Nereguli la întreprinderile municipale, noi proiecte sociale și bani pentru Moș Crăciun

La ședința din 3 decembrie am aflat că deși majoritatea întreprinderilor municipale sunt într-o situație economico-financiară precară, salariul mediu în unele dintre acestea depășește 11 mii de lei. Veniturile acestor întreprinderi întrec cu puțin pierderile, iar unele din ele ezită să-și transfere profitul în bugetul municipal. Între timp, capitala e în febra sărbătorilor: preturile caută locații pentru târgurile de Crăciun din sectoare, continuă salubrizarea pe străzile orașului, iar părinții se plâng că li se cer bani pentru angajarea unei persoane în rol de Moș Crăciun la matinee. Cu venirea iernii s-a înrăutățit și situația epidemiologică – au fost înregistrate încă două cazuri de îmbolnăvire cu gripa AH1N1, la doi copii. În același timp, sunt și noutăți bune: chișinăuienii în etate vor putea beneficia de un nou proiect social.

 


LOCUITORII BLOCULUI ÎN CARE A AVUT LOC EXPLOZIA DE PE 6 OCTOMBRIE VOR PUTEA REVENI ACASĂ SĂPTĂMÂNA VIITOARE

 

Viceprimarul Nistor Grozavu a prezentat stadiul lucrărilor de restabilire a blocului. Conform acestuia, au fost finisate toate lucrările principale de consolidare a construcției. În același timp, la 20 din cele 21 de etaje se lucrează la cămășuirea pereților locurilor de uz comun. Au fost instalate ferestrele la toate apartamentele avariate și a fost reluată încălzirea acestora de către agentul termic.


VENITURI DE 51,7 MILIOANE DE LEI ȘI PIERDERI DE 50,9 MILIOANE: STAREA ECONOMICĂ A ÎNTREPRINDERILOR MUNICIPALE

Olga Ursu, șefa Direcției generale finanțe, a prezentat rezultatele monitorizării financiare a activităților economice a întreprinderilor municipale și societăților pe acțiuni pentru semestrul I al anului 2018.

Conform acesteia, întreprinderile municipale și societățile pe acțiuni în care municipalitatea deține cotă-parte întâmpină un șir de dificultăți și nereguli:

– Statutele tuturor întreprinderilor municipale sunt învechite și necesită a fi revizuite și actualizate.

– Majoritatea entităților sunt într-o situație economico-financiară precară: 22 întreprinderi municipale de gestionare a fondului locativ aflate în proces de insolvabilitate sau faliment, iar 14 întreprinderi municipale, 8 instituții medico-sanitare publice și o societate pe acțiuni au înregistrat în semestrul I al anului 2018 un rezultat negativ din activitate.

– Multe întreprinderi municipale nu dețin drepturi asupra terenurilor pe care le gestionează (cu o suprafață totală de 328 de hectare) și le înregistrează la oficii cadastrale. Cea mai mare parte din acestea le dețin Regia Autosalubritate, Liftservice, Regia Transport Electric și Spitalul Clinic Municipal de Copii.

– Datoria totală a întreprinderilor municipale e de 1,5 miliarde de lei, cu opt milioane mai puțin de la începutul anului curent.

– Șase întreprinderi municipale și patru societăți pe acțiuni nu și-au transferat profitul în bugetul municipal. Unele întreprinderi municipale au obținut acordul Consiliului municipal de a nu-și transfera profitul, cu scopul de a-l reinvesti ulterior în activitatea lor.

– Nu au fost întreprinse măsurile necesare pentru reorganizarea Direcției construcții capitale a Primăriei în instituție publică.

– Nu au fost întreprinse măsuri de iradiere a întreprinderilor care  nu desfășoară activitate.

– Este ineficientă și nejustificată întreținerea din bugetul municipal a Î.M. „Binefăcătorul”, al  Î.M. „Teatrul unui actor”, al I.P. „Teatrul de marionete”, Î.M. „Centrul municipal de creație „Satul Moldovenesc Buciumul”. Acestea necesită a fi reorganizate sau lichidate.

– S.A. „Business Incubator Alfa”   dispune de clădiri în valoare de 3407,8 mii lei, pe teritoriul Parcului industrial „Alfa”, care nu se utilizează. Entitatea nu a desfășurat activitate economică de la înființare, însă până în prezent a acumulat pierderi neacoperite în sumă totală de 274,2 mii lei.

– Întreprinderea de alimentație publică S.A. „Guguță”,  din anul 2009, după comercializarea clădirii din str. Maria Cebotari, 20,   nu a activat. Directorul a utilizat prejudicios, contrar prevederilor legale,   în scopuri personale, mijloacele bănești ale societății, în sumă de 330,0 mii lei, sub formă de împrumut, care așa și  nu le-a restituit până în prezent.

Primarul general interimar, Ruslan Codreanu, a propus desemnarea persoanelor sau crearea unei secții specializate în cadrul Direcției asistență juridică pentru soluționarea acestor probleme. Acesta a făcut apel șefilor de întreprinderi să-și înregistreze bunurile și și-a exprimat nedumerirea cu privire la ridicarea salariilor în întreprinderile cu zero profit.

În total, în municipiul Chișinău sunt înregistrate 56 de întreprinderi municipale, dintre care:

– 23 de prestare a serviciilor publice;

– 23 de gestionare a fondului locativ;

– 5 de prestare a serviciilor locative și

– 5 de alimentație publică.

Suplimentar, municipalitatea deține cotă parte în:

– 17 instituţii medico-sanitare publice;

– 13 societăți pe acțiuni și

– 20 de entități inactive, care nu desfășoară nicio activitate mai mult de 10 ani.

Din acestea:

– patru se află în proces de lichidare;

– 22 sunt în proces de insolvabilitate;

– trei entități nu desfășoară activitate mai mult de trei ani și

– 20 de entități inactive nu desfășoară activitate mai mult de zece ani.

Valoarea totală a activelor acestora constituie 4,05 miliarde lei (la 30 iunie 2018) şi s-a diminuat pe parcursul semestrului I al anului curent cu 105 milioane lei (2,5 %). Creanțele întreprinderilor au fost de 180,4 milioane de lei, cu o creștere de 41% față de finele anului trecut. Cele mai mari creanțe le-a înregistrat Regia Transport Electric, Regia Autosalubritate, Liftservice și Exdrupo.

Numărul de angajați în întreprinderile municipale este 13010 persoane. Fondul de salarizare a acestora a crescut comparativ cu anul trecut, cu 515,6 milioane de lei. În acest context, salariul mediu al angajaților a crescut cu 10% și constituie 6606 lei. Salariile medii la unele întreprinderi municipale au crescut:

– Regia Autosalubritate – 11 700 lei (cu 47% mai mult decât anul trecut);

– Regia Transport Electric – 7300 lei (cu 15% mai mult decât anul trecut);

– Parcul Urban de Autobuze – 7206 lei (cu 12,8% mai mult decât anul trecut).

La Asociația de gospodărie a spațiilor verzi și Întreprinderea Municipală de Alimentație Publică “Dietavitas” însă salariile au scăzut.

Cele mai mici salarii continuă să fie în:

– întreprinderile municipale de alimentație publică – 3482 lei;

– întreprinderile de servicii locative – 4681 lei și

– întreprinderile municipale din domeniul culturii – 5051 lei.

Mai multe detalii din raportul Direcției generale finanțe găsiți aici.


UN NOU PROIECT SOCIAL PENTRU CHIȘINĂUIENII ÎN ETATE

 

Două luni în urmă, a fost inițiat un serviciu social pentru seniori, cu denumirea „Împreună cu bunicii”, cu scopul de a-i încadra în viața activă din municipiu. Acesta își propune crearea condițiilor pentru socializarea dintre și cu persoanele în etate. Proiectul pilot a fost testat timp de o lună, în câteva filiale ale Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu”, pe domeniile: inițiere în utilizarea calculatorului, studierea limbilor străine, activități pe interese și de recreere, lecturi, excursii prin Chișinău etc. Acesta a avut o rată înaltă de popularitate. De exemplu, la cursurile de instruire în tehnologiile informaționale au participat 66 de persoane.

Inițial, proiectul prevedea desfășurarea cursurilor în cadrul Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu”, însă, pentru a ușura accesul participanților în etate, acestea vor avea loc în filialele de sector ale bibliotecii.

Directoarea bibliotecii municipale „B. P. Hasdeu”, Mariana Harjevschi a menționat că programul „Împreună cu bunicii” va fi desfășurat în cele 27 de filiale ale rețelei de biblioteci municipale, astfel că fiecare dintre acestea propune diferite oportunități.

Programul va include servicii, bazate pe:

– formarea deprinderilor în domeniul tehnologiei;

– oferirea programelor de educaţie digitală;

– dezvoltarea abilităţilor de comunicare, socializare şi interacţiune;

– implicarea în activităţi de recreere.

Toate cursurile vor fi petrecute gratuit de către angajații bibliotecii.

Agenda programului „Împreună cu bunicii pentru luna decembrie 2018 va fi prezentată pe site-ul Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu”, la sediul Direcției generale asistență socială și sănătate, precum și la preturile de sector.

La momentul actual, 48% din chișinăuieni dețin permise de lectură în Biblioteca Municipală „B.P. Hașdeu”.


BANI PENTRU MOȘ CRĂCIUN ȘI CONTABILI

 

Primarul general interimar a declarat că au fost depuse mai multe plângeri de la părinții copiilor din grădinițe cu privire la colectarea banilor pentru angajarea actorilor în rolul de Moș Crăciun. Directorul instituției vizate nu a acceptat propunerea părinților de a acorda acest rol unui tată sau bunic. Ruslan Codreanu a cerut clarificarea situației și interzicerea colectării banilor, în contextul în care angajații Teatrului “Guguță” s-au arătat dispuși să o facă contra cost, cu oferirea bonului fiscal.

Totodată, mai mulți părinți s-au plâns că se colectează bani pentru serviciile contabilului. Edilul a clarificat că, întrucât grădinițele nu au contabili, acești bani se colectează pentru a plăti serviciile contabilului Asociației. El a cerut informarea corespunzătoare a părinților cu privire la acest fapt.


PRETORII RAPORTEAZĂ

 

Conform tradiției deja formate, pretorii sectoarelor municipiului Chișinău au raportat activitățile întreprinse pe parcursul săptămânii precedente.

În sectorul Botanica:

– A fost numit un nou pretor – Ion Diaconu. Din 40 de persoane angajate, au fost înlocuite 32.

În sectorul Ciocana:

– 350 de persoane și 6 de unități de transport au fost implicate pentru salubrizarea sectorului;

– Au fost evacuate 19 rute de frunziș;

– Au fost înmânate 37 de prescripții agenților economici și întocmite cinci procese verbale;

– Au fost depistate șapte unități de comerț care vindeau alcool neautorizat. Acestora le-ar putea fi retrasă licența;

– Au fost evacuate două gherete și o tonetă;

– S-au decis spațiile unde urmează să fie comercializați brazi.

În sectorul Rîșcani:

– 860 de persoane și 36 de unități de transport au fost implicate pentru salubrizarea sectorului;

– Au fost evacuate două gherete;

– 43 de agenți economici au fost avertizați în privința menținerii ordinii sanitare;

– A fost restabilit sistemul de încălzire în blocul de pe bd. Moscovei 11;

– Au fost recepționate 4645 de cereri noi privind compensarea facturilor pentru achitarea serviciilor agentului termic, dintre care 57 sunt noi;

– Au fost plantați 3753 de trandafiri, 50 de arbuști și 32 de arbori;

– Se planifică amenajarea Târgului de Crăciun în Parcul Afghan.

În sectorul Buiucani:

– Au fost inspectate toate cele 84 de blocuri locative care nu sunt conectate la rețeaua centralizată de aprovizionare cu gaze naturale și au fost evacuate 168 de butelii de gaz;

– A fost betonată centura blocului din str. Ion Creangă 6/1;

– A fost identificată locația pentru Târgul de Crăciun;

– Au fost evacuate 75 de rute de gunoi;

– Au fost evacuate cinci gherete.

În sectorul Centru:

–  Lucrările de amenajare a stadionului pe strada Academiei se apropie de sfârșit;

– Au fost finisate lucrările de plantare a celor 1000 de trandafiri pe strada Academiei 10;

– În fața spitalului de pe strada Dokuceaev se propune a fi amenajat un scuar;

– La scara din Parcul “Valea Morilor” a fost scăpată instalarea unui cablu. Lucrările au fost oprite, iar la momentul actual “Chișinăuproiect” elaborează proiectul tehnic pentru recuperarea greșelii;

– Au fost evacuate 61 de rute de frunziș și au avut loc lucrări de deszăpezire;

– Au fost recepționate 3257 de cereri privind compensarea facturilor pentru achitarea serviciilor agentului termic, dintre care 127 sunt noi;

– Au fost identificate locațiile pentru Târgul de Crăciun din sector;

– Au fost întocmite 20 de procese verbale – 7 cu privire la comerț și 13 privind salubrizarea;

– Au fost evacuate cinci unități de comerț ambulant.


PE STRĂZILE ORAȘULUI CONTINUĂ SĂ FIE DEPISTAȚI COPII FĂRĂ SUPRAVEGHERE PĂRINTEASCĂ

 

Săptămâna trecută, în Chișinău au fost efectuate șapte ieșiri în teren, în urma cărora au fost iarăși depistată o mamă care cerșea cu copilul în stradă. Aceștia au fot internați în spital pentru investigații medicale. De asemenea, au fost depistați cinci copii fără supraveghere părintească. Trei dintre ei proveneau din afara Chișinăului, iar ceilalți doi sunt de mai mult timp cunoscuți angajaților Direcţiei municipale pentru protecţia drepturilor copilului. În aceeași perioadă au fost înregistrate șase cazuri de abuz fizic, un caz de abuz emoțional și șase cazuri de neglijare a copiilor. Au fost efectuate două plasamente de urgență a copiilor în municipiul Chișinău.


ÎNCĂ DOUĂ CAZURI DE GRIPĂ AH1N1 AU FOST ÎNREGISTRATE, LA DOI COPII

 

În perioada 26 noiembrie – 2 decembrie, Centrul de Sănătate Publică a înregistrat 321  cazuri de maladii infecțioase, intoxicații și reacții adverse, dintre care 133 de cazuri de boli diareice acute. Comparativ cu săptămâna precedentă, acest număr este în creștere. Au fost înregistrate 2950 de cazuri noi de îmbolnăvire cu infecții acute ale căilor respiratorii superioare. Acest număr este în creștere cu 25% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. 82 de persoane s-au adresat cu traume obținute din cauza ghețușului de pe străzi.


SITUAȚIA ACCIDENTARĂ ÎN CHIȘINĂU RĂMÂNE NESCHIMBATĂ

 

Pe parcursul săptămânii trecute, pe teritoriul municipiului Chișinău au avut loc 24 accidente rutiere, în urma cărora 26 persoane au rămas traumatizate. Au fost accidentați șapte pietoni, dintre care patru – pe trecerile pentru pietoni.  

Au fost înregistrate 212 accidente rutiere mici, în urma cărora au fost aplicate 1200 de puncte de penalizare.

În perioada 26 noiembrie – 2 decembrie, au fost înregistrate 220 de infracțiuni, dintre care 163 au fost descoperite pe parcursul a 24 de ore. Totodată, au fost descoperite 25 de infracțiuni săvârșite anterior.

Au fost întocmite 907 procese contravenționale și aplicate amenzi în mărime de 799 mii lei, dintre care 154 mii lei s-au achitat pe parcursul a 72 de ore.

Dispeceratul 112 a recepționat în total 1201 apeluri, dintre care s-a reacționat operativ la 949 informații. În flagrant au fost reținute 15 persoane, iar 41 de persoane au fost documentate contravențional.


ALTE NOUTĂȚI

 

– Poliția capitalei va continua să investigheze plângerile cetățenilor cu privire la agenții economici care comercializează neautorizat băuturi alcoolice;

– Vor fi purtate discuții cu administratorii magazinelor mari, care blochează accesul curților în timp ce le aprovizionează. Aceștia vor fi îndemnați să o facă dimineața devreme sau seara târziu.


Ședința integrală poate fi urmărită aici:


Responsabilă: Taisia Haritonova

Subscrie

Scrie o petiție

Contacte

Adresa postala:

MD-2012 Chisinau

str. Sciusev 101

E-mail:

echipa@primariamea.md