Managementul deșeurilor, modificarea bugetului municipal și discuții în contradictoriu

Consilierii au examinat 7 proiecte de decizie și s-au întrecut în declarații și amendamente. Aleșii locali au reexaminat și au aprobat proiectele privind acordarea transportului gratuit deportaților și înlăturarea tuburilor de colectare a deșeurilor, propuneri care nu au acumulat suficiente voturi la ședința precedentă. De asemenea, consiliul a aprobat modificarea bugetului municipal și a Regulamentului privind  inventarierea clădirilor, construcțiilor și încăperilor izolate din municipiu.

Precum la ședințele precedente și contrar înțelegerii la care au ajuns la Biroul Permanent, consilierii au inclus pe ordinea de zi mai multe proiecte de decizie.

După mai mult de 6 ore de discuție, consilierii au întrerupt ședința pentru joi, 27 februarie.

 

Ședința CMC din 20 februarie 2020 a început cu audierea locuitorilor prezenți în sală. Locuitorii s-au adresat consilierilor cu privire la starea râului Bâc, cafeneaua Guguță și construcțiile ilegale. Cuvântul a fost oferit și reprezentanților companiilor Ianus SRL care arendează subterana de la intersecția dintre bd. Ștefan cel Mare și Sfânt și str. Ismail, reprezentantului Mitropoliei Basarabiei, asociației de investitori care a construit blocul de pe Ginta Latină 8 și parohiei Veteranilor Războiului de pe Nistru privind construcția unei biserici.

Președintele ședinței a fost ales Victor Poleacov. Conform principiului rotației, ședința urma să fie prezidată de reprezentantul PCRM Nicolai Rusol, însă acesta a refuzat. Consilierii au propus și votat candidatura lui Victor Poleacov. 

 

Aleșii locali au intervenit cu schimbări la ordinea de zi. Consilierii au adăugat pe agenda ședinței proiectele:

– Operarea unor modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 6/4 din 26.12.2019 ,,Cu privire la aprobarea bugetului municipal pe anul 2020 în lectura a doua”;

– Eficientizarea activității întreprinderilor municipale;

– Modificarea deciziei CMC din 3 aprilie 2003 cu privire la arendarea unor încăperi Societății Invalizilor din Chișinău.

– Raport de la Direcția transport privind costurile unei călătorii ș.a.

 

De pe ordinea de zi a fost exclus proiectulAprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul Clinic Municipal de Copii nr. 1. (p. 7 de pe OZ)”. Proiectul a fost exclus din motiv că urmează să se schimbe regulamentul ministerului și trebuie de coordonat modificările cu noile prevederi.

În cadrul ședinței, consilierii au examinat 6 din cele 7 proiecte de decizie incluse pe ordinea de zi actuală. 2 dintre acestea, cu privire la acordarea transportului gratuit represaților și managementul deșeurilor, au fost examinate și la ședința precedentă. De data aceasta însă, după ore de discuție, consilierii au aprobat proiectele.

Deși au stabilit la Biroul Permanent că nu vor include subiecte pe ordinea de zi la început de ședință, consilierii au completat ordinea de zi cu mai multe proiecte și solicitări de informație. Ca urmare, nu au reușit să examineze toate proiectele și au amânat ședința pe joi, 27 februarie.

 

VOTUL ELECTRONIC A LIPSIT ȘI DE LA ACEASTĂ ȘEDINȚĂ. Despre votul electronic a menționat președintele fracțiunii ACUM DA Andrei Năstase, însă a fost ignorat de colegii din CMC.

 

Durata ședinței: 6 h 24 min (fără pauze)


Ordinea de zi modificată

Ordinea de zi inițială


1. Operarea unor modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 6/4 din 26.12.2019 ,,Cu privire la aprobarea bugetului municipal pe anul 2020 în lectura a doua”

Proiectul de decizie a fost inclus pe OZ la începutul ședinței

 

Proiectul prevede transport public gratuit pentru persoanele care au fost supuse represiunilor politice. 

Același proiect a fost examinat în cadrul ședinței de pe 6 februarie 2020, însă nu a acumulat suficiente voturi. Și de data aceasta, proiectul a fost intens dezbătut, fracțiunea PSRM insistând pe faptul că legislația nu prevede acordarea unei astfel de scutiri persoanelor supuse represiunilor politice.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL Șor PD F9 PC PUN
Pro 20 8 9 2 2 1 1 1 1

Decizia finală


2. Modificarea bugetului municipal Chișinău pe anul 2020

Proiect de decizie

 

Proiectul prevede:

– Majorarea bugetului cu 3385,1 mii lei din contul Fondului pentru Eficiență Energetică pentru izolarea termică a LT „Gaudeamus” și veniturile colectate de la părinți pentru alimentația copiilor în Școala – grădiniță nr. 199  în sumă de 1151,3 mii lei.

– Micșorarea alocațiilor pentru serviciul de sprijin pentru familii și copii cu suma de 2784,2 mii lei. Această sumă se redistribuie pentru Serviciul „Asistență personală”.

– Alocarea a 14260,0 mii lei din contul micșorării alocațiilor pentru lucrările de reparaţie şi întreţinere a căilor de comunicaţie suburbane;

– Suplinirea cu 16.5 mii lei a bugetului pentru elaborarea „Concepţiei de dezvoltare durabilă a infrastructurii transporturilor pentru teritoriul municipiului Chişinău” ș.a.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL Șor PD F9 PC PUN
Pro 20 8 8 2 2 1 1 1

Decizia finală


3. Desemnarea consilierilor municipali în Comisia pentru supravegherea corectitudinii desfășurării licitațiilor de obținere a dreptului de locațiune a încăperilor cu altă destinație decât cea locativă, proprietatea autorității publice locale a municipiului Chișinău

Proiect de decizie

 

Fracțiunile PSRM, PAS și DA au desemnat în comisie câte 2 reprezentanți. 

Amendament: Comisia va examina timp de o lună regulamentul privind desfășurarea licitațiilor și va propune modificări care vor fi examinate în Consiliu.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL Șor PD F9 PC PUN
Pro 20 8 9 2 1 1 1

Decizia finală


4. Operarea unor modificări și completări în Regulamentul cu privire la inventarierea clădirilor, construcțiilor și încăperilor izolate, proprietate publică a municipiului Chișinău, aprobat prin decizia nr. 6/28 din 04.10.2018

Proiect de decizie

 

Regulamentul a fost modificat conform recomandărilor CNA.

Amendament: P. 1.3 al proiectului de decizie se completează cu „precum și a eventualelor restanțe la plata pentru locațiune”.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL Șor PD F9 PC PUN
Pro 20 5 8 1 2 1 1

Decizia finală


5. Îmbunătățirea serviciului managementului deșeurilor menajere solide în municipiului Chișinău pe anul 2020

Proiect de decizie

 

Proiectul a fost examinat la ședința anterioară. Deși inițial s-a anunțat că proiectul a trecut, ulterior s-a depistat că în sală erau mai puțini consilieri decât s-a anunțat în procedura de vot.

 

Acest proiect prevede înlăturarea tuburilor de colectare a deșeurilor din blocurile de locuință și construcția platformelor de colectare separată a acestora. 

Proiectul a fost completat cu amendamentele propuse la ședința precedentă.

 

Amendamente:

– Tuburile de colectare a deșeurilor se sudează, în limita bugetului disponibil, la cererea cetățenilor, având nu mai puțin de 50% + 1 din locatari.

– Se extinde termenul de elaborare a studiului indicat la p. 1 până la 30 aprilie.

– Direcția educația va elabora programul de promovare în instituțiile școlare și preșcolare, începând cu 1 septembrie.

– P. 1.7 a fost exclus.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL Șor PD F9 PC PUN
Pro 20 7 9 2 2 2 1 1 1

Decizia finală


6. Transmiterea mijloacelor fixe (DGETS)

Proiect de decizie

 

Se transmite de la balanța LT „M. Kogălniceanu” la balanța școlii auxiliare nr. 6:

– Tigaie electrică

– Plită electrică

– Dulap de copt

– Malaxor pentru aluat

Proiectul face referire la persoane care nu mai sunt în funcție. Consilierii au decis transmiterea proiectului la reexaminare pentru actualizarea acestuia.

 

Statut: Transmis spre reexaminare

Voturi PSRM DA PAS PL Șor PD F9 PC PUN
Pro reexaminare 20 7 7 1 1 1 1

 


7. Stabilirea suprafeței totale a apartamentului nr. din str. Liviu Deleanu 

Proiect de decizie

 

Proiectul a fost supus votului fără discuții.

 

Statut: Respins

Voturi PSRM DA PAS PL Șor PD F9 PC PUN
Pro 6 8 1 2 1 1 1
Abțineri 18

 


După examinarea subiectului șapte de pe OZ, consilierii au întrerupt şedința pentru joi, 27 februarie, ora 10.00. 

 

Video de la ședință:

Subscrie

Scrie o petiție

Contacte

Adresa postala:

MD-2012 Chisinau

str. Sciusev 101

E-mail:

echipa@primariamea.md