Mai multe companii anunță intenția de a elabora Planuri Urbanistice Zonale

În ultima perioadă, Primăria mun. Chișinău a fost foarte activă, inclusiv în elaborarea documentelor care definesc dezvoltarea orașului: Planul Urbanistic General și Planul Urbanistic Zonal. Direcția Urbanism și Arhitectură și-a propus să consulte orășenii cu privire la PUZ-urile ce urmează a fi create pentru diferite sectoare ale orașului. Propunerile pot fi expediate direct la adresa direcției: dgaurf@cmc.md

Planurile Urbanistice Zonale sunt documente care arată cum se va dezvolta o anumită zonă a orașului. Ele sunt importante pentru că definesc care sunt limitele de construcție, astfel încât să nu apară blocuri rezidențiale acolo unde este pericol de alunecări de teren sau inundații, sau unde există deja o suprapopulare și nu este infrastructura necesară (grădinițe, școli, unități de sănătate publică) pentru a acomoda un număr mare de locuitori. Mai mult, PUZ-urile ar trebui să protejeze și valorifice locațiile istorice, contribuind totodată la dezvoltarea turismului și economiei.

Uneori, se întâmplă ca PUZ-urile să fie făcute în favoarea unor investitori imobiliari, care oferă banii pentru dezvoltarea acestui document, asigurându-se astfel că vor avea permisiunea necesară de a construi blocuri rezidențiale sau alte tipuri de construcție care pot încălca drepturile celor din vecinătate sau afecta dezvoltarea unei întregi regiuni a orașului. Unul din PUZ-urile discutate și criticate în ultima vreme a fost cel din zona Circului.

Pentru a proteja spațiile noastre publice, accesul la parcuri/grădini, la terenuri de sport sau de joacă, la lumină sau priveliște, trebuie să ne implicăm în procesul de consultare la elaborarea documentelor de urbanism. În cadrul echipei Primăria Mea, încurajăm pe fiecare să se implice în procesul decizional, motiv pentru care am adunat la un loc anunțurile despre colectarea propunerilor pentru PUZ-urile curente, pe care vă invităm să le analizați și în baza cărora vă încurajăm să veniți cu recomandări. 

Conform reprezentanților direcției, la această etapă, timp de 15 zile, cetățenii sunt informați despre intenția de a elabora PUZ pentru aceste străzi, dar și sunt invitați de autoritatea publică locală să transmită orice recomandări sau îngrijorări legate de regiunea propusă. Acestea vor fi transmise proiectantului. Următoarea etapă va fi afișarea planșelor, iar ulterior în alte 15 zile organizarea unei dezbateri publice pe marginea soluțiilor concrete propuse de proiectant.

PUZ Korolenko
PUZ Burebista
PUZ Dragan
PUZ Centru (Lazo)
PUZ Coca

PUZ Korolenko

Spre consultare până pe 21 august 2020

Planul Urbanistic Zonal Korolenko va defini cum va arăta teritoriul cuprins între străzile: N. Testemițanu, Pictor Mihai Grecu, V. Korolenko până la intersecția cu str. Tudor Strișca. 

PUZ-ul Korolenko vine să valorifice o zonă care a fost utilizată, până în prezent, de formațiuni militare. Zona respectivă este una de interes pentru investitori, având o poziționare geografică favorabilă în structura urbanistică a capitalei. Printre punctele de bază ale documentului ce urmează a fi elaborat, vor fi și soluții cu privire la: 

– Prelungirea str. Korolenko până la intersecția cu str. T. Strișca;

– Problema tehnică a transportului în rețeaua de străzi N. Testemițanu – V. Korolenko – T. Strișca;

– Deficitul de infrastructură socială; 

– Diversitatea tipurilor, regimurilor urbanistice și destinației funcționale ale terenurilor și construcțiilor existente.

Compania care a investit în crearea PUZ-ului este „City Development” SRL, companie care și deține un teren de 0.0768 hectare în zona respectivă. Documentația de urbanism va fi elaborată de Atelierul de Creație Arhitecturală CUB SRL, sub conducerea arhitectului-șef de proiecte Vitalie Iațiuc. 

Propunerile inițiale pentru elaborarea documentului pot fi expediate până pe 21 august 2020, la adresele dgaurf@cmc.md sau dumitrueremciuc@gmail.com, precum și fizic la adresa blvd. Ștefan cel Mare și Sfânt 83 sau apelând la 022 22 12 26.  

Anunțul primăriei cu privire la consultări poate fi consultat aici, iar tema program pentru elaborare aici

 

PUZ Burebista

Spre consultare până pe 21 august 2020

Planul Urbanistic Zonal Burebista va defini cum va arăta teritoriul cuprins între străzile: Burebista – Sarmizegetusa – Grădina Botanică. 

PUZ-ul vine să reglementeze dezvoltarea unei zone de 28 hectare, care include și locația unde a activat fosta „Uzina Experimentală nr. 425 de aviație civilă”. Aceasta nu mai activează, iar clădirea se află într-o stare de avariere avansată. Obiectivul general al proiectului constă în aprobarea soluțiilor urbanistico-arhitecturale, în vederea construirii unui ansamblu rezidențial cu facilități sociale conexe. Printre problemele ce vor fi abordate de proiect, regăsim:  

– Organizarea rețelei stradale;

– Dezvoltarea infrastructurii edilitare; 

– Desemnarea statutului juridic și circulația terenurilor; 

– Menționarea obiectivelor de utilitate publică; 

– Măsurile de protecție a mediului rezultate din programe specifice. 

PUZ-ul va fi efectuat de compania „Tarchitects Group”, serviciul fiind achitat de către compania „Invent-Imobil Prim” SRL, beneficiarul final fiind „Aviatehnologie” SA, care deține două terenuri (unul de 4.2982 hectare și altul de 3.517 hectare) în zona respectivă. Totuși, reprezentantul „Invent-Imobil Prim” SRL este și reprezentantul „Aviatehnologie” SA – Ștefan Telpiz-Burlac.

Propunerile inițiale pentru elaborarea documentului pot fi expediate până pe 21 august 2020, la adresele dgaurf@cmc.md sau dumitrueremciuc@gmail.com, precum și fizic la adresa blvd. Ștefan cel Mare și Sfânt 83 sau apelând la 022 22 12 26. 

Anunțul primăriei cu privire la consultări poate fi consultat aici, iar tema program pentru elaborare aici

 

PUZ Dragan

Spre consultare până pe 25 august 2020

Planul Urbanistic Zonal Dragan va defini cum va arăta teritoriul cuprins între străzile: Meșterul Manole – Ciocana – Maria Dragan

Nu este clar cine va efectua lucrările, însă serviciul va fi achitat de către compania „Introscop” SRL, beneficiarul final fiind Direcția Generală de Arhitectură și Urbanism din Chișinău.

Datele cu privire la tema program pentru elaborare nu sunt amplasate pe pagina oficială a primăriei. Totuși, autoritățile menționează că solicitarea elaborării vine din partea companiei investitoare și că se dorește valorificarea zonei respective și a destinațiilor terenurilor, iar documentul  va prevedea pespectiva detaliată de dezvoltare urbanistică complexă. 

Propunerile inițiale pentru elaborarea documentului pot fi expediate până pe 25 august 2020, la adresele dgaurf@cmc.md sau dumitrueremciuc@gmail.com, precum și fizic la adresa blvd. Ștefan cel Mare și Sfânt 83 sau apelând la 022 22 12 26. 

Anunțul oficial despre începerea creării documentului poate fi găsit aici, iar dispoziția primarului general – aici

 

PUZ Lazo

Consultări încheiate pe 14 august 2020

Planul Urbanistic Zonal Centru (Lazo) va defini cum va arăta teritoriul cuprins între străzile: Serghei Lazo, Anatol Corobceanu, mitr. Petru Movilă, blvd. Ștefan cel Mare. 

PUZ-ul va fi efectuat de compania I.M.P. „ChișinăuProiect”, serviciul fiind achitat de către compania „NG-Invest” SRL, beneficiarul final fiind Direcția Generală de Arhitectură și Urbanism din Chișinău.

Datele cu privire la tema program pentru elaborare nu sunt amplasate pe pagina oficială a primăriei. Etapa de expediere a propunerilor a expirat pe data de 14 august 2020. Anunțul oficial despre începerea creării documentului poate fi găsit aici, iar dispoziția primarului general – aici

 

PUZ Coca

Consultări încheiate pe 14 august 2020

Planul Urbanistic Zonal Coca va defini cum va arăta teritoriul cuprins între străzile: Ion Creangă – Eugen Coca – Ion Neculce – Calea Ieșilor. 

Nu este clar de către cine va fi elaborat PUZ-ul Coca, însă știm că serviciul va fi achitat de către compania „Liviu&Cristi” SRL, beneficiarul final fiind Direcția Generală de Arhitectură și Urbanism din Chișinău. Necesitatea elaborării constă în faptul că la moment nu există documentație de urbanism pentru zona respectivă și se dorește amenajarea acesteia în vederea sistematizării teritoriului și modernizării infrastructurii locative. PUZ-ul va fi efectuat la cererea companiei investitoare „Liviu&Cristi” SRL, iar autoritățile justifică crearea documentului prin mențiunea că, la moment, zona include locuințe de 2 nivele care ar fi într-o stare avariată și ar oferi un „aspect denaturat”.

Datele cu privire la tema program pentru elaborare nu sunt amplasate pe pagina oficială a primăriei. Etapa de expediere a propunerilor a expirat pe data de 14 august 2020. Anunțul oficial despre începerea creării documentului poate fi găsit aici, iar dispoziția primarului general – aici

Autoare: Cristina Sîrbu

Subscrie

Scrie o petiție

Contacte

Adresa postala:

MD-2012 Chisinau

str. Sciusev 101

E-mail:

echipa@primariamea.md