Instrumentele cetățenilor pentru o comunitate mai bună

Votul este un instrument important al cetățeanului pentru a decide cui încredințăm administrarea bugetelor publice și de la cine cerem soluții. El se întâmplă o dată la patru ani, iar cei care primesc votul adesea „uită” de prioritățile cetățenilor până la următoarele alegeri. Fiecare cetățean poate contribui la o comunitate mai bună prin diverse moduri, nu doar prin a merge la alegeri.

 

SOLICITARE DE INFORMAȚIE

Deseori nu știm de unde să pornim, iar un bun început ar fi să ne informăm. „Ce se întâmplă cu strada X?”, „Cine este responsabil de gunoiștea Y?”, „Când se va ilumina strada Z?” – la toate întrebările ce țin de interesul public, scriem solicitare de informație la primărie. Multe din aceste informații ar trebui să fie deja accesibile pe pagina oficială a administrației publice locale, deseori, însă aceasta lipsește. Conform art.12 din Legea privind accesul la informație, această informație o poate solicita orice cetățean al Republicii Moldova sau orice persoană, care are domiciliu/reședința pe teritoriul țării.

 

Solicitarea de informație nu trebuie semnată, dar va include obligatoriu: detalii despre informația solicitată și datele de contact (nume/prenume, adresă, telefon) pentru a primi răspuns. De asemenea, pentru a evita încercările instituției de a nega înregistrarea solicitării sau de a refuza furnizarea informației, se recomandă obținerea unei dovezi (nr. de înregistrare sau email) că solicitarea a fost recepționată de instituția țintă.

 

Solicitarea de informație poate fi adresată tuturor autorităților publice sau altor entități finanțate din bugetul de stat, iar răspunsul nu trebuie să depășească termenul de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării solicitării.

 

Pentru mai multe detalii, vezi ghidul despre solicitările de informație – https://codru.primariamea.md/ghid-transparenta-pentru-administratie-publica-eficienta/. Puteți descărca un model de solicitare de informație aici.

INCLUDEREA ÎN LISTA PERSOANELOR INTERESATE

În cazul în care dorim să participăm în procesul decizional la nivel local, putem solicita să fim incluși într-o listă de persoane interesate pentru a fi informați în mod prioritar despre ședințe și proiectele de decizii. Astfel, autoritatea publică locală ne va informa despre următoarea ședință a consiliului local, va furniza ordinea de zi a acesteia și proiectele de decizii cu materialele aferente, care urmează a fi discutate și supuse votului de către aleșii locali. Acest lucru îl solicităm printr-o cerere, adresată primăriei, conform pct. 7 din Hotărârea Guvernului privind mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional. Deși este prevăzut prin lege, acest mecanism deocamdată nu este prea eficient și funcționează aleatoriu, dacă mai mulți cetățeni se vor înscrie în aceste liste și autoritatea va simți presiunea necesară. 

 

PETIȚIE

După ce am aflat mai multe detalii despre o problemă, ne întrebăm cum o soluționăm. Asta se face prin petiție, care conform Codului Administrativ, art. 9, presupune orice  cerere, sesizare sau propunere adresată autorității publice. Astfel, prin petiție, putem atrage atenția asupra unei probleme și putem cere sau propune întreprinderea unor măsuri pentru rezolvarea acesteia.

 

Petiția trebuie să conțină informație explicită despre cerere/sesizare/propunere, date de contact, dovada înregistrării și semnătura obligatorie a solicitantului. În cazul expedierii electronice a petiției, este nevoie de semnătura electronică.

Legea nu prevede termenul în care autoritatea trebuie să răspundă la petiție, însă se menționează expres că o procedură administrativă trebuie finalizată în 30 de zile. Chiar dacă aceasta poate dura mai mult, în special rezolvarea problemei, putem solicita un răspuns în scris, în termen de 30 de zile.

 

PARTICIPAREA LA ȘEDINȚELE CONSILIULUI

Dacă vrem să aflăm cu ce se ocupă aleșii locali sau de ce nu se mai rezolvă problemele din localitate, putem să urmărim transmisiunea online a ședințelor. Totodată, putem merge direct în sala de ședințe, fără nicio înregistrare prealabilă sau permisiunea primarului, deoarece ședințele sunt publice. Conform art. 17 din legea privind administrația publică locală, orice persoană poate participa la ședințele consiliului local. Mai mult, autoritatea publică este obligată să informeze despre petrecerea ședinței cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte. Conform art. 13 din Legea privind transparența în procesul decizional, anunţul referitor la desfăşurarea şedinţei publice va fi plasat pe pagina web oficială a autorităţii publice, va fi expediat prin intermediul poştei electronice părţilor interesate și va fi afişat la sediul autorităţii publice într-un spaţiu accesibil publicului. Anunțul va conţine data, ora şi locul desfăşurării şedinţei publice, precum şi ordinea de zi a acesteia. De asemenea, autoritatea publică este obligată să asigure accesul liber în sală și la proiectele de decizii, iar cetățenii pot veni cu recomandări la acestea. 

 

Deși în lege nu este stipulat expres dreptul cetățenilor de a filma ședința consiliului, acțiunea nici nu este interzisă. Totodată, art. 48 din Codul Civil prevede că nu este nevoie de consimțământul persoanei de a o înregistra, în cazul în care aceasta execută un act public în interes public sau când persoana acționează în timpul unui eveniment public. Astfel, ședințele consiliului local se încadrează în aceste criterii și nu poate fi îngrădit dreptul de a le filma.

Nota bene: Consiliul Municipal Chișinău a stipulat expres în Regulamentul privind funcționarea consiliului, pct.197, caracterul public al ședințelor și faptul că sunt transmise în direct prin site-ul primăriei.  

 

PARTICIPAREA LA CONSULTĂRI

Consultările publice se organizează atunci când se discută probleme care pot afecta o parte sau majoritatea locuitorilor unui oraș. Conform art. 11 din Legea privind transparența în procesul decizional, consultarea se efectuează la inițiativa autorității responsabile de un proiect de decizie, inițiativa altei autorități competente sau la inițiativa cetățeanului, asociației sau altei părți interesate, iar motiv de a refuza nu există. Acestea pot fi organizate fizic, printr-o ședință cu părțile interesate, la care se vor discuta recomandările primite. Orice cetățean are dreptul să participe la acestea, cu excepția cazurilor în care la şedinţe sunt examinate sau audiate informaţii oficiale cu accesibilitate limitată, conform art. 7 din Legea privind accesul la informaţie. De asemenea, consultarea poate avea loc și în scris, de la distanță, când autoritatea publică proiectul de decizie, iar recomandările sunt expediate prin poștă (fizică sau electronică). Anunţul privind organizarea consultărilor publice şi materialele aferente sunt făcute publice cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de definitivarea proiectului de decizie.

După consultare, autoritatea publică va publica și va transmite părților interesate un dosar privind elaborarea proiectului de decizie, care va conţine procesele-verbale privind consultarea cetăţenilor, recomandările parvenite şi sinteza acestora. 

ATENȚIE! În cazul în care nu se prezintă recomandări în termenul stabilit, proiectul de decizie poate fi supus procedurii de adoptare. Totuși autoritatea publică va trebui să motiveze faptul că nu este necesară consultarea și să publice motivul pe pagina web oficială a autorităţii.

 

REFERENDUM LOCAL

Atunci când există probleme de o importanță deosebită pentru localitate, iar rezolvarea lor ține doar de competențele autorităților publice locale, se poate iniția un referendum local. Referendumul local reprezintă consultarea cetăţenilor în probleme de interes deosebit pentru localitate, precum alegerea direcției strategice de dezvoltare, gestionarea unor situații cu efecte de lungă durată sau chiar demiterea primarului. Conform art. 175 din Codul Electoral, referendumul local poate fi inițiat și de cetățeni, dacă grupul de inițiativă colectează semnături de la 10% din persoanele cu domiciliu în localitate. Astfel, cu susținerea a 10% din locuitori, se poate supune referendumului orice problemă sau soluție, fără nicio restricție.

 

PROTEST

Un instrument de a atrage atenția asupra unei probleme considerată importantă de mai mulți cetățeni sau de a exprima poziția colectivă pe marginea unor subiecte, este protestul. În Republica Moldova acesta se numește întrunire și este prevăzut în legea privind întrunirile, care permite tuturor organizarea și participarea la astfel de manifestații. Întrunirile se pot desfăşura în orice loc deschis publicului în afara clădirilor sau în afara altor spaţii închise accesului liber, iar dacă la acestea participă peste 50 de persoane, trebuie notificată autoritatea publică locală cu cel puțin 5 zile înainte de eveniment.

Sunt interzise întrunirile prin care se urmăreşte:

a) îndemnarea la război de agresiune, la ură naţională, rasială, etnică sau religioasă;

b) incitarea la discriminare sau violenţă publică;

c) subminarea securităţii naţionale sau a integrităţii teritoriale a ţării, săvârşirea infracţiunilor, încălcarea ordinii publice sau organizarea tulburărilor în masă, încălcarea moralităţii publice, a drepturilor şi a libertăţilor altor persoane ori punerea în pericol a vieţii sau a sănătăţii acestora.

ORGANIZARE COMUNITARĂ

Trăim într-o societate în care sunt multe nemulțumiri și fiecare încearcă să identifice soluții individual sau să comunice separat cu autoritățile publice. Un instrument mai eficient de a ne face auziți, este să acționăm în grup. Aceeași problemă și același mesaj îi poate uni pe mai mulți locuitori, iar vocea lor se face mai auzită când se acționează în comun. O petiție cu mai multe semnături, o vizită a unui grup de oameni la ședința consiliului sau zeci de locuitori în cabinetul primarului, ar atrage mai mult atenția asupra unei probleme. Astfel, autoritatea publică este motivată să răspundă unor solicitări, care ar mulțumi nu unul, ci zeci sau sute de cetățeni.

Respectiv, dacă avem o problemă, identificăm vecini sau alți locuitori, care împărtășesc aceeași opinie sau sunt deranjați de aceeași problemă. Apoi comunicăm autorității locale prin petiție, vizită la sediul autorității sau solicitarea unei ședințe comune pentru a identifica cele mai bune soluții pentru problema vizată. Doar prin organizare comunitară se va pune presiunea necesară pe autorități. De asemenea, prin comunitate se pot organiza proteste și referendumuri locale, campanii de informare a altor locuitori despre problema prioritară sau alte acțiuni de sensibilizare a opiniei publice.

 

Dacă ați folosit aceste instrumente, povestiți-ne experiența voastră. Vom sintetiza informația, vom promova bunele exemple și vom pune presiune pentru schimbarea situației acolo unde lucrurile nu funcționează.

Autor: Oleg Tomșa

Subscrie

Scrie o petiție

Contacte

Adresa postala:

MD-2012 Chisinau

str. Sciusev 101

E-mail:

echipa@primariamea.md