Acuzaţii, achiziţii şi compensaţii

La 22 februarie a continuat şedinţa CMC începută pe 5 februarie. Aceasta a început cu declaraţiile reprezentantei Asociației pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă despre achiziția celor 31 de autobuze. Olesea Stamate a calificat procedura drept una “controversată” , desfăşurată “netransparent şi cu numeroase încălcări”. Acuzaţii au fost aduse şi socialiştilor, care au fost numiţi “negustori de garduri” de către preşedintele fracţiunii PL, Ion Cebanu. Consilierii PSRM au lipsit de la şedinţă. Cu toate acestea, aleşii municipali au reușit să examineze 27 subiecte. Majoritate a proiectelor au fost examinate fără dezbateri, însă unul a stârnit discuții aprinse. Mai exact,  compensațiile oferite la energia electrică pentru locatarii din blocurile locative multi-etajate care nu dispun de sisteme de alimentare cu gaze naturale. Consilierii au insistat pe formula de compensare a 25% din suma facturii, în timp ce funcţionarii au explicat că acest lucru nu poate fi implementat deoarece nu a fost determinat mecanismul de aplicare a procedurii şi nu s-a găsit formula de conlucrare cu furnizorul de energie electrică, care nu are posibilitatea de a interveni în modalitatea de calcul. O soluţie în acest sens urmează a fi prezentată în decurs de o săptămână. Tot la această şedinţă, consilierii au anulat obligativitatea utilizării sistemului de achiziţii electronice MTender pentru obiectele de mică valoare. După o oră și jumătate de lucru, consilierii au semnalat faptul că nu există cvorum pentru a continua şedinţa. Subiectele rămase pe ordinea de zi au fost transmise spre reexaminare pentru o altă ședință.

 

AUTOBUZE ACHIZIȚIONATE “NETRANSPARENT”

 

Înainte de a începe ședința CMC, Olesea Stamate, președinta Asociației pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă și Vitalie Voznoi, activist civic, reprezentant al Asociației “Orașul meu drag” au vorbit despre achiziția autobuzelor pentru Chișinău. Olesea Stamate, referindu-se la procedură din punct de vedere juridic, a calificat achiziția una “controversată” din cauza “lipsei transparenței și numeroaselor încălcări”.

 

Printre argumentele principale se numără:

 

– termenul limită pentru depunerea ofertelor a fost 8 februarie 2019. Pagina de achiziții electronice MTender indică doar faptul că contractul ar fi fost încheiat tot la data de 8 februarie 2019. Asta deși legea prevede un termen minim de așteptare de 11 zile, între data transmiterii comunicării prin MTender și încheierea contractului. Iar ulterior s-a confirmat că contractul a fost semnat la 20 februarie;

– procedura de evaluare a ofertelor s-a petrecut în doar câteva ore şi a fost defectuoasă, iar ofertele nu s-au evaluat conform caietului de sarcini;

– contractul a fost semnat fără a ține cont că unul dintre competitori a depus o contestație la Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor la data de 18 februarie, iar legea prevede că autoritatea contractantă nu are dreptul de a încheia contracte de achiziții publice până la emiterea unei decizii finale pe marginea contestației de către ANSC;

– deși 2 reprezentanți ai societății civile au solicitat să fie incluși în grupul de lucru conform legii, aceasta nu a avut loc;

– contractul semnat nu a fost făcut public.

 

„Mizăm pe competența și profesionalismul Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor, în a analiza corect și echidistant contestația depusă și a emite o decizie care să fortifice încrederea cetățenilor în autoritatea sa. Contăm pe faptul că organele de drept, CNA, Procuratura Anticorupție, se vor autosesiza pe marginea acestui caz, și vor demonstra că acționează în spiritul legii și în interesul cetățenilor acestei țări”, a declarat Olesea Stamate.

 

Consilierul Ion Cebanu a declarat că și fracțiunea PL solicită primăriei, dar și altor autorități competente, să se autosesizeze pe cazul achiziționării autobuzelor și anume cum s-a desfășurat licitația, de ce anume acea companie a câștigat licitația, și care a fost motivația de a procura autobuzele la un preț de 2 ori mai mare.

 

 

PL DESPRE PSRM: “NEGUSTORI DE GARDURI”

 

Ion Cebanu, consilier PL, a profitat de pauza înainte de ședință și a proiectat un video postat pe Facebook în care se arată șantierele de construcțiile unde PSRM a organizat proteste, calificându-le construcții ilegale. În coloana sonoră, potrivit autorului video-ului, se aude o discuție între un antreprenor și un reprezentant al PSRM, prin care cel din urmă solicită suma de cel puțin 50 de mii pentru a soluționa problema protestelor la șantier. Ion Cebanu a numit consilierii PSRM “negustori de garduri”, comentând că acum adevărul iese la iveală.

 

Activistul Vitalie Voznoi s-a simțit vizat având în vedere că apare și el în unele secvențe video la protest și a comentat că asociația pe care o reprezintă consideră că în cazurile construcțiilor ilegale nu trebuie să existe nicio discuție privată cu companiile de construcții vizate, iar dacă înregistrarea este una adevărată, asociația va condamna acțiunile persoanelor implicate în aceste acte de corupție.

 

FĂRĂ ACHIZIŢII ELECTRONICE PENTRU OBIECTELE DE MICĂ VALOARE

Revenind la subiectul achiziţiilor,  consilierii au decis  anularea obligativităţii pentru  entitățile publice subordonate Primăriei și Consiliului municipal Chișinău de a utiliza sistemului de achiziţii electronice MTender pentru obiectele de mică valoare. Proiectul a fost inclus în ordinea de zi la propunerea consilierei Ala Nemerenco. Aceasta a argumentat propunerea prin faptul că există multe plângeri referitoare la blocarea sistemului atunci când este nevoie de a procura obiectelor de mică valoare, fapt care duce la tergiversarea activităţii instituţiilor.  Mai mult, consiliera a afirmat că există Legea cu privire la achiziţiile publice care reglementează acest proces la fiecare etapă.

 

COMPENSAŢII LA ENERGIA ELECTRICĂ: 100 LEI SAU 25% DIN FACTURĂ?

 

În noiembrie 2017, Consiliul municipal a aprobat un proiect de decizie prin care s-a stabilit compensația în mărime de 25% lunar din suma indicată în facturile pentru energia electrică locatarilor din blocurile locative multi-etajate care nu dispun de sisteme de alimentare cu gaze naturale. Procedura de alocare a acestei compensații a fost blocată pe motiv că nu s-a găsit formula de conlucrare cu furnizorul de energie electrică, acesta neavând posibilitatea de a interveni în modalitatea de calcul. Astfel, executivul primăriei a elaborat un proiect care prevede revenirea la formula propusă iniţial, și anume alocarea sumei fixe de 100 de lei pentru fiecare apartament. Consilierii însă nu au fost de acord cu soluţia propusă și au solicitat şefului adjunct al Direcţiei locativ-comunale să revină peste o săptămână cu propuneri către CMC pentru a găsi posibilitatea de a oferi anume acele compensații de 25% lunar.

 

 

TAXE NESCHIMBATE PENTRU ARTĂ

 

Un alt subiect pus în discuție a fost mărirea taxelor de instruire în şcolile de muzică, artă şi artă plastică din municipiul Chișinău. Mărimea majorărilor propuse variază între 30 și 50 de lei în dependență de specialitate. Având în vedere că proiectul nu a acumulat numărul necesar de voturi, taxele au rămas neschimbate, la moment.

 

 

REGULI PENTRU PROTECŢIA COPILULUI

 

Pentru a consolida și intensifica colaborarea intersectorială între autorităţile şi instituţiile publice cu competenţe în domeniul protecţiei copilului, la toate etapele de asistenţă, consilierii au aprobat Instrucțiunea metodică privind intervenția autorităților tutelare teritoriale/locale, prestărilor de servicii sociale din raza administrativ-teritorială a municipiului Chișinău în procesul de identificare, evaluare, referire, asistență și monitorizare a cazurilor de violență, neglijare, exploatare și trafic al copilului. Această instrucţiune va reglementa atribuţiile specifice ale Direcţiei municipale pentru protecţia drepturilor copilului, ale Direcţiilor sectoriale pentru protecţia drepturilor copilului şi ale primăriilor satelor, comunelor și oraşelor din raza municipiului Chișinău pentru a preveni, combate, dar și a oferi asistență în cazuri de violență, neglijare sau exploatare a copiilor.

 

 

FĂRĂ CVORUM

 

După o oră și jumătate, consilierii au semnalat faptul că nu există cvorum pentru a continua şedinţa. Subiectele rămase pe ordinea de zi au fost transmise spre reexaminare pentru o altă ședință.


Vedeţi în continuare voturile consilierilor şi deciziile aprobate:


ORDINEA DE ZI


15. Aprobarea Regulamentului privind modul de formare și utilizare a mijloacelor Fondului de rezervă al municipiului Chișinău

 

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

 

VOTURI PSRM PL PPEM PN PLDM PD GD NV VC GB TOTAL
PRO 16 4 2 1 1 1 1 1 27

 

Decizia finală


16. Aprobarea componenței nominale a Comisiei pentru distribuirea mijloacelor financiare ale Fondului de rezervă al municipiului Chișinău

 

Proiect de decizie

Statut: Aprobat

 

Consilierii, membri ai comisiei sunt numiți Adrian Culai, Natalia Visotina, Elena Panuș, Eugenia Ceban, Viorel Chivriga, Mariana Lungu, Iurie Topală.

 

VOTURI PSRM PL PPEM PN PLDM PD GD NV VC GB TOTAL
PRO 16 4 2 1 1 1 1 1 27

 

Decizia finală


17. Lichidarea ISAP „Studentul”

 

Proiect de decizie

Statut: Aprobat

 

VOTURI PSRM PL PPEM PN PLDM PD GD NV VC GB TOTAL
PRO 16 4 2 1 1 1 1 1 27

 

Decizia finală


18. Dizolvarea, prin lichidare, a Întreprinderii Municipale „Teatrul unui actor”

 

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

 

VOTURI PSRM PL PPEM PN PLDM PD GD NV VC GB TOTAL
PRO 16 4 2 1 1 1 1 1 27

 

Decizia finală


19. Dizolvarea, prin lichidare, a Întreprinderii Municipale „Binefăcătorul”

 

Proiect de decizie

 

Statut: Respins

 

Propunerea executivului este ca întreprinderea să fie reorganizată.

 

VOTURI PSRM PL PPEM PN PLDM PD GD NV VC GB TOTAL
PRO 4 1 1 1 1 8
Abțineri 16 2 1 19

 


20. Dizolvarea, prin lichidare, a Instituției Publice „Teatrul municipal de Marionete”

 

Proiect de decizie

 

Statut: Transmis la reexaminare

 

Consilierii au propus mențiuni protocolare prin care obligă „Teatrul municipal de Marionete” să prezinte un program de spectacole pentru toate instituțiile de educație din municipiul Chișinău.

 

VOTURI PSRM PL PPEM PN PLDM PD GD NV VC GB TOTAL
PRO Reexaminare 16 4 2 1 1 1 1 1 27

 


21. Instituirea Comisiei pentru organizarea schimbării și eliberării legitimațiilor persoanelor reabilitate ale represiunilor politice

 

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

 

Tatiana Gutium (PL) l-a propus pe Adrian Gutium ca membru în comisie din partea societății civile.

 

VOTURI PSRM PL PPEM PN PLDM PD GD NV VC GB TOTAL
PRO 16 4 2 1 1 1 1 1 27

 

Decizia finală


22. Acceptarea inițiativei de procurarea bunului imobil cu nr. cadastral 0100205248, situat în mun. Chișinău, str. V. Pârcălab, 55

 

Proiect de decizie

 

Statut: Respins

 

Sunt rezervate fonduri în sumă de până la 25 mln lei pentru procurarea imobilului, unde se planifică a fi stabilit un centru multifuncțional al serviciilor oferite de către administrația locală.

 

VOTURI PSRM PL PPEM PN PLDM PD GD NV VC GB TOTAL
PRO 4 2 1 1 1 1 1 10
Abțineri 16 16

23. Aprobarea funcțiilor autorităților publice locale și subdiviziunilor municipiului Chișinău ce oferă dreptul de a primi locuință de serviciu

 

Proiect de decizie

 

Statut: Transmis la reexaminare

 

VOTURI PSRM PL PPEM PN PLDM PD GD NV VC GB TOTAL
PRO Reexaminare 16 4 1 1 1 1 1 1 26

 


24. Operarea de modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 6/30-10 din 02.10.2014 „Cu privire la reperfectarea relațiilor funciare de arendă a lotului de pământ din str. Carierei, 5 cu Uniunea conducătorilor auto din Republica Moldova, dl Igor Neznaico și dna Irina Lejniova”

 

Proiect de decizie

 

Statut: Respins

 

VOTURI PSRM PL PPEM PN PLDM PD GD NV VC GB TOTAL
PRO 16 4 1 1 1 1 1 25
Abțineri 2 2

 


25. Inițierea procedurii de elaborare a cadastrului spațiilor verzi din municipiul Chișinău

 

Proiect de decizie

 

Proiectul a fost retras de executiv.


26. Recepționarea și transmiterea la balanța a obiectivului „Construcția sălii sportive a Școlii – grădiniță nr.152 „Pas cu Pas” din str. Decebal, 91A sectorul Botanica mun. Chișinău”

 

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

 

VOTURI PSRM PL PPEM PN PLDM PD GD NV VC GB TOTAL
PRO 16 4 1 1 1 1 1 1 26

 

Decizia finală


27. Aprobarea Instrucțiunii metodice privind intervenția autorităților tutelare teritoriale/locale, prestărilor de servicii sociale din raza administrativ-teritorială a municipiului Chișinău în procesul de identificare, evaluare, referire, asistență și monitorizare a cazurilor de violență, neglijare, exploatare și trafic al copilului

 

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

 

VOTURI PSRM PL PPEM PN PLDM PD GD NV VC GB TOTAL
PRO 16 4 1 1 1 1 1 1 26

 

Decizia finală

 


28. Abrogarea deciziei CMC nr.15/8 din 22.12.17 privind obligarea entităţilor publice subordonate primăriei şi CMC de a efectua achiziţiile publice de mică valoare prin intermediul noului sistem de achiziţii publice electronice MTender

 

Proiectul de decizie nu a fost publicat pe site-ul primăriei în momentul examinării în CMC

 

Statut: Aprobat

 

VOTURI PSRM PL PPEM PN PLDM PD GD NV VC GB TOTAL
PRO 16 4 2 1 1 1 1 1 27

 

Decizia finală


29. Completarea și modificarea deciziei CMC nr. 15/8 din 22 decembrie 2017 „Obligarea entităților publice subordonate Primăriei și CMC de a efectua achizițiile publice de mica valoare prin intermediul noului sistem de achiziții publice electronice – Mtender”

 

Proiect de decizie

 

Statut: Exclus


30. Stabilirea taxelor de instruire în școlile de muzică, artă și artă plastică din municipiul Chișinău

 

Proiect de decizie

 

Statut: Respins

 

VOTURI PSRM PL PPEM PN PLDM PD GD NV VC GB TOTAL
PRO 4 1 1 1 1 1 9
Abțineri 16 2 18

31. Modificări la decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 6/14 din 02.10.2014 „Cu privire la majorarea capitalului statutar al instituțiilor medico-sanitare publice din municipiul Chișinău”

 

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

 

VOTURI PSRM PL PPEM PN PLDM PD GD NV VC GB TOTAL
PRO 16 4 2 1 1 1 1 1 27

 

Decizia finală


32. Transmiterea unui mijloc fix Întreprinderii Municipale pentru Servicii Locative Centru

 

Proiect de decizie

 

Statut: Respins

 

VOTURI PSRM PL PPEM PN PLDM PD GD NV VC GB TOTAL
PRO 4 2 1 1 1 1 1 11
Abțineri 16 16

33. Iniţierea procedurii de reziliere a contractului de arendă funciară nr. 5712/2011 din 14.04.2011 asupra terenului cu nr. cadastral 0100424556, încheiat cu SRL „MICROCELL”

 

Proiect de decizie


Statut: Transmis la reexaminare

 

VOTURI PSRM PL PPEM PN PLDM PD GD NV VC GB TOTAL
PRO Reexaminare 16 4 2 1 1 1 1 1 27

34. Preluarea în proprietate publică locală a rețelelor de iluminare stradale

 

1. Preluarea de Ia S.R.L.„Polimaxinvest” în proprietatea publică locală a reţelelor electrice de iluminat exterior ale obiectivului „Blocul locativ cu obiective de menire social-culturală şi copertină pentru parcare auto” din bd. Renaşterii Naţionale nr. 16. mun. Chişinău şi transmiterea acestora Î.M.Reţelele Electrice de Iluminat „Lumteh”

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

VOTURI PSRM PL PPEM PN PLDM PD GD NV VC GB TOTAL
PRO 16 4 2 1 1 1 1 1 27

Decizia finală

 

2. Preluarea de la S.R.L.„Intelvest” în proprietatea publică locală a reţelelor electrice de iluminai exterior ale obiectivului „Complex de blocuri locative nr. 1, 2, 3, 4 cu obiective de menire social-culturală din str. Mioriţa 1A mun. Chișinău” şi transmiterea acestora l.M.Reţelele Electrice de Iluminat „Lumteh”

Proiect de decizie

Statut: Aprobat

VOTURI PSRM PL PPEM PN PLDM PD GD NV VC GB TOTAL
PRO 16 4 2 1 1 1 1 1 27

Decizia finală

 

3. Preluarea în proprietatea publică locală a reţelelor electrice publice de iluminat stradal din oraşul Codru şi transmiterea acestora Î.M. Reţelele electrice de iluminat „Lumteh” (4 obiective)

Proiect de decizie

Statut: Aprobat

VOTURI PSRM PL PPEM PN PLDM PD GD NV VC GB TOTAL
PRO 16 4 2 1 1 1 1 1 27

Decizia finală

4. Preluarea în proprietatea publică locală a reţelelor electrice publice de iluminat stradal din comuna Truşeni şi transmiterea acestora Î.M. Reţelele electrice de iluminat „Lumteh”

Proiect de decizie

Statut: Aprobat

VOTURI PSRM PL PPEM PN PLDM PD GD NV VC GB TOTAL
PRO 16 4 2 1 1 1 1 1 27

Decizia finală

 

5. Preluarea de la S.R.L.„Urbanconstruct-TT” în proprietatea publică locală a reţelelor electrice de iluminat exterior ale obiectivului „Blocul locativ cu obiective de menire social-culturală şi parcare auto subterană” din str. Independenţei, 1A, municipiul Chişinău şi transmiterea acestora Î.M.Reţelele electrice de iluminat „Lumteh”

Proiect de decizie

Statut: Aprobat

VOTURI PSRM PL PPEM PN PLDM PD GD NV VC GB TOTAL
PRO 16 4 2 1 1 1 1 1 27

Decizia finală

 

6. Preluarea în proprietatea publică locală a reţelelor electrice publice de iluminat stradal ale obiectivului „Complex de blocuri locative nr. 120/3, nr. 120/4, nr. 120/5 şi nr. 120/6 cu obiective de menire social-culturală din str. Grenoble, oraşul Codru mun. Chişinău” şi transmiterea acestora Î.M. Reţelele electrice de iluminat „Lumteh”

Proiect de decizie

Statut: Aprobat

VOTURI PSRM PL PPEM PN PLDM PD GD NV VC GB TOTAL
PRO 16 4 2 1 1 1 1 1 27

Decizia finală

 


35. Operarea unor modificări în decizia CMC nr. 8/43 din 27 noiembrie 2018 și decizia CMC nr. 8/3 din 20 noiembrie 2018

 

Proiect de decizie

 

Statut: Transmis la reexaminare

 

VOTURI PSRM PL PPEM PN PLDM PD GD NV VC GB TOTAL
PRO Reexaminare 16 4 1 1 1 1 1 1 26

 


36. Aprobarea actului de inventariere a bunului imobil (apartamentul, nr. 5) din str. Ion Inculeț, 12

 

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

 

VOTURI PSRM PL PPEM PN PLDM PD GD NV VC GB TOTAL
PRO 16 4 2 1 1 1 1 26

 

Decizia finală


37. Operarea unor modificări în decizia CMC nr. 6/18 din 25.10.2012 „Cu privire la transmiterea în proprietate privată a unor apartamente din contul stingerii datoriei la plata pentru arenda funciară”

 

Proiect de decizie

 

Statut: Transmis la reexaminare

 

VOTURI PSRM PL PPEM PN PLDM PD GD NV VC GB TOTAL
PRO Reexaminare 16 4 2 1 1 1 1 1 27

 


38. Punerea în circulație a unui nou model de abonament anual pentru călătorie în transportul public în raza municipiului Chișinău

 

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

 

VOTURI PSRM PL PPEM PN PLDM PD GD NV VC GB TOTAL
PRO 16 4 1 1 1 1 1 1 26

 

Decizia finală


39. Operarea unor modificări în decizia CMC nr. 7/41 din 23.10.2018 „Cu privire la transmiterea unor mijloace fixe din gestiunea Î.M. „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi” către Consiliul local al or. Vadul lui Vodă

 

Proiect de decizie

 

Statut: Transmis la reexaminare

 

Ilian Cașu, consilier PN, a propus mențiune protocolară ca decizia inițială prin care se transmiteau mijloace de la Î.M. „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi” către Consiliul local al or. Vadul lui Vodă să fie anulată.

 

VOTURI PSRM PL PPEM PN PLDM PD GD NV VC GB TOTAL
PRO Reexaminare 16 4 2 1 1 1 1 1 27

40. Atribuirea în folosință a 25 de loturi de pământ

 

Statut: Aprobat

 

S-a votat în întregime pentru subpunctele 1, 2, 3, 8, 11, 17, 19, și 24. Celelalte subpuncte au fost transmise la reexaminare cu votul unanim al celor prezenţi.

 

 1. Atribuirea în folosință a unui teren din str. București, 64 Direcției generale educație, tineret și sport
 1. Atribuirea unui lot de pământ din str. Mazililor, 34 a Direcției generale educație, tineret și sport
 1. Atribuirea în folosință a unui lot de pământ din str. Mitropolit Dosoftei, 138 Întreprinderii municipale „Regia Transport Electric”
 1. Autentificarea dreptului de folosință asupra terenului din bd. Mircea cel Bătrân, 48 Asociației de Coproprietari în Condominiu nr. 55/182
 1. Transmiterea în folosință a unui lot de pământ din str. Budăi, 2 „a” Asociației Proprietarilor de Locuințe Privatizate nr. 54/218 COOP
 1. Atribuirea în folosință a unui lot de pământ din str. N. Dimo, 23/3 Asociației de Coproprietari în Condominiu nr. 55/337
 1. Atribuirea în folosință a unui teren din str. Acad. A. Saharov, 11 Asociației Proprietarilor de Locuințe Privatizate nr. 52/431 COOP
 2. Atribuirea în folosință a unui lot de pământ din str. M. Sadoveanu, 24/2 Asociației de Coproprietari în Condominiu nr. 55/387

 

VOTURI PSRM PL PPEM PN PLDM PD GD NV VC GB TOTAL
PRO 15 4 2 1 1 1 1 1 26

 

Decizii finale


41. Autentificarea dreptului de proprietate privată și privatizarea terenurilor aferente obiectivelor private (16 de terenuri)

 

 1. Autentificare dreptului de proprietate privată asupra lotului de pământ din str. Budăi, 1 „v” dlui R Bularga

Proiect de decizie

Statut: Respins

VOTURI PSRM PL PPEM PN PLDM PD GD NV VC GB TOTAL
Abțineri 16 4 2 1 1 1 1 25
Contra 1 1

 

 1. Autentificare dreptului de proprietate privată asupra lotului de pământ din str. Ipotești, 55 dnei N. Staver

Proiect de decizie

Statut: Respins

VOTURI PSRM PL PPEM PN PLDM PD GD NV VC GB TOTAL
Abțineri 16 4 2 1 1 1 1 1 27

 

 1. Autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de pământ din str. Călugăreni, 7 dlui M Rîmiș

Proiect de decizie

Statut: Aprobat

VOTURI PSRM PL PPEM PN PLDM PD GD NV VC GB TOTAL
PRO 16 4 2 1 1 1 1 1 27

Decizia finală

 

 1. Autentificarea dreptului de proprietate privată asupra terenului din str. Vadul lui Vodă, 30, dlui V Bulat

Proiect de decizie

Statut: Respins

VOTURI PSRM PL PPEM PN PLDM PD GD NV VC GB TOTAL
PRO 16 2 1 19
Abțineri 4 1 1 1 1 8

 

 1. Autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de pământ din str. Muzelor, 21 dlui P Vition

Proiect de decizie

Statut: Respins

VOTURI PSRM PL PPEM PN PLDM PD GD NV VC GB TOTAL
PRO 16 2 1 1 1 1 1 23
Abțineri 4 4

 

 1. Autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului de pământ din str. Mitrop. Gurie Grosu, 19 dlor M Sîrbu, I Drangoi și dnei E Bondarenco

Proiect de decizie

Statut: Respins

VOTURI PSRM PL PPEM PN PLDM PD GD NV VC GB TOTAL
PRO 1 1 2
Abțineri 16 4 2 1 1 1 25

 

 1. Autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului de pământ din str. Virtuții, 6 dlui I Zagorodnov și dnei A Rahmaniuc

Proiect de decizie

Statut: Respins

VOTURI PSRM PL PPEM PN PLDM PD GD NV VC GB TOTAL
PRO 16 2 1 1 1 1 1 23
Abțineri 4 4

 

 1. Autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra terenului din str. Galați, 1 dlor A Șevcenco, V Bursuc și dnei E Bursuc

Proiect de decizie

Statut: Respins

VOTURI PSRM PL PPEM PN PLDM PD GD NV VC GB TOTAL
PRO 16 2 1 1 1 1 1 23
Abțineri 4 4

 

 1. Autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului de pământ din str. Gh. Madan, 59 dnelor A Clima și N Eladi

Proiect de decizie

Statut: Respins

VOTURI PSRM PL PPEM PN PLDM PD GD NV VC GB TOTAL
PRO 2 1 1 1 1 6
Abțineri 16 4 1 21

 

 1. Autentificarea dreptului de proprietate privată comună în devălmășie asupra lotului de pământ din str. Toporașilor, 15 dlui P Paladi, dnelor M Scacun și T Fihman

Proiect de decizie

Statut: Respins

VOTURI PSRM PL PPEM PN PLDM PD GD NV VC GB TOTAL
PRO 1 1 2
Abțineri 16 4 2 1 1 1 25

 

 1. Vânzarea-cumpărarea terenului aferent obiectivului cu destinaţie locativă din str. Timiş, 50 dlui R Jigău şi dnei V Jigău

Proiect de decizie

Statut: Aprobat

VOTURI PSRM PL PPEM PN PLDM PD GD NV VC GB TOTAL
PRO 16 4 2 1 1 1 1 1 27

Decizia finală

 

 1. Privatizarea terenului aferent obiectivului privat al Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. din str. Mihai Eminescu 

Proiect de decizie

Statut: Respins

VOTURI PSRM PL PPEM PN PLDM PD GD NV VC GB TOTAL
PRO 15 1 1 1 1 1 20
Abțineri 4 2 6

 

 1. Privatizarea terenului aferent obiectivului privat al întreprinderii mixte „ROMIR PRODUCTIONS” S.A. din str. Uzinelor, 188/2 

Proiect de decizie

Statut: Respins

VOTURI PSRM PL PPEM PN PLDM PD GD NV VC GB TOTAL
PRO 1 1 1 1 4
Abțineri 15 4 1 1 21

 

Celelalte subiecte din ordinea de zi au fost transmise la reexaminare cu votul unanim al consilierilor prezenţi.

 

Video de la şedinţă:

Subscrie

Scrie o petiție

Contacte

Adresa postala:

MD-2012 Chisinau

str. Sciusev 101

E-mail:

echipa@primariamea.md