Bugetul final pentru 2022: mai puțini bani pentru sănătate și mai mulți pentru transport

Bugetul municipal pentru anul 2022 a fost votat în lectură finală pe 21 decembrie. Acesta va avea venituri de cca. 5,4 miliarde, cheltuieli de cca. 6,6 miliarde și deficit bugetar de 1,18 miliarde de lei. Spre deosebire de anul precedent, proiectul a fost supus unor consultări mai ample și dezbătut în timpul ședinței Consiliului Municipal. Totuși, procesul de consultare a fost problematic, creând impedimente celor care au dorit să se expună sau să ofere sugestii.

Mai mult, cifrele proiectului de buget supus consultărilor și cel aprobat de consilieri diferă semnificativ la unele categorii, cheltuielile majorându-se cu peste 300 de milioane de lei, fără însă să fie oferite explicații privind modificările efectuate. 

Am analizat indicii generali ai bugetului pentru anul 2022, diferențele între documentul consultat și cel aprobat și am rezumat procesul de consultare și criticile privind acesta.

 

Buget Municipal pentru anul 2022 aprobat: cifre, tendințe și modificări față de proiectul de buget

Anul acesta, bugetul capitalei va avea venituri în sumă de 5,4 miliarde, cheltuieli de 6,6 miliarde și un deficit bugetar (suma neacoperită) de 1,18 miliarde de lei. Bugetul pentru anul 2022 este cel mai mare pe care l-a avut, până în prezent mun. Chișinău, întrecându-l pe cel de anul trecut, care avea venituri de 4,7 mld., cheltuieli de 6,2 mld. și deficit bugetar de 1,5 mld. de lei. Între proiectul de buget municipal, pe care l-am analizat anterior, și documentul final aprobat există câteva diferențe semnificative. Astfel, veniturile se majorează cu cca. 303 mil. de lei, cheltuielile cu 358 milioane, iar deficitul bugetar – cu cca. 54 milioane. 

În ce privește veniturile bugetare, acestea cresc în primul rând din contul alocațiilor din bugetul de stat, care au fost majorate cu încă 287 288 900 milioane de lei și din fondurile necheltuite în 2021 cu care primăria intră în noul an 300 milioane în loc de cele 250 mil. din proiectul de buget. 

Cât despre cheltuieli, repartizarea acestora rămâne aceeași ca la proiectul de buget. Astfel, accent mai mare se va pune în continuare pe cheltuielile de ordin social, urmate de cele pentru gospodăria comunală, a drumurilor și transportului și ulterior de cheltuieli pentru întreținerea autorităților și altele. Totuși, chiar dacă nu se schimbă categoriile pentru care sunt alocate cele mai multe fonduri, sunt mai multe modificări în sumele aprobate de consilieri. 

Infografic: Ilustrarea categoriilor majore de cheltuieli din bugetul municipal 2022 aprobat. Sursă: Primăria Mea
Infografic: Ilustrarea categoriilor majore de cheltuieli din bugetul municipal 2022 aprobat. Sursă: Primăria Mea

 

În lipsa unei note informative care să explice diferențele și a unui tabel de divergență care să menționeze proiectele pentru care s-au alocat majorările (care trebuie publicat conform legii), expunem doar cifrele care au reieșit din comparația între anexele bugetului propus spre consultări și cel aprobat la 21 decembrie 2022

Astfel, din majorarea cheltuielilor de 358 de milioane, peste 255 de milioane adăugătoare vor merge pentru proiectele de ordin social și anume pe grupa învățământ (191 783 000 lei), fiind urmate de majorarea alocațiilor pentru protecția socială (37 562 800 lei), cultură, odihnă, sport și tineret (25 453 000 lei) și de ocrotirea sănătății (1 176 600 lei). Cifra totală destinată categoriei de ordin social este de 3 833 467 900 lei. 

Și cheltuielile în ce privește gospodăria comunală, a drumurilor și transportul public au suferit schimbări în perioada între consultarea publică a proiectului de buget și aprobarea acestuia de consilieri. Astfel, pentru această categoria, a fost votată o majorare cu peste 80 milioane de lei, dintre care 27 milioane destinate gospodăriei comunale și 53 de milioane transportului și gospodăriei drumurilor. În total, pentru această categorie, vor fi cheltuiți 3 111 267 600 lei. 

Infografic: Deosebirile între proiectul de buget municipal 2022 și bugetul aprobat în lectură finală. Sursă: Primăria Mea
Infografic: Deosebirile între proiectul de buget municipal 2022 și bugetul aprobat în lectură finală. Sursă: Primăria Mea

 

Buget municipal 2021 vs. 2022: mai puțin pentru sănătate, mai mult pentru cultură

Dacă comparăm alocațiile bugetare în anul 2021 și 2022, observăm că majoritatea cresc față de anul precedent. Cele mai mari variații sunt la bugetul pentru cultură care crește cu peste 30%, bugetul pentru gospodărirea comunală, a drumurilor și transportului, cu o creștere de peste 23% și la bugetul pentru protecția socială, cu o majorare de cca. 13%. Totodată, deși în urma schimbărilor dintre proiectul consultat și cel aprobat suma alocată ocrotirii sănătății a crescut cu cca. 1,17 mil. de lei, această majorare nu schimbă tendința de micșorare a bugetului dedicat acestei categorii, de această dată cu -15.85%. 

Infografic: Comparație între categoriile principale de cheltuieli ale bugetului municipal în 2021 și 2022. Sursă: Primăria Mea
Infografic: Comparație între categoriile principale de cheltuieli ale bugetului municipal în 2021 și 2022. Sursă: Primăria Mea

Mici progrese în consultarea bugetului, însă insuficiente

Spre deosebire de anul precedent, autoritățile municipale au organizat un proces mai amplu de consultare a Bugetului Municipal: documentul a fost publicat spre consultare pe 18 noiembrie (în limita termenilor legali), iar autoritățile au publicat și un grafic de consultare, cu data, ora și locația întrunirilor, majoritatea fiind în ore mai accesibile pentru orășeni (seara sau în week-end). Mai mult, consultările au fost transmise live pe pagina de Facebook a primăriei, iar documentul a fost publicat într-un format mai accesibil și cu o notă informativă amplă. 

Totuși, deși la etapa de planificare totul a părut bine organizat, realitatea a demonstrat altceva. Astfel, activista Ana Popa, a publicat o imagine de la una dintre consultările organizate de către autorități, menționând cum aceasta ar fi „o bătăie de joc și lipsă de respect față de timpul persoanelor care vor să participe la crearea celui mai important document financiar pentru oraș.” Conform acesteia, consultarea a fost organizată pentru diverse domenii la aceeași oră, astfel încât puțini dintre cei prezenți au putut să adreseze întrebări sau să-și expună punctul de vedere. Mai mult, din imaginea publicată de activistă s-a observat lipsa respectării normelor antiepidemice, în special în ce privește menținerea distanței fizice. 

 

De asemenea, deși autoritățile au declarat că în urma consultărilor a fost realizat și publicat un „tabel de divergență” document în care sunt incluse propunerile parvenite de la cetățeni și este menționat dacă acestea sunt acceptate sau respinse și motivul respingerii, până în prezent nu au găsit asemenea document pe pagina primăriei. Astfel, în urma căutărilor, ultimul tabel de divergență publicat pe pagina instituției a apărut pe 6 octombrie 2021, referindu-se la Regulamentul pentru ajutorul financiar pe perioada de iarnă. 

 

Critici la buget: buget falimentar și nevalorificat

Pe lângă problemele privind consultarea ineficientă a bugetului, acesta a fost supus mai multor critici din partea consilierilor. Astfel, pe 14 decembrie fracțiunea PAS a organizat o conferință de presă în care a criticat dur proiectul de buget, menționând că acesta ar fi „diletant, antisocial și nevalorificat”. Potrivit membrilor fracțiunii, deficitul propus în acest an, de peste un miliard de lei, nu ar avea suficiente surse de acoperire, ceea ce ar spori riscul ca mai multe proiecte să nu fie realizate. Totodată, multe proiecte s-ar trage încă din bugetul aprobat pentru anul 2021, nereușindu-se implementarea pe parcursul anului precedent.   

Remarci similare au fost făcute și de consilierul PL, Ion Cebanu, care a declarat că peste un miliard de lei din venituri provin din vânzarea terenurilor municipale. Astfel, deficitul bugetar real va fi de peste 2 miliarde de lei în loc de unu, iar multe proiecte nu vor putea fi implementate din lipsă de fonduri. Totodată, Cebanu a atras atenția asupra faptului că pe parcursul anului 2021 au fost luate împrumuturi în valoare de peste 800 milioane lei, ceea ce la fel pune în pericol realizarea mai multor proiecte, concluzionând că bugetul ar fi, din start, unul falimentar. 

 

Ședința Consiliului Municipal din 21 decembrie: propuneri și votarea bugetului

Bugetul municipal pentru anul 2022, spre deosebire de anul 2021, a fost votat aproape regulamentar. Astfel, consilierii s-au întrunit pe 15 decembrie pentru a aproba documentul în prima lectură adică pentru a vota indicii generali (cifra veniturilor, cheltuielilor și a deficitului), iar pe 21 decembrie aceștia au dedicat o după amiază discuției pe marginea proiectelor și sumelor incluse în buget. Ședința a fost marcată de mai multe momente legate de votarea bugetului, inclusiv de discursurile politice, timp în care consilierii s-au acuzat reciproc și au ridicat vocea unii la ceilalți, dar și de solicitările cetățenilor care se confruntă cu probleme de ordin public ce pot fi rezolvate prin alocarea fondurilor municipale. 

Printre acestea, s-au remarcat locuitori din sectorul Botanica, care nu dispun de canalizare centralizată și au solicitat alocarea fondurilor pentru finalizarea proiectării acesteia. Eugeniu Balțat, reprezentant al organizației S.O.S. Minor, a solicitat alocarea a 4 milioane de lei pentru amenajarea curții din bd. Ștefan cel Mare 3, unde deseori se întrunesc persoane care consumă substanțe narcotice, alcool și sunt violente, iar activistele pentru drepturile animalelor au solicitat să fie tăiat din bugetul Î.M. „Regia Autosalubritate” costurile pentru gestionarea animalelor fără adăpost și redirecționarea acestora către Secția pentru protecția și controlul animalelor (SCPA). Dintre aceste solicitări, doar cea a locuitorilor din sectorul Botanica a fost luată în considerare de consilieri. 

Și consilierii municipali au avut mai multe propuneri de completare a bugetului, care au fost acceptate. Astfel, Serghei Burgudji (P.Șor) a propus alocarea a 1,5 milioane lei pentru proiectarea canalizării centralizate solicitată de locuitorii de la Botanica. Totodată, Aliona Doroș (Platforma DA) a propus alocarea a 2,5 milioane lei pentru strămutarea rețelelor de canalizare de pe teritoriul Universității de educație fizică și sport. 

Multe alte propuneri ale consilierilor au fost refuzate. Spre exemplu, toate modificările enunțate de Roman Cojuhari (PAS), inclusiv alocarea fondurilor pentru construcția canalizării în comuna Tohatin, majorarea sumei dedicate proiectării rețelei pluviale și realocarea parțială a fondurilor destinate Regiei Autosalubritate au fost respinse. Aceeași soartă a suferit-o și propunerea Alionei Doroș (Platforma DA) privind alocarea a 500 000 lei pentru amenajarea sălii de festivități a Liceului „Alexandru Ioan Cuza” și propunerea lui Iurie Tesa (Platforma DA) de alocare a două milioane pentru un program de burse municipale. 

Bugetul municipal, într-un final, a fost aprobat cu votul a 38 de consilieri (PSRM, Platforma DA, PD și PCRM). Consilierii PAS și PL au votat împotriva proiectului, pe când fracțiunea P. Șor s-a abținut de la vot. 

Captură de ecran de pe www.primariamea.md privind voturile exprimate pentru bugetul 2022. Sursă: Primăria Mea
Captură de ecran de pe www.primariamea.md privind voturile exprimate pentru bugetul 2022. Sursă: Primăria Mea

 

Echipa Primăria Mea salută și apreciază eforturile depuse de autoritățile municipale pentru a asigura examinarea mai simplă și o consultare mai amplă a bugetului municipal. Totodată, ne bucură încercările primăriei de a se menține în termenele stabilite de Legea privind finanțele publice locale. 

În același timp, ne exprimăm speranța și încrederea că, lacunele identificate în acest an în procesul de consultare și aprobare a bugetului municipal vor fi înlăturate, iar consultările vor fi organizate mai din timp, separate pe grupe de interes, cu participare online și cu publicarea ulterioară a proceselor verbale și a tabelului de divergențe. Totodată, sperăm că, proiectele prevăzute în buget vor fi implementate transparent și cu implicarea orășenilor.

 

Autoare: Cristina Sîrbu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Subscrie

Scrie o petiție

Contacte

Adresa postala:

MD-2012 Chisinau

str. Sciusev 101

E-mail:

echipa@primariamea.md