Ședința CMC din 7 februarie 2018

Pe 7 februarie 2018, consilierii municipali s-au convocat în cadrul primei ședințe din acest an. Aceștia au reușit să examineze 20 de proiecte de decizii din ordinea de zi, nu înainte însă de a se măsura în declarații tăioase despre Unire. Deși după o oră de discuții consilierii liberali au părăsit sala de ședințe în semn de protest, aleșii locali au examinat astfel de subiecte precum  atribuirea mandatelor de consilier, bugetul civil, atribuirea locuințelor sociale, fuziunea structurilor din cadrul CMC, infrastructura rutieră a Chișinăului și altele. După aproximativ opt ore de muncă, consilierii au transmis spre reexaminare cele 22 de subiecte rămase și au închis ședința.

 

Ședința a început cu o întârziere de 20 minute și 27 de consilieri prezenți în sală. Ulterior, numărul acestora s-a completat până la 45. După alegerea lui Adrian Culai în calitate de Președinte al ședinței, consilierii au trecut la examinarea proiectului ordinii de zi.

7-februarie-2018

Conform propunerilor parvenite de la consilieri, din ordinea de zi au fost excluse:

 • Punctul 37.2 – Excluderea imobilului din str. Ismail 47, din evidența contabilă a Direcției generale locativ-comunale și amenajare (din cauza depunerii unui demers de retragere)
 • Punctul 43 – aprobarea Programului municipal de prevenire și control al infecției HIV/SIDA și infecțiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2018-2020 (din cauza lipsei unui aviz)
 • Punctul 40.1 – Darea în locațiune a unei încăperi din str. Sciusev, 84 lit. V lui Leonid Popescu (din cauza unui conflict dintre co-proprietari).


În același timp, ordinea de zi a fost suplinită cu următoarele proiecte de decizii:

 • Acordul de grant privind finanțarea lucrărilor de reconstrucție a scărilor de granit din Parcul Valea Morilor;
 • Modificări și completări la decizia Consiliului Municipal Chișinău 15/9 din 22 decembrie 2017 cu privire la aprobarea caietului de sarcini pentru elaborarea concepției de dezvoltare durabilă a infrastructurii transportului pentru teritoriul municipiului Chișinău;
 • Transmiterea unor mijloace fixe din gestiunea ÎM Asociația de gospodărie a spațiilor verzi către Consiliul Local al orașului Vadul lui Vodă;
 • Proiectarea zonei pietonale în perimetrul străzilor Kiev, Alecu Russo și Nicolae Dimo;
 • Executarea deciziilor Consiliului Municipal;
 • Modificări în decizia Consiliului Municipal Chișinău nr. 15/4 din 28.12.2010 cu privire la respectarea precondițiilor impuse de către Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la implementarea proiectului construcției locuințelor sociale;
 • Demolarea construcțiilor auxiliare din str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 33;
 • Declararea anului 2018 „Anul Unirii în Municipiul Chișinău” .

Vedeți în continuare care au fost deciziile aprobate de consilieri și care dintre propuneri nu au fost acceptate de aceștia.


Ordinea de zi de bază

Ordinea de zi modificată nu era plasată pe site-ul primăriei la momentul examinării în CMC


1. Atribuirea unui mandat de consilier in Consiliul municipal Chișinău

Proiectul de decizie

Consilierii au luat act de atribuirea mandatelor de consilier lui Viorel Chivriga și Valentina Țapis, care i-au înlocuit pe Oazu Nantoi și Victor Lutenco în cadrul Fracțiunii Blocului Electoral „Platforma Popular Europeană Iurie Leancă”. În același timp, Viorel Chivriga a fost inclus în componența Comisiei pentru gospodărie locativ-comunală, energetică, servicii tehnice, transport, comunicații și ecologie, iar noua sa colegă – Valentina Țapiș – în Comisia pentru protecție socială ocrotire a sănătății, educație, cultură, mass-media și relații interetnice a CMC.

Decizia finală


2. Declararea anului 2018 „Anul Unirii în Municipiul Chișinău”

Proiectul a fost inclus în ordinea de zi la începutul ședinței

Statut: Respins

Discuțiile cu privire la acest subiect au stârnit dezbateri aprinse în rândul consilierilor. Tradițional, în mijlocul dezbaterilor au fost implicate fracțiunile Partidului Liberal și a Partidului Socialist, stârnind un șir de acuzații reciproce. Drept urmare a respingerii acestui proiect de decizie, Fracțiunea Partidului Liberal în CMC a părăsit sala de ședințe.

Voturi PRO: PL – 16, PLDM – 1

Voturi CONTRA: PSRM – 18, PCRM – 3

Abțineri: PPEM – 2, Ion Ștefăniță – 1.


3. Modificări în componența Comisiei juridice, pentru ordinea publică și activitatea administrației publice locale a Consiliului municipal Chișinău

Proiectul de decizie

Statut: Aprobat

Proiectul de decizie stabilește substituirea lui Ruslan Codreanu, numit în funcția de vice-primar al Chișinăului și retras din lista de consilieri municipali,  cu Eremei Priseajniuc, consilierul care l-a înlocuit în cadrul Fracțiunii PPEM, în Comisia juridică, pentru ordinea publică și activitatea administrației publice locale a Consiliului municipal Chișinău.

Voturi PRO: PSRM – 17, PPEM – 3, PCRM – 3, PD – 1, PLDM – 1, Ion Ștefăniță – 1.

Decizia finală


4. Regulamentul privind bugetul civil în municipiul Chișinău

Proiectul de decizie

Statut: Aprobat

Acest proiect de decizie a fost propus pentru a înlătura lacunele din cadrul proiectului privind bugetului civil, demarat în anul 2017. Astfel, a fost propusă abrogarea Regulamentului adoptat în 2017 și adoptarea unui nou regulament.

Voturi PRO: PSRM – 17, PPEM – 3, PCRM – 3, PL – 1, PD – 1, PLDM – 1, Ion Ștefăniță – 1.


5. Reorganizarea prin fuziune (absorbție) a unor direcții ale Consiliului municipal Chișinău (Direcția socio-ecologică și Direcția agricultură)

Proiectul de decizie

Statut: Aprobat

Printre scopurile acestei fuziuni s-au enumerat eficientizarea și economisirea surselor financiare din buget. Astfel, Direcția socio-ecologică urmează să facă parte din Direcția generală locativ-comunală, iar Direcția agricultură va fi reformată în cadrul Direcției generale economie, reforme și relații patrimoniale a CMC, cu păstrarea competențelor și atribuțiilor direcțiilor absorbite.

Voturi PRO: PSRM – 17, PPEM – 3, PCRM – 3, PL – 2, PD – 1, PLDM – 1, Consilieri neafiliați – 2.

Decizia finală


6. Reorganizărea prin fuziune (absorbție) a Direcției generale a Fondului municipal Chișinău de susținere a populației și Direcției sănătății a CMC de către Direcția generală asistență socială

Proiectul de decizie nu era plasat pe site-ul primăriei la momentul examinării în CMC

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PSRM – 17, PPEM – 3, PCRM – 3, PD – 1, PLDM – 1, Consilieri neafiliați – 2.


7. Modificări în decizia Consiliului Municipal Chișinău nr. 15/4 din 28.12.2010 cu privire la respectarea precondițiilor impuse de către Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la implementarea proiectului construcției locuințelor sociale

Proiectul a fost inclus în ordinea de zi la începutul ședinței

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PSRM – 16, PPEM – 3, PCRM – 3, PL – 1, PD – 1, PLDM – 1, Consilieri neafiliați – 2.

Decizia finală


8. Regulamentul privind organizarea și funcționarea Centrului de găzduire și orientare pentru persoanele fără domiciliu stabil, a statelor de personal și a organigramei

Proiectul de decizie nu era plasat pe site-ul primăriei la momentul examinării în CMC

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PSRM – 16, PPEM – 3, PCRM – 3, PL – 1, PD – 1, PLDM – 1, Consilieri neafiliați – 2.


9. Reorganizarea prin fuziune (absorbție) a Direcției generale educație, tineret și sport cu Direcția cultură

Proiectul de decizie nu era plasat pe site-ul primăriei la momentul examinării în CMC

Statut: Aprobat

Printre argumentele aduse în favoarea acestei fuziuni s-au enumerat eficientizarea activității, lichidarea suprapunerii de atribuții a angajaților celor două direcții și transparența gestionării resurselor financiare.

Voturi PRO: PSRM – 16, PPEM – 3, PCRM – 3, PL – 1, PD – 1, PLDM – 1, Consilieri neafiliați – 2.


10. Regulamentul de funcționare a Comisiei consultative pentru domeniul locuințelor a CMC și modul de atribuire a locuințelor sociale în municipiul Chișinău

Proiectul de decizie nu era plasat pe site-ul primăriei la momentul examinării în CMC

Statut: Aprobat

Fracțiunea PSRM a propus completarea proiectului de decizie cu un punct care prevede adoptarea Deciziei privind atribuirea locuințelor sociale persoanelor luate la evidență în ordinea succesiunii conform Registrului de evidență a persoanelor care necesită locuințe sociale și a cerut ca lista de atribuire a locuințelor sociale să fie aprobată de CMC.

Voturi PRO: PSRM – 17, PPEM – 3, PCRM – 3, PD – 1, PLDM – 1, Consilieri neafiliați – 2.


11. Proiectarea unei zone pietonale în perimetrul străzilor Kiev, Alecu Russo și Nicolae Dimo

Proiectul a fost inclus în ordinea de zi la începutul ședinței

Statut: Aprobat

Proiectul a fost propus de către consilierul socialist Alexandr Odințov, care a raportat că situația critică creată în această zonă pune în pericol viața copiilor care frecventează grădinițele și școlile aflate în acest perimetru. Din cauza ambuteiajelor omniprezente pe str. Kiev, șoferii preferă să ocolească prin curțile adiacente, în care sunt localizate două grădinițe și patru școli. Prin urmare, s-a propus proiectarea unei zone pietonale în perimetrul acestor străzi.

Voturi PRO: PSRM – 17, PPEM – 3, PCRM – 3, PL – 1, PD – 1, PLDM – 1, Ghenadie Dumanschi – 1.

Decizia finală


12. Achiziționarea spațiului locativ

Proiectul de decizie

Statut: Aprobat

Șefa Direcției management financiar, Eugenia Ciumac, a prezentat un proiect privind achiziționarea spațiului locativ pentru locuințe sociale în valoare de 10 milioane de lei. Cu această sumă se preconizează procurarea a aproximativ 20 de apartamente destinate pentru locuințe sociale.

Consilierul socialist, Alexandr Odințov, a argumentat că 20 de apartamente nu sunt de ajuns pentru a acoperi necesitățile a 15 000 de oameni care își așteaptă rândul pentru a beneficia de locuințe sociale. Ca soluție alternativă, el a propus utilizarea acestui buget pentru acoperirea creditelor ipotecare, care facilitează un număr mai mare de familii. În acest sens, consilierul a sugerat organizarea consultărilor publice la acest subiect pe data de 27 februarie 2017.

Voturi PRO: PSRM – 17, PPEM – 3, PCRM – 3, PL – 1, PD – 1, PLDM – 1, Ion Ștefăniță – 1.


13. Contractul privind delegarea serviciilor publice de întreținere a infrastructurii rutiere în municipiul Chișinău

Proiectul de decizie nu era plasat pe site-ul primăriei la momentul examinării în CMC

Statut: Aprobat

Acest proiect prevede ca toate lucrările de reparație și întreținere curentă multianuală a serviciilor publice să treacă în gestiunea ÎM Exdrupo.  Printre aceste se enumără:

 • întreținerea periodică a drumurilor publice, a străzilor și căilor de acces
 • întreținerea și reparația pe timp de vară a drumurilor
 • întreținerea curentă a podurilor, viaductelor și a pasajelor
 • lucrări cu privire la asigurarea securității circulației rutiere
 • întreținerea drumurilor pe timp de iarnă
 • pregătirea drumurilor pentru sezonul de iarnă
 • aprovizionarea cu material anti-derapant
 • inspectarea drumurilor și a străzilor.

Pentru aceste activități se prevăd 70 milioane de lei pentru întreținere, 15 milioane de lei pentru securitatea circulației rutiere și 25 de milioane de lei pentru salubrizare .

Voturi PRO: PSRM – 17, PPEM – 3, PCRM – 3, PL – 1, PD – 1, PLDM – 1, Consilieri neafiliați – 2.


14. Aprobarea caietului de sarcini pentru organizarea licitației publice privind procurarea autobuzelor pentru ÎM Parcul urban de autobuze

Proiectul de decizie nu era plasat pe site-ul primăriei la momentul examinării în CMC

Statut: Transmis spre reexaminare

Direcția generală transport public și căi de comunicație a prezentat un caiet de sarcini pentru procurarea unui lot de 50 de autobuze, pentru a le înlocui pe cele vechi și uzate. În acest sens, pentru organizarea licitației a fost propusă crearea unei comisii. Șeful interimar al direcției l-a înaintat în calitate de președinte al comisiei pe Nistor Grozavu, vice-primarul municipiului Chișinău, iar în calitate de membri pe Vitalie Butucel, șef interimar al Direcției transport, Iacob Capcelea, directorul Parcului urban de autobuze, Ala Mîndrilă, contabilă-șef al Parcului urban de autobuze, Vlad Mardari, șeful Direcției marketing și jurist în cadrul Direcției transport și Lilian Copaci, șeful Direcției managementul transportului în cadrul Direcției transport. Totodată, a fost propus ca din componența comisiei să facă parte și trei consilieri municipali: Viorel Chivriga din cadrul Fracțiunii PPEM, Petru Burduja din cadrul Fracțiunii PSRM și Mihai Ceban de la PL. În cadrul comisiei sunt așteptați și reprezentanți ai societății civile.

Deși inițial proiectul a fost susținut cu 28 de voturi ale consilierilor, propunerea Fracțiunii PSRM de a include în proiect și opțiunea de asamblare a autobuzelor a generat o serie de dezbateri în CMC. După o serie îndelungată de discuții și o pauză de 50 de minute, consilierii au decis să transmită proiectul spre reexaminare.

Voturi SPRE REEXAMINARE: PSRM -17, PPEM – 3, PCRM – 3, PL – 2, PLDM – 1, PD – 1.


După o serie îndelungată de discuții și o lipsă de consens în privința caietului de sarcini pentru organizarea licitației publice privind procurarea autobuzelor pentru ÎM Parcul urban de autobuze, ședința a fost declarată închisă. Cu toate acestea, peste 50 de minute, consilierii au revenit în sală pentru a se întoarce la acest subiect și au votat pentru reexaminarea lui. În același timp, consilierii au continuat examinarea Ordinii de zi, începând cu punctul 21 și omițând punctele 12 – 20. 


15. Prelungirea termenului de desfășurare a concursului municipal deschis pentru elaborarea compoziției sculpturale “Grigore Vieru”

Proiectul de decizie

Statut: Aprobat

Concursul a fost petrecut anterior în 2011, 2012 și 2015, iar compoziția sculpturală nu a fost executată până la acest moment. Astfel, șeful Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare a cerut extinderea concursului până pe 26 octombrie 2018, majorarea sumei alocate de la 145 de mii la 200 de mii și aprobarea noii componențe a juriului.

Consilierii au adăugat o serie de amendamente la acest proiect de decizie, printre care: selectarea locului de amplasare a compoziției sculpturale de către Consiliul Municipal Chișinău, plasarea proiectelor participante în concurs pe site-ul www.chisinau.md și aprobarea proiectului câștigător de către CMC.

Voturi PRO: PSRM – 17, PPEM – 3, PCRM – 3, PL – 2, PD – 1, PLDM – 1.


16. Edificarea bustului “MARIA BIEȘU” în fața Teatrului Național de Operă și Balet “Maria Bieșu” din bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 152

Proiectul de decizie

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PSRM – 17, PPEM – 3, PCRM – 3, PL – 2, PD – 1, PLDM – 1.


17. Autorizarea compoziției sculpturale, instalate pe strada pietonală Eugen Doga

Proiectul de decizie

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PSRM – 17, PPEM – 3, PCRM – 3, PL – 2, PD – 1, PLDM – 1.


18. Autorizarea compoziției sculpturale, instalată în Parcul Valea Morilor

Proiectul de decizie

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PSRM – 17, PPEM – 3, PCRM – 3, PL – 2, PD – 1, PLDM – 1.


19. Modificarea deciziei Consiliului Municipal Chișinău nr. 11/2 din 12.11.2009 “Cu privire la aprobarea Regulamentului și componenței nominale a Comisiei pentru reglementarea urbonimicelor din Chișinău”

Proiectul de decizie

Statut: Aprobat

Proiectul de decizie stabilește substituirea unor membri ai acestei Comisii:

 • Ruslan Codreanu cu Ala Nemerenco
 • Ion Ceban cu Alexandr Odințov
 • Ana Lucia Culev cu Oleg Volontir
 • Cristina Aparatu cu Leonid Buzatu
 • Alexandra Moțpan cu Silvia Grigorieva
 • Vasile Chirtoca cu Natalia Vîsotina.

Voturi PRO: PSRM – 17, PPEM – 3, PCRM – 3, PL – 2, PD – 1, PLDM – 1.


20. Asigurarea stabilității terenului adiacent drumului M1 Chișinău-Leușeni-frontiera cu România, km 6+700

Proiectul de decizie

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PSRM – 17, PPEM – 3, PCRM – 3, PL – 2, PD – 1, PLDM – 1.


Subiectele 27-48 din Ordinea de zi au fost transmise spre reexaminare pentru ședința următoare.

Voturi SPRE REEXAMINARE: PSRM – 17, PPEM – 3, PCRM – 3, PL – 2, PD – 1, PLDM – 1.

 

Puteți urmări ședința integrală aici:

 

Responsabilă: Taisia Haritonova

Subscrie

Scrie o petiție

Contacte

Adresa postala:

MD-2012 Chisinau

str. Sciusev 101

E-mail:

echipa@primariamea.md