Denaturare de miliarde lei în auditul Curții de Conturi bugetului municipal 2017

Doi ani după ce Curtea de Conturi a făcut evaluarea contabilității Primăriei pentru anul 2017, raportul a fost în sfârșit prezentat la ședința Consiliului Municipal. Documentul a scos la iveală mai multe nereguli. Printre acestea și faptul că în cadrul Primăriei lipsește un organ care să se ocupe nemijlocit analiza evidenței financiare a direcțiilor, reflectarea contabilă greșită a patrimoniului municipal, dar și o diferență majoră între suma raportată la finele anului de către Primărie și cea adevărată. Autoritățile promit că vor înlătura neregulile. 

În anul 2018, Curtea de Conturi a efectuat o evaluare a contabilității Primăriei mun. Chișinău pentru anul 2017. Raportul însă a ajuns să fie prezentat Consiliului Municipal Chișinău abia la ședința din 25 iunie 2020, la insistența consilierului Roman Cojuhari (PAS), întârzierea fiind justificată de numeroasele alegeri și instabilitatea la conducerea Primăriei.   În urma analizei Curții de Conturi, a fost depistată o denaturare a bugetului pentru anul 2017 cu cel puțin 32.5 miliarde de lei. Așadar, suma care a fost indicată în raportul bugetului publicat în decembrie 2017 nu corespunde cifrei reale calculate de către auditori, diferența între ele fiind de peste treizeci de miliarde de lei. Pentru analiză, Curtea de conturi a acumulat probe de la direcțiile primăriei, întreprinderile municipale din componența acesteia, trei licee aflate în autogestiune, Trezoreria de stat, Agenția servicii publice și Serviciul fiscal de stat.

Probleme cu reflectarea patrimoniului și a bunurilor municipale:

Potrivit Curții de conturi, în anul 2017, Primăria Chișinău nu a asigurat efectuarea inventarierii anuale conforme și întocmirea unui registru al bunurilor imobile nelocative și locative proprietate a municipiului. Drepturile patrimoniale asupra bunurilor municipale nu au fost înregistrate pe deplin, în total nefiind înregistrare în evidența contabilă a terenurilor proprietate municipală cu o suprafață de 7.8 mii de hectare, ceea ce a dus la denaturarea raportului financiar cu aproximativ 9.7 mlrd. lei. Totodată, se constată neînregistrarea în evidența contabilă a spațiilor verzi din municipiu cu suprafața de 2.9 mii hectare, cu o valoare de minimum 5.8 mlrd. lei. Mai mult, APL nu au înregistrat în evidența contabilă construcții speciale de tipul:

          Drumuri, poduri, pasaje subterane în valoare de aproximativ 2.1 mlrd. lei

          Rețele electrice, piloni de iluminare, dispecerate în valoare de aproximativ 124,5 mil. lei.

          Terenuri de joacă și platouri de acumulare a deșeurilor menajere în valoare de aproximativ 29,5 milioane lei.

Totodată, datele ce țin de 313 „Instalații de transmisie” în pasajul subteran la intersecția străzilor Mihai Sadoveanu și Igor Vieru nu sunt veridice.

Valoarea bunurilor imobile proprietate a mun Chișinău nu corespunde realității. Așadar, auditul efectuat de Curtea de Conturi menționează că raportul prezentat în decembrie 2017 a fost majorat neîntemeiat cu valoarea apartamentelor privatizate cu aproximativ 4.6 mlrd. lei, care nu au fost scoase din evidența contabilă a Direcției generale Locativ-Comunale și Amenajare. Mai mult, pentru aceste bunuri s-a calculat neîntemeiat uzură în sumă de 1.7 mlrd. lei.

Curtea constă și că, ÎM Direcția Construcții Capitale duce două tipuri de evidență: corporativă și bugetară. Rapoartele nu sunt corelate, ceea ce generează o denaturare a Raportului financiar în suma de 601.6 mil. lei. Aceeași Direcție, alături de Direcția generală transport public și căi de comunicare și de Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare nu au trecut activele nemateriale și materiale în curs de execuție la registrul celor finalizate, chiar după recepția acestora.

În evidența contabilă nu au fost înregistrate nici creanțele și datoriile aferente arendei și folosinței funciare în sumă de 41.3 mil. lei și, respectiv, 4.7 mil. lei; privatizării fondului funciar în valoare de 0.98 mil lei și, respectiv, 1.9 mil lei; creanțele aferente locațiunii bunurilor imobile în sumă de 23.2 mil lei și penalitățile aferente în sumă de 2.6 mil lei.

Probleme cu investițiile, transportul, salariile și datoriile

Raportul menționează o serie de nereguli și în ce privește investițiile, Direcția transport, salariile angajaților Primăriei, dar și datoriile acesteia. Acestea  sunt cauzate de unele greșeli în raportare, dar și de unele majorări nejustificate.

Astfel, există o denaturare semnificativă, de 5.1 mlrd. lei, și în valoarea contului contabil „Acțiuni și alte forme de participare în capital în interiorul țării”, unde nu a fost corelată valoarea investițiilor în întreprinderile municipale și instituțiile medico-sanitare publice.

Direcția transport a contribuit la denaturarea raportului financiar prin majorarea nejustificată a cheltuielilor a serviciilor de transport oferite de către doi agenți economici către „Parcul urban de autobuze”, în valoare de 27 milioane lei, această majorare fiind efectuată în lipsa acordului CMC.

În ce privește salariile, au efectuate majorări nejustificate ale cheltuielilor bugetului municipal cu cel puțin 13.4 milioane lei.

În bilanțul contabil nu au fost reflectate nici datoriile Primăriei mun. Chișinău față de creditori, pentru un total de 560.9 milioane lei, dintre care 355.9 milioane sunt reprezentate de împrumuturi externe și 11.6 milioane către banca comercială MICB.

Lipsa de date duce la estimări din partea Curții de conturi:

Din lipsa de date, Curtea de Conturi nu a putut să evalueze valoarea denaturării în ce privește evidența contabilă a:

–   Rețelele de apă și de canalizare aflate în gestiunea Apă Canal, acestea fiind denaturate cu între 137 mil și 861,7 mil lei.

–   Unele rețele telefonice și electrice în valoare de aproximativ 15,1 mil lei

–   Conductele de gaz transmise pentru deservire către Chișinău Gaz SRL, în valoare de aproximativ 78,8 mil lei.

–   Neînregistrarea creanțelor companiilor de construcții care, în urma a 19 decizii ale Consiliului municipal, au beneficiat de terenuri pentru construcția blocurilor de locuit, fiind condiționați să transmită către municipalitate un anumit număr de apartamente.

Lipsă de organe responsabile de înregistrare a veniturilor

În perioada evaluată, Primăria mun. Chișinău nu a dispus nici de un organ care să se ocupe de încasarea veniturilor, obligațiile acestea fiind îndeplinite de către Serviciul fiscal de stat. În consecință, în evidența contabilă a mun. Chișinău nu au fost incluse valorile restanțelor aferente impozitelor și taxelor locale, precum și avansurile la buget, pentru o valoare totală de 268.3 mil.

Autoare: Cristina Sîrbu

Subscrie

Scrie o petiție

Contacte

Adresa postala:

MD-2012 Chisinau

str. Sciusev 101

E-mail:

echipa@primariamea.md