Cine a decis așa?

Aleșii locali și-au dat întâlnire miercuri, 26 iulie, la ora 10.00, pentru a decide asupra ultimelor 7 chestiuni din ordinea de zi aprobată la 29 iunie. Consilierii urmează să aprobe Planuri Urbanistice Zonale, să transmită în arendă loturi de pământ și să modifice și aprobe regulamente.
Noi credem că fiecare cetățean trebuie să cunoască și să se implice în treburile orașului său. Deciziile votate de consilierii municipali afectează în mod direct felul în care arată Chișinăul. Pentru ca data viitoare când vedeți că se ridică un bloc sau se construiește vreo benzinărie să nu vă întrebați „Cine a decis așa?”, vă invităm să citiți ce schimbări prevăd proiectele de decizii care vor fi votate de consilieri și vă îndemnăm să spuneți dacă sunteți pro sau contra acestora.

ȘEDINȚA CME (1)


23. Lichidarea consecințelor calamităților naturale din luna aprilie

Proiectul de decizie

Proiectul a fost elaborat în baza unei note informative a  Î.M. „Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi” din 5 mai 2017 prin care se solicită organizarea cât mai urgentă a tuturor instituţiilor apte şi cu posibilităţi să contribuie la curăţirea oraşului pentru strângerea şi evacuarea resturilor vegetale care continuă să se prăbuşească din arborii afectaţi.

Pentru că nota informativă a fost întocmită încă în luna mai, unele prevederi propuse în proiect conțin termene care deja au expirat. Totuși,  consecințele calamității nu au fost lichidate în întregime și consilierii pot decide modificarea acestora.

Proiectul de decizie propune:

1. Să fie organizate de către conducătorii întreprinderilor, direcţiilor şi regiilor municipale, echipe de intervenţie constituite din 10-15 angajaţi și 2-3 unităţi de transport (camioane) care vor fi antrenate la colectarea şi evacuarea ramurilor rupte din parcuri, parcuri-păduri municipale, de la 15.05.2017 până la 15.07.2017.

2. De a solicita S.A. „Apă – Canal Chişinău”, S.A.„Termoelectrica”, S.A.„Chişinău – Gaz”, S.A. „Moldtelecom”, Ministerului de Interne, Ministerului Apărării şi Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor să contribuie cu forţe de muncă şi unităţi de transport (camioane) care vor fi antrenate la colectarea şi evacuarea ramurilor rupte din parcuri, parcuri-păduri municipale, de la 15.05.2017 până la 15.07.2017

3. Organizarea în zilele de 27.05.17 şi 10.06.2017, a acţiunilor de salubrizare generală a parcurilor, parcurilor-pădure cu participarea tuturor voluntarilor.


24. Aprobarea PUZ pentru terenul din strada Uzinelor 133

Proiectul de decizie

Beneficiar: Societatea cu Răspundere Limitată „Avi Clima”

Destinaţia: Actualmente terenul cu nr. cadastral 0100307615 se află în zona „Re” de revitalizare viitoare. Se propune operarea de modificări în Regulamentul local de urbanism privind modificarea zonei cu codul „Re” în zona cu codul „CI” (comercială, care cuprinde funcţiuni ce asigură comerţul cu amănuntul şi/sau unele servicii pentru care există o cerere cu caracter frecvent şi repetat). Pe terenul menţionat se preconizează amplasarea unui obiectiv comercial.

Suprafaţa terenului propus: 0,0835 ha (privat)


25.  Aprobarea PUZ pentru cartierul situat în limita şos. Munceşti şi str. Liuba Dumitriu, Cetatea Albă şi Dimineţii

Proiectul de decizie

Beneficiar: Boris Lazar

Destinaţia conform Regulamentului local de urbanism: Zonă de revitalizare funcţională (cod Re) din cartierul situat în limita şos. Munceşti şi str. Liuba Dumitriu, Cetatea Albă şi Dimineţii.

Destinaţia de perspectivă pentru operarea de modificări în Regulamentul local de urbanism: Zonă locuinţă unifamilială, izolată sau cuplată (cod R2); zonă locuinţă colectivă (cod R6); zonă locuinţă colectivă (cod R7) şi zonă specială (cod S).

Suprafaţa terenului: 61274 mp.


26. Darea în arendă a unui lot de pământ din bd. Traian 25

Proiectul de decizie nu este publicat pe site-ul primăriei.


27. Darea în arendă a unui lot de pământ din bd. Traian 5/3

Proiectul de decizie nu este publicat pe site-ul primăriei.


28.  Modificarea Regulamentului cu privire la acordarea titlului de cetăţean de onoare al municipiului Chişinău

Proiectul de decizie

Se propun modificări la Regulamentul cu privire la acordarea titlului de cetăţean de onoare al municipiului Chişinău şi stimularea morală şi materială a cetăţenilor de onoare ce locuiesc pe teritoriul municipiului Chişinău, printre care:

– titlul să fie acordat anual, de regulă, doar unei singure persoane;

– în cazul în care propunerea vine din partea unui consilier municipal, această propunere urmează să fie susţinută de cel puţin 1/3 din cei aleşi;

– propunerile şi documenetele necesare se vor înregistra până la data de 01 martie a anului. Propunerile şi documentele  înregistrate mai târziu nu se vor examina, cu aducerea la cunoştinţă în scris iniţiatorului;

– completarea listei de documente necesare pentru acordarea titlului cu Cazierul judiciar sau declaraţie pe propria răspundere precum că nu a fost condamnat prin hotărâre judecătorească definitivă pentru săvârşirea unei infracţiuni;

– reglementări privind retragerea titlului și contestarea acestui fapt.


29. Regulamentul de desfășurare a activității de comerț în municipiul Chișinău

Proiect de decizie 

Modificările privind mecanismul de reglementare a activităţii comerciale prin înlocuirea noţiunii de ”autorizaţie de funcţionare ” cu noţiunea de ”notificare privind iniţierea activităţii de comerţ”, adoptate prin Legea nr. 153 din 01.07.2016, au generat necesitatea elaborării Regulamentului de desfășurare a activității de comerț în municipiul Chișinău.

În proiectul Regulamentului sunt stabilite interdicţii şi cerinţe privind desfăşurarea activităţii de comerţ în următoarele privinţe:

a) interdicţia de a desfăşura activităţi de comerţ sau anumite forme ale activităţii de comerţ, inclusiv comerţul ambulant, în perimetrul anumitor zone sau străzi ori în intervalul anumitor zile sau ore;

b) modul de desfăşurare a activităţilor de comerţ în apropierea edificiilor autorităţilor publice, instituţiilor de învăţământ, instituţiilor medicale, locașurilor de cult, monumentelor, lucrărilor de artă, edificiilor cu valoare arhitecturală, istorică sau arheologică, zonelor istorice, precum şi în locurile (destinaţiile) de interes turistic;

c) distribuirea activităţilor de comerţ între zona centrală şi zonele periferice ale localităţii, precum şi între zonele aglomerate şi cele neaglomerate;

d) raza în care este interzisă comercializarea producţiei alcoolice în preajma instituţiilor de învăţământ, instituţiilor medicale şi a locaşurilor de cult;

e) cerinţe privind regimul de lucru (orarul de funcţionare) al comercianţilor în perimetrul anumitor zone sau străzi;

f) interdicţia de a comercializa anumite produse sau servicii în perimetrul anumitor zone sau străzi;

g) cerinţe privind zonele de parcare de care trebuie să dispună comerciantul la desfăşurarea anumitor forme de comercializare.


Echipa noastră va monitoriza dezbaterile și deciziile consilierilor referitoare la subiectele sus-menționate și va informa chișinăuienii despre acestea. Pentru a fi la curent cu activitatea celor pe care i-am ales să ne reprezinte interesele, urmăriți site-ul nostru și dați un Like la pagina de Facebook. Votul este doar un început.

Autor: Natalia Slepuhin

Subscrie

Scrie o petiție

Contacte

Adresa postala:

MD-2012 Chisinau

str. Sciusev 101

E-mail:

echipa@primariamea.md