Licitații și privatizări, troleibuze, comerț stradal și documentație urbanistică

 

Consilierii vor examina 31 de subiecte, printre care: conceptul privind comerțul ambulant, reorganizarea direcțiilor primăriei, expunerea la licitație și privatizarea mai multor terenuri, procurarea a 20 de troleibuze cu propulsie autonomă  și planul de acțiuni privind elaborarea documentației urbanistice (inclusiv Planul Urbanistic General).


Ordinea de zi a ședinței


1. Aprobarea Conceptului privind desfășurarea comerțului ambulant stradal în or. Chișinău

Conceptul este atașat proiectului de decizie.

 

2. Reorganizarea prin fuziune (contopire) a Direcției generale comerț, alimentație publică și prestări servicii a Consiliului municipal Chișinău și Direcția generală economie reforme și relații patrimoniale a Consiliului municipal Chișinău

 

3. Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției generale economie, comerț și turism a Consiliului municipal Chișinău, organigramei și schemei de salarizare

 

4. Formarea și adjudecarea la licitație funciară

 

Proiectele prevăd scoaterea la licitație a mai multor terenuri de pe str. Vadul lui Vodă (23 terenuri și 1 teren pentru cale de acces), Petricani (11 terenuri), Lermontov (11 terenuri), Ișnovăț, Budești II (7 terenuri), Iazului și Poștei.

 

5. Operarea de modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 6/3 din 19.05.2020

 

Decizia CMC privind modernizarea transportului public se suplinește cu „procurarea a 20 de troleibuze cu propulsie autonomă de tip Skoda”. Dacă modificările vor fi acceptate, primăria va procura troleibuzele (anul de producere 2007-2008) la licitație.

 

6. Aprobarea Regulamentului privind salubrizarea și asigurarea curățeniei în orașul Chișinău

 

Proiectul a fost inclus și pe ordinea de zi a ședinței de pe 14 iulie, dar a fost retras de pe agendă.

 

7. Transmiterea valorii lucrărilor de reparație capitală

 

8. Transmiterea mijloacelor fixe (Liceul Mihail Kogălniceanu)

 

9. Aprobarea Regulamentului indicatorilor de performanță pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare din municipiul Chișinău

 

Regulamentul este atașat proiectului de decizie și prevede 2 indicatori de performanță:

– Durata întreruperilor planificate/neplanificate.

– Gradul de informare a consumatorilor privind întreruperile.

Acest regulament prevede mai multe obligații și termenii de executare/prestare a serviciilor de alimentare cu apă și canalizare.

 

10. Aprobarea caietului de sarcini al serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare din municipiul Chișinău

 

11. Transmiterea valorii lucrării de reparație capitală și a bunurilor, care au fost efectuate și achiziționate din bugetul municipal, la realizarea Contractului de societate civilă nr. 375 din 10.07.2017 încheiat între Primăria municipiului Chișinău și Primăria comunei Țânțăreni

 

12. Transmiterea unor bunuri materiale de la balanța Direcției generale locativ-comunale și amenajare la balanța Î.M. Regia ,,Autosalubritate” din cadrul Consiliului municipal Chișinău

 

13. Aprobarea Regulamentului-model al Consiliului de administrație și a Regulamentului-model al Comisiei de cenzori ale întreprinderilor municipale

 

14. Aprobarea, în redacție nouă, a Statutului Întreprinderii Municipale „Parcul urban de autobuze”

 

15. Prelungirea relațiilor contractuale de  locațiune a unor încăperi din str. Humulești, 10 lit. D, G, J, J1, V (clădiri separate) Societății cu răspundere limitată „PRESTAR-PLUS”

 

16. Operarea de modificări în Regulamentul cu privire la conferirea titlului de cetățean de onoare al municipiului Chișinău

 

17. Conferirea titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Chișinău Ludmilei Scalnîi

 

Ludmila Scalnîi este deputată în primul Parlament al Republicii Moldova, semnatară a Declarației de Independență și președinte al Asociației Femeilor din Republica Moldova.

Oferirea titlului Ludmilei Scalnîi s-a discutat și la comisia de specialitate din fostul CMC în anul 2018, dar abia în iulie 2020 subiectul a ajuns pe agenda consilierilor în ședință.

 

18. Conferirea titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Chișinău lui Alexandru Grecu

 

Alexandru Grecu este actor și regizor, Artist al Poporului, fondator și director artistic al Teatrului Național Satiricus Ion Luca Caragiale.

 

19. Aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de administrator al întreprinderii municipale

 

20. Preluarea rețelelor

 

21. Operarea de modificări la decizia 6/1 din 26.12.2019 „Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2020”

 

La ședința din 9 iulie (subiectul 17) consilierii au examinat solicitarea administratorilor de a fi scutiți de taxe până la sfârșitul anului sau cel puțin până în septembrie. Conform transportatorilor auto, în această perioadă numărul de călătorii și șoferi s-a redus, iar pentru a putea continua prestarea serviciilor au nevoie de susținerea municipalității.

Proiectul prevede scutirea de taxe a transportatorilor auto de călători în perioada 1 iunie și 31 decembrie 2020.

 

22. Atribuirea statutului de scuar unor terenuri

 

23. Desemnarea reprezentanților Consiliului municipal Chișinău în instanțele de judecată și alte instanțe

 

24. Atribuirea în proprietate privată a unui lot de pământ din str. A. Corobceanu (1291 m.p.)

 

25. Stabilirea relațiilor de superficie contractuală cu Societatea cu răspundere limitată „GONVARO-CON” asupra lotului de pământ din str. Cornului, 5/4 (739 m.p)

Rectificare: Terenul urmează a fi oferit în arendă pentru 5 ani.  În proiect a fost indicat greșit 25 în loc de 5.

Terenul este oferit în folosință companiei de construcție „GONVARO-CON” pe 25 de ani pentru deservirea imobilului comercial construit pe această suprafață. 

Pe această adresă activează un centru fitness cu denumirea Gonvaro.

 

26. Aprobarea Planului de acțiuni pentru elaborarea Planului de amenajare a teritoriului municipiului Chișinău și a Planului urbanistic general al orașului Chișinău, operarea unor modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 4/1 din 05.03.2020 și Tema-program pentru elaborarea Planului de amenajare a teritoriului municipiului Chișinău

 

Proiectul privind aprobarea Planului de acțiuni a fost examinat la ședința din 16 iulie. Deși consilierii au luat pauze repetate pentru a se reuni și a negocia, nu au ajuns la un consens și au trimis proiectul la reexaminare.

 

27. Transmiterea în proprietate privată

 

Proiectele prevăd transmiterea în proprietate privată comună a 32 de terenuri.

 

28. Transmiterea în proprietate privată comună

 

Proiectele prevăd transmiterea în proprietate privată comună a 26 de terenuri.

 

29. Aprobarea Planului Urbanistic Zonal privind valorificarea terenului cu nr. cadastral 0100307433, din str. Uzinelor, 35

 

30. Informație privind gestionarea spațiilor nelocative din str. București, 68

 

31. Informație privind temeiul aprobării modificărilor statelor de personal ale I.M. „Piața Centrală” (perioada 2019-2020)

 

Primăria Mea va monitoriza în regim LIVE ședința și va elabora o sinteză a discuțiilor și voturilor consilierilor. Până atunci, vă invităm să analizați ce vor examina consilierii în ședință și deciziile adoptate la ședințele precedente.

 

Autoare: Cristina Voroneanu

 

 

Subscrie

Scrie o petiție

Contacte

Adresa postala:

MD-2012 Chisinau

str. Sciusev 101

E-mail:

echipa@primariamea.md