MIROS NEPLĂCUT, REABILITAREA STAȚIEI DE EPURARE ȘI BLOCURI AVARIATE

Primăria investighează sursa mirosului neplăcut din oraș. Primele investigații arată că stația de epurare nu este cauza. Autoritățile suspectează cei 25 de agenți economici care activează în zona stației de epurare.

Între timp, continuă reparația străzilor din capitală, mai multe blocuri au nevoie de intervenții urgente, în special în sectorul Buiucani, primăria acuză structurile centrale de sabotarea gestionării eficiente a terenurilor funciare ș.a.

 

STAȚIA DE EPURARE NU ESTE CAUZA MIROSULUI NEPLĂCUT DIN ORAȘ?

Stația de epurare acționează în regim normal și nu este cauza mirosului neplăcut care s-a răspândit în oraș în ultimele două săptămâni. Primăria a efectuat luni, 2 septembrie, o inspecție la stația de epurare, la care au participat reprezentanții. „Apă-Canal Chișinău”, subdiviziunilor de profil și consilieri municipali.
Autoritățile presupun că mirosul neplăcut e cauzat de una dintre cele 25 de întreprinderi care activează în aceeași zonă sau depozitele neautorizate de deșeuri din apropiere. Agenția municipală de ecologie a luat mai multe probe pentru analiză. Rezultatele vor fi comparate cu cele prezentate de laboratorul Apă-Canal și autoritățile vor publica un comunicat informativ la acest subiect.

 

74.2% DIN BUGET A FOST CHELTUIT

Pentru anul 2019, Consiliul municipal a adoptat un buget de 4,230,613.8 lei (cheltuieli). Până la 29 august 2019, primăria a realizat cheltuieli de 2,777,570.7 lei (74.2%) și a încasat venituri de 2,807,62.57 lei (70,25 %). În perioada 16 – 29 august, primăria a acumulat venituri din:
– Încasări din taxe și impozite – 54,390.9 lei
– Transfer de la buget de stat – 26,795.6 lei
– Privatizarea și vânzarea bunurilor de proprietate publică – 11,700 lei
58 % din cheltuieli au fost executate din transferurile de la bugetul de stat.
Soldul bugetului este de 55 mln lei.

 

EXAMINAREA STĂRII TEHNICE A BLOCURILOR ȘI CLĂDIRILOR SOCIALE DIN CHIȘINĂU

Prăbușirea blocului din Otaci a determinat autoritățile locale să analizeze starea blocurilor din municipiul Chișinău. Pretorii au fost însărcinați să examineze vizual starea tehnică a clădirilor de menire socială (instituții de învățământ, medicale etc.) și a blocurilor de locuit cu mai multe nivele din sector.

CENTRU:
Principalele probleme depistate de pretură au fost:
– Intervenții în structura ferestrelor portanți;
– Elemente constructive și arhitecturale avariate, cu pericol de cădere (mai ales în zona istorică);
– Pericol de surpare a balcoanelor, balustradelor, logiilor și elementelor decorative amplasate pe fațada clădirilor;
– Modificări la proiectul blocurilor de către agenți economici (la subsol și parter) și proprietari (construcția anexelor și balcoanelor).

BUIUCANI:
Pretura a depistat 14 blocuri locative care necesită intervenții urgente: Calea Ieșilor 16/1, 16/2, 16/3; Eugen Coca 15, 17, 19, 33; Nicolae Costin 61/1, 61/2, 61/3; Piața Unirii Principatelor 1 și 3; Onisifor Ghibu 2/3, Ion și Aldea Teodorovici 16/1. În două dintre aceste blocuri s-a prăbușit câte un balcon.
Pretura a înaintat primăriei un demers prin care a solicitat alocarea resurselor financiare pentru reparația blocurilor în 2020.

CIOCANA
Pretura a examinat 473 de blocuri și a depistat probleme la următoarele adrese: str. Mircea cel Bătrân 3 (înclinări între secțiunile 3 și 4 ale blocului), str. Voluntarilor 14 (spațiul dintre secțiunile superioare ale blocului este unit), str. Mihail Sadoveanu 4/2 (fisuri – nu prezintă pericol și vor fi acoperite cu țiglă metalică) și grădinița 125 de pe str. Mircea ceL Bătrîn 14/2 (copertinele sunt depărtate de peretele principal și vor fi consolidate).

BOTANICA
Instituții de învățământ:
Pretura desfășoară lucrări de reparație capitală la grădinița 99, 89 și 79. La Liceul Teoretic „Elena Alistar” se lucrează asupra reabilitării atelierului și grupurilor sanitare.
Instituții medicale:
S-au depistat instituțiile care necesită reparații:
– Centrul Medicilor și a familiei de pe strada Independenței (canalele de ventilare s-au deplasat de la pereții exteriori);
– Centrul de sănătate Muncești (acoperișul este într-o stare avariată).
Blocurile locative:
Pretura a examinat blocurile MGFL 1, care reprezintă regiunea cea mai veche a sectorului. Majoritatea blocurilor sunt construite în anii ‘60 – ‘70 și necesită schimbarea burlanelor, reparația și/sau schimbarea acoperișului, reconstrucția pireurilor și schimbarea jgheaburilor.
În stare avansată de distrugerea sunt blocurie Titulescu 8, 10, 16 Muncești 170 și 168 este propus spre desființare

Pretura Râșcani nu a prezenta raportul privind starea blocurilor de locuit și a clădirilor de menire socială.

Cele mai puține defecțiuni s-au depistat la clădirile de menire socială. Acestea se află în mare parte într-o stare bună și nu reprezintă pericol de prăbușire.

 

PREZENTARE DE MODĂ, INSTRUIRI ȘI NOI SERVICII SOCIALE

Vara aceasta Direcția pentru protecția drepturilor copiilor și tinerilor a desfășurat mai multe activități, printre care:
– O prezentare de modă pentru colectarea fondurilor destinate deschiderii unui centru pentru copii cu sindromul Down. La defilare au participat copii cu acest sindrom.
– Instruiri privind siguranța copiilor în situațiile când aceștia rămân singuri acasă.
– Copiii din centrele de plasament au beneficiat de un prânz pregătit de bucătarul ambasadei Turciei.
– S-a deschis serviciul asistență stradală (este necesar de un centru de plasament pentru aceștia), serviciul resurse și suport pentru tineri (ghidare pentru tinerii din internate pentru a se înscrie la studii) și serviciul locuință socială asistată.
– Centrele comunitare pentru copi și tinerii, aflate în gestiunea direcției, au activat în regim extins – de la 9:00 la 18:00. În trei dintre acestea s-au desfășurat lucrări de reparație. Anul precedent aproximativ 12.000 de copii și tineri au beneficiat de serviciile centrelor comunitare.
– S-au organizat instruiri cu experți din Marea Britanie privind lucrul cu copiii cu nevoi speciale etc.

 

91% DIN IMPOZITE AU FOST COLECTATE

Primăria a planificat pentru 2019 să încaseze din impozite 86 de milioane. Pentru anul acesta baza impozabilă a fost mărită cu 5.000 de obiecte (total: 400.245 obiecte impozabile). 89.000 de obiecte au fost scutite de plata impozitului din motiv că se află în gestiunea unor pensionari care, conform legii, beneficiază de înlesniri.
Până la sfârșitul lunii august s-au colectat 78,856 mii lei (91,62 %). Serviciul Fiscal de Stat va întreprinde acțiuni privind obligarea contribuabililor care nu au achitat impozitele să își îndeplinească obligațiunile.

 

DELIMITAREA ȘI ÎNREGISTRAREA TERENURILOR MUNICIPALE

Din suprafața totală a municipiului Chișinău (12.297,22 h), 2.359,2 h aparțin mediului privat. 76% din suprafața totală sunt terenuri intravilane destinate construcțiilor. Direcția arhitectură, urbanism și relații funciare au identificat terenurile municipale care au rămas nedelimitate și neînregistrate. Conform șefului interimar al direcției, procesul de identificare și înregistrare a acestor terenuri a fost anevoios din cauza:
– rezistenței opuse de structurile centrale (Agenția relații funciare și cadastru, Agenția Proprietăți Publice);
– neadoptarea deciziilor privind administrarea bunurilor publice de către Consiliul Municipal;
– majorarea costurilor și complicarea procedurilor de înregistrare a terenurilor în registrul bunurilor imobile;
– impunerea coordonării cu agenția proprietăți publice a fiecărui teren înregistrat ș.a.

Aceste probleme nu au fost reflectate în raportul Curții de Conturi, ceea ce l-a determinat pe șeful direcției să califice auditul instituției ca fiind superficial.

Primarul interimar Adrian Talmaci a solicitat direcției să întreprindă toate demersurile necesare, inclusiv să solicite întrevederi cu structurile centrale menționate, astfel încât problema să fie rezolvată până în noiembrie, când își va începe activitatea noul Consiliului municipal.

 

24 TERENURI VOR FI EXPUSE LA LICITAȚIE PENTRU LOCAȚIUNE ÎN SEPTEMBRIE

Deși municipalitatea are nevoie să colecteze resurse din locațiune bunurilor imobile, în prima jumătate a anului a fost organizată o singură licitație de locațiune. S-au dat în locațiune nouă terenuri, dar au fost colectate plata pentru doar opt dintre acestea. Primăria planifică în septembrie o nouă licitație la care vor fi expuse 24 de loturi, inclusiv cele nerealizate în cadrul primei licitații.

Până pe 30 iunie 2019 din locațiune s-au încasat bani în valoare de 5,64 mln lei – aproximativ de două ori mai puțin ca anul precedent. Diferența se datorează faptului că în 2018 s-au încasat 3,5 mln de la un liceu privat conform unui titlu executor.

În 2019, s-au privatizat 100 de apartamente, de 3 ori mai puțin ca anul precedent. Motivul principal de reducere a ratei de privatizare este extinderea termenului până în 2021.

Problemă cu care se confruntă direcția este înregistrarea bunurilor imobile municipale.

 

REABILITAREA STRĂZILOR

Direcția transport a finalizat lucrările de reabilitare a str. Scutari, Coca, Ialoveni și bd. Traian. Se lucrează în continuare pe str. Petru Rareș, Studenților, Constantin Vîrnav, Zelinski, Socoleni. Vor începe lucrările pe str. Doina (tronson Socoleni – Cimitir Doina) și bd. Renașterii. Cel din urmă ar putea fi înlocuit cu o altă stradă.

 

SITUAȚIA EPIDEMIOLOGICĂ

S-au înregistrat 602 cazuri de maladii infecțioase, intoxicații și alte afecțiuni, cu 65 mai mult ca în 2018. Diareea acută este principala maladie înregistrată.

 

Altele:
– Primăria va procura un compactor pentru gunoiștea de la Țânțăreni. Cererea a fost depusă astăzi la Ministerul Mediului.
– Pe 15 septembrie va avea loc festivalul etniilor.
– La 2 instituții de învățământ s-au amânat lucrările de reparație cu o săptămână și câteva grădinițe își vor începe activitatea 2-3 zile mai târziu din cauza mirosului de vopsea care persistă.

Subscrie

Scrie o petiție

Contacte

Adresa postala:

MD-2012 Chisinau

str. Sciusev 101

E-mail:

echipa@primariamea.md