Consilierii municipali se întrunesc în ședință

Mâine, 12 mai 2016, începând cu ora 10:00, consilierii municipali se vor întruni în ședință.
Ordinea de zi a fost aprobată la ședința CMC din 11 februarie 2016. De atunci au avut loc 10 întruniri ale consilierilor, care au reușit să examineze 63 din cele 81 de chestiuni incluse în ordinea de zi.
Următoarele subiecte (pct.64-72), dar și proiectele de decizii, care urmează a fi examinate de către Consiliul municipal Chișinău, le găsiți mai jos:

64.Cu privire la amplasarea bustului poetului „Andrei Mureșanu” pe Aleea Clasicilor din Grădina Publică Ștefan cel Mare și Sfânt


65.Cu privire la amplasarea bustului „Spiru Haret” în fața blocului de studii al Liceului din str. Maria Cebotari, 53.


66.Cu privire la aprobarea listei angajaților Universității Agrare de Stat din Moldova pentru care vor fi atribuite terenuri în vederea proiectării și construirii caselor de locuit particulare în cartierul locativ „Calea Orheiului – str. Bucovinei.


67.Cu privire la atribuirea în proprietate privată a unor loturi de pământ în cartierul locativ din Calea Orheiului – str. Bucovinei angajaților Universității de Stat din Moldova.


68.Cu privire la transmiterea și modificarea destinației unor terenuri din șos. Balcani (drumul public M 12).


69.Cu privire la aprobarea Planului urbanistic

1. Cu privire la aprobarea Planului urbanistic de detaliu (în volum redus, obiectivul nr. 3144) privind amplasarea unui complex locativ cu obiective de menire social-culturală şi parcări subterane din str. Otovasca, 13.
2. Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu în volum redus (obiectivul nr. 3101) privind amplasarea complexului locativ și parcării multietajate pe terenul din str. Ceucari
3. Cu privire la aprobarea Planului urbanistic de detaliu privind valorificarea terenului proprietate privată din str.N.Testemițeanu, 7a (numărul cadastral 0100101190)
4. Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal privind valorificarea terenurilor din str. Melestiu, 1/1 si 1/2.


70.Cu privire la organizarea unui drum de acces (str. Brăila)


71.Cu privire la includerea unor terenuri

1. Cu privire la includerea unor terenuri în intravilanul comunei Trușeni, municipiul Chișinău
2. Cu privire la includerea unor terenuri în intravilanul comunei Stăuceni, municipiul Chișinău RAPORTOR: Ivan Carpov, şef interimar al Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi relaţii funciare


72.Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat

1. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al dlui Victor Salinschi din str. Uzinelor, 8A şi stabilirea relaţiilor funciare de arendă.
2. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al Întreprinderii cu capital străin Laboratorul de încercări “VERITRANS PLUS” S.R.L. din str. Vadul lui Vodă, 68.
3. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al Firmei „VEGA-L” S.R.L. din str. Florilor, 10.
4. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat din str. Mitropolit Dosoftei, 108 al „ALPHA BANK” A.E
5. Cu privire la privatizarea terenului din str. Columna, 148 A, aferent obiectivului privat al dnei Mariana Arnăut.
6. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat din bd. Mircea cel Bătrân, 32/10 al S.R.L. P.A. ”GHERASIMENCO”.
7. Cu privire la privatizarea unor terenuri aferente obiectivelor private ale Uniunii centrale a Cooperativelor de consum din Republuca Moldova “MOLDCOOP”.
8. Cu privire la privatizarea unor terenuri aferente obiectivelor private ale Uniunii centrale a Cooperativelor de consum din Republuca Moldova “MOLDCOOP” din str. Otovasca, 19.
9. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al S.A. „IGIENA-PLUS” din str. Ialoveni, 102/2.
10.Cu privire la privatizarea terenurilor din str. Alba Iulia, 75 aferente obiectivelor private ale dlui Gheorghe Stepuleac și Î.I.”LUDMILA NICHIFOR”
11.Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivelor private ale Societății cu răspundere limitată ”EUROLUMINA” din str. Tudor Vladimirescu, 1 ”A” și stabilirea relațiilor funciare de arendare a unor loturi de pământ
12.Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al Firmei ”EPSON” S.R.L. din str. Ginta Latină, 1 / 4 și atribuirea în arendă a unui lot de pământ
13.Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al Firmei ”GRINANJ” S.R.L. din str. Kiev, 6/6
14.Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivelor private ale Societății cu răspundere limitată ”CANDELUX-COM” din str. Meșterul Manole, 9/12
15.Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al dlui Constantin Ciocanu din str. Mesager, 5/6
16.Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al Societății comerciale ”NICPLOTEAN” S.R.L. din str. Feredeului, 2
17.Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al Societății comerciale ”DOMUS AUTO” S.R.L. din str. Varnița, 24
18.Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al Societății pe acțiuni ”INTROSCOP” din str. Maria Drăgan
19.Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al Societății cu răspundere limitată ”MEGA-COMPLEX din bd. Moscova, 20/5
20.Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al Clubului de handbal „OLIMPUS-85” din bd. Iu. Gagarin, 14/1
21.Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al Î.C.S. „NORDACTIV„ S.R.L. din str. Circului, 15
22.Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivelor private din șos. Muncești, 799/12 ale S.R.L. ”PAGMA”
23.Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al Firmei ”BASWOOL” S.A. din str. Uzinelor, 188
24.Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al Societății cu răspundere limitată ”FRUCT ECOLOGIC” din șos. Hâncești
25.Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al dlui Alexandr Groza din șos. Muncești, 43
26.Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al Firmei ”COLINS” S.R.L. din str. Băcioii Noi, 10a
27.Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al Asociației Obștești Tenis Club „PROFI-SPORT” din str. Vasile Lupu
28.Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivelor private ale Societății cu răspundere limitată ”LIFTCOM” din str. Meșterul Manole, 6/2 și stabilirea relațiilor funciare de arendare a unui lot de pământ
29.Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al Societății cu răspundere limitată „ACTUAL-IMPEX” din Calea Ieșilor
30.Cu privire la privatizarea terenului din str. Liviu Deleanu, 3/6, aferent obiectivului privat al dlui Iulian Mititel și dnei Liubovi Mititel.
31.Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al Întrerinderii individuale „CRISTINA HMELNIȚCHI” din bd. Mircea cel Bătrân.
32.Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivelor private ale Firmei de producție și comerț ”SANTARM” S.R.L. din str. Uzinelor, 78
33.Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al Societății cu răspundere limitată „ALIMCONSTRUCT GRUP” di str. Alexandru cel Bun, 49/2.
34.Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al S.R.L. „LISMEDFARM” din șos. Muncești, 167A

 

Subscrie

Scrie o petiție

Contacte

Adresa postala:

MD-2012 Chisinau

str. Sciusev 101

E-mail:

echipa@primariamea.md