Licitații, privatizări, PUZ Centru și modernizarea Pieței Centrale

 

Consilierii se reunesc mâine, 11 august, pentru a examina 27 de subiecte, printre care: expunerea la licitație a mai multor terenuri (23 proiecte de decizie), privatizarea a 4 terenuri, aprobarea conceptului de modernizare a Pieței Centrale și revizuirea Planului Urbanistic Zonal Centru din 2010.


Ordinea de zi


1. Examinarea posibilității încetării raportului de serviciu

Proiectul prevede însărcinarea primarului Ion Ceban cu concedierea șefului Autosalubritate Eugeniu Axentiev. La ședința precedentă primarul a declarat că intenționează să-l elibereze din funcție pe șeful Autosalubritate, a cărui activitate a fost raportată atât de angajații instituției, cât și de societatea civilă.

 

2. Aprobarea conceptului de modernizare a Î.M. „Piața Centrală”

Prin acest proiect se aprobă conceptul realizat de Grupul de lucru creat de Consiliu în mai 2020 și se însărcinează Piața Centrală să achiziționeze prin licitație proiectarea lucrărilor în sumă de 3 000 000 lei. Executarea lucrărilor de proiectare trebuie realizată în 4 luni de la selectarea proiectantului.

 

3. Modificarea deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 5/20 din 24.07.2018 „Cu privire la instituirea Serviciului Asistență Stradală”

4. Aprobarea, în redacție nouă, a Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea  Serviciului social Centrul de reabilitare pentru copii cu dizabilități „Atenție”, a statului de personal și a structurii acestuia.

5. Aprobarea, în redacție nouă, a Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea  Serviciului social Centrul de reabilitare pentru copii cu dizabilități „Casa Speranței”, a statului de personal și a structurii acestuia.

6. Modificarea denumirii Centrului de plasament pentru copii și aprobarea în redacție nouă a Regulamentului de  organizare și funcționare a Centrului de plasament pentru copii separați de părinți „Lumina” și statului de personal

 

7. Crearea serviciului social „Locuință socială asistată” de către A.O. „New Hope Moldova”

Serviciul este inițiat și va fi gestionat de asociația obștească „New Hope Moldova”, care va oferi suport copiilor și tinerilor din familii social vulnerabile, care au ieșit din sistemul de îngrijire a altor centre și instituții de tip rezidențial. Acestora li se va oferi cazare temporară și vor fi asistați să se integreze în societate și piața muncii.

 

8. Aprobarea, într-o nouă redacție, a Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției generale asistență socială și sănătate a Consiliului municipal Chișinău, statul de personal și organigramei

 

9. Acceptarea donației din partea Fundației Soros-Moldova

Fundația a oferit primăriei o donație de 15 000 dolari pentru crearea bibliotecii online www.educatieonline.md.

 

10. Revocarea unor decizii a Consiliului municipal Chișinău

11. Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare din municipiul Chișinău

12. Autorizarea comercializării automobilului VAZ 21102

 

13. Revizuirea Planului urbanistic zonal Centru elaborat de IMP „Chișinăuproiect”

Se propune revizuirea Planului urbanistic zonal realizat în 2010. Prin planul revizuit, dacă va fi aprobat ulterior de CMC, se vor reglementa construcțiile în zona centru a orașului, inclusiv în Nucleul Istoric. În procesul de revizuire, conform planului de acțiuni atașat, Direcția planifică organizarea unei serii de ședințe publice pentru formularea unei viziuni integrate privind centrul istoric.

La ședința de pe 4 august urma să se examineze un proiect, inițiat de fracțiunea PAS, privind instituirea moratoriului pentru eliberarea autorizațiilor în construcții în Nucleul Istoric. Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi, la propunerea consilierii Aliona Mandatii (DA), din motiv că urma să fie examinat acest proiect, propus și pregătit de executiv.

 

14. Informație cu privire la reparația căilor de acces la instituțiile de învățământ primar și secundar

15. Informație cu privire la executarea deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 3/5 din 20.02.2020 „Îmbunătățirea serviciului managementului deșeurilor menajere solide în municipiul Chișinău pentru anul 2020”

 

16. Formarea și adjudecarea la licitație funciară

Subiectul conține 23 proiecte de decizie care prevăd expunerea la licitație pentru locațiune sau vânzare-cumpărare mai multor terenuri.

 

17. Privatizarea terenului

Subiectul conține 4 proiecte de decizie care prevăd privatizarea unor obiecte private, nelocative și comerciale de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt (0,0086 ha la prețul 60478 lei), bd. Iuri Gagarin 12 (0,0222 ha la prețul de 46457 lei), bd. Dacia 16/2 (0,0444 ha la prețul 69696 lei), str. Uzinelor 14/1 (0,013 ha la prețul de 20403 lei). 

 

18. Formarea unui teren al domeniului public pentru amenajarea drumului de acces (de uz comun) din str. Mihai Viteazul 

Proiectul prevede amenajarea unui drum public de 0,0335 ha pe str. Mihai Viteazul prin alipirea a două terenuri și transferarea acestora din bunuri private în bunuri publice. Drumul va fi amenajat de StarNet Digital City din propriile resurse.

Pe unul dintre terenuri este în prezent amenajată ilegal o stație PECO a companiei LUKOIL-Moldova. Proiectul de decizie însărcinează Direcția arhitectură cu evacuarea forțată a acesteia.

 

19. Transmiterea în proprietate privată a loturilor de pământ (10 proiecte)

20. Executarea hotărârii de judecată irevocabilă și operarea unor modificări în configurația lotului de pământ cu numărul cadastral 0100309127 din str. Uzinelor, 203, proprietate privată a Societății cu răspundere limitată „CONSOR & COM”

21. Executarea hotărârii instanței de judecată

 

22. Transmiterea investițiilor efectuate în cadrul lucrărilor de amenajare a străzii Eugen Doga

Compania „Efes Vitanta Moldova Brewery” a amenajat, în baza unui acord de sponsorizare din 2013, strada Pietonală „Eugen Doga”. Prin acest proiect Consiliului i se propune să ia act de finalizarea lucrărilor (în valoare de 2 411 089,88 lei) și aprobă trecerea la balanța primăriei a lucrărilor de reamenajare și instalațiilor aferente.

 

23. Prelungirea relațiilor contractuale de comodat a unor încăperi din str. 31 August 1989, lit. V (subsol, parter), Asociației Obștești ,,Centrul de Caritate pentru Refugiați”

Încăperea se oferă în folosință pentru încă 10 ani.

 

24. Aprobarea în calitate de obiect pentru parteneriat public-privat al proiectului privind reamenajarea și exploatarea terenului sportiv al Liceului Teoretic ,,Mircea cel Bătrân” din str. Sarmizegetusa, 39 (nr. cadastral 0100108946)

Proiectul prevede reabilitarea terenului sportiv al liceului prin implicarea agenților economici. Selectarea agentului economic va fi realizată de o comisie constituită din reprezentanții executivului (inclusiv pretorul sectorului Botanica), directorul liceului, reprezentantul Agenției Proprietate Publică și 4 consilieri.

 

25. Implementarea proiectelor restante în cadrul Programului Buget Civil, din edițiile 2017-2018, aprobate spre finanțare

26. Aprobarea, în redacție nouă, a Regulamentului privind Bugetul Civil în municipiul Chișinău

 

27. Aprobarea măsurilor în vederea asigurării sortării deșeurilor menajere solide în municipiul Chișinău

Se propune concesionarea serviciului de sortare a deșeurilor, pe un termen de 5 ani, unui agent economic privat. Direcția locativ-comunală și amenajare va stabili criteriile tehnice și indicatorii de performanță printr-un caiet de sarcini până pe 15 septembrie 2020. În baza acestui caiet, care trebuie aprobat în Consiliu, se va desfășura achiziția publică pentru contractarea serviciilor de sortare.

 

Primăria Mea va monitoriza în regim LIVE ședința și va elabora o sinteză a discuțiilor și voturilor consilierilor. Până atunci, vă invităm să analizați ce vor examina consilierii în ședință și deciziile adoptate la ședințele precedente.

Subscrie

Scrie o petiție

Contacte

Adresa postala:

MD-2012 Chisinau

str. Sciusev 101

E-mail:

echipa@primariamea.md