Scandal la Mesager 1, subiecte funciare și demontarea porților ilegale

 

Consilierii au continuat ședința începută pe 4 noiembrie. Ulterior, aleșii au trecut la examinarea subiectelor de pe ordinea de zi, începând cu numărul 15. În total, consilierii au examinat cinci subiecte, care au inclus 22 de proiecte de decizie și audierea unui raport. 

 

Aleșii locali au votat rapid majoritatea subiectelor funciare, însă subiectul nr. 17 a stârnit discuții aprinse. Dezbaterile au fost îndelungate, inclusiv cu ton de voce ridicat și acuzații reciproce. 

 

Pe final, aleșii locali au audiat una dintre cele șase informații solicitate să fie incluse pe agendă și au închis ședința solicitând ca restul rapoartelor să fie audiate la următoarea întrunire.

 

Durata: 2 ore 53 minute

 

 


 

Ordinea de zi aprobată

 


 

 

15 Transmiterea terenului în proprietate privată

 

15.1 Transmiterea în proprietate privată a unui lot de pământ de 439 m.p. din str. Tulnic 13

 

Consilierii nu au avut întrebări, iar proiectul a fost supus votului și aprobat.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Pro 18 8 2 2 1 1 1 1
Contra
Abțineri 3

Decizia finală

 

 

15.2 Transmiterea în proprietate comună privată a unui lot de pământ de 922 m.p. din str. Brăila 8

 

Consilierii nu au avut întrebări, iar proiectul a fost supus votului și aprobat.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Pro 18 7 2 2 1 1 1 1
Contra
Abțineri 2

Decizia finală

 

 

15.3 Transmiterea în proprietate privată a unui lot de pământ de 718 m.p. din str. Perilor 1

Consilierii nu au avut întrebări, iar proiectul a fost supus votului și aprobat.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Pro 21 10 2 2 1 1 1 1
Contra
Abțineri 2

Decizia finală

 

 

15.4 Transmiterea în proprietate privată comună a unui lot de pământ de 1 062 m.p. din str. M. Lermontov 42

 

Consilierii nu au avut întrebări, iar proiectul a fost supus votului și aprobat.

 

Ulterior, Alexandru Bondarenco (PSRM) a solicitat pentru Notă Protocolară să fie corectate numerele cadastrale din p. 9 al proiectului de decizie, conform solicitării comisiei funciare. Conform lui Adrian Grigorițchi, raportor, proiectul a fost verificat și totul este conform.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Pro 21 10 2 2 1 1 1 1
Contra
Abțineri 2

Decizia finală

 

 

15.5 Transmiterea în proprietate privată comună a unui lot de pământ de 1 063 din str. Oituz 10

 

Consilierii nu au avut întrebări, iar proiectul a fost supus votului și aprobat. 

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Pro 21 12 2 2 1 1 1 1
Contra
Abțineri 3

Decizia finală

 

 

15.6 Transmiterea în proprietate privată comună a unui lot de pământ de 718 m.p. din str. Vasile Coroban 5 

 

Deși în ordinea de zi suprafața este de 718 m.p., în proiectul de decizie aceasta este de 595 m.p., fiind o eroare tehnică.

 

Consilierii nu au avut întrebări, iar proiectul a fost supus votului și aprobat. 

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Pro 21 13 2 2 1 1 1 1
Contra
Abțineri 3 1

Decizia finală

 

 

15.7 Transmiterea în proprietate privată comună a unui lot de pământ de 1 324 m.p. din str. Cărămidarilor 44

 

Consilierii nu au avut întrebări, iar proiectul a fost supus votului și aprobat.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Pro 21 13 2 2 1 1 1 1
Contra
Abțineri 3 1

Decizia finală

 

 

15.8 Transmiterea în proprietate privată comună a unui lot de pământ de 793 m.p. din str-la 1 Aerodromului și 2 Aerodromului

 

Consilierii nu au avut întrebări, iar proiectul a fost supus votului și aprobat.

 

Alexandru Bondarenco (PSRM) a întrebat privind eliberarea spațiilor verzi din preajmă, lucru solicitat la ședința comisiei funciare. Raportorul a menționat că pe teren era un gard de plasă, care ulterior a fost reinstalat în mod conform.

 

Andrei Năstase (Platforma DA) s-a arătat mirat de faptul că membrii comisiei funciare se interesează de statutul implementării solicitărilor privind terenurile chiar în timpul ședinței. Consilierul a declarat că, atunci când există astfel de neclarități, ar fi mai bine ca proiectele să nu fie incluse pe ordinea de zi până la soluționarea incongruențelor. 

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Pro 21 13 2 2 1 1 1 1
Contra
Abțineri 3 1

Decizia finală

 

 

15.9 Transmiterea în proprietate privată comună a unui lot de pământ de 681 m.p. din Drumul Taberei 13

 

Consilierii nu au avut întrebări, iar proiectul a fost supus votului și aprobat.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Pro 21 13 2 2 1 1 1 1
Contra
Abțineri 3 1

Decizia finală

 

 

15.10 Transmiterea în proprietate privată comună a unui lot de pământ de 1 828 m.p. din str. Fântânilor

 

Consilierii nu au avut întrebări, iar proiectul a fost supus votului și aprobat. 

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Pro 21 13 2 2 1 1 1 1
Contra
Abțineri 3 1

Decizia finală

 

 

15.11 Transmiterea în proprietate privată comună a unui lot de pământ de 740 m.p. din str. Plaiului 13

 

Consilierii nu au avut întrebări, iar proiectul a fost supus votului și aprobat.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Pro 21 13 2 2 1 1 1 1
Contra
Abțineri 3 1

Decizia finală

 

 

15.12 Transmiterea în proprietate privată comună a unui lot de pământ de 624 m.p. din Drumul Crucii 

 

Suprafața lotului anunțată în ordinea de zi, 624 m.p., diferă de cea din proiectul de decizie – 630 m.p., din cauza unei erori tehnice. Totuși, consilierii nu au avut întrebări, iar proiectul a fost supus votului și aprobat. 

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Pro 21 13 2 2 1 1 1 1
Contra
Abțineri 3 1

Decizia finală

 

 

15.13 Operarea unor modificări în configurația lotului de pământ de 569 m.p. din str. S. Timoșenco 14

 

Consilierii nu au avut întrebări, iar proiectul a fost supus votului și aprobat. 

 

Amendamente:

Proiectul de decizie este completat cu următorul text: „Se împuternicește Ciuclea Aurel să asigure prin cheltuiala sa prin intermediul executanților de lucrări cadastrale perfectarea documentației cadastrale specificate în punctul 1 și 2 al prezentului proiect de decizie, în baza soluției urbanistice și în limitele specificate în planul anexă și va solicita serviciului cadastral teritorial „Cadastru” operarea modificărilor în documentația cadastrală pentru terenului specificat în punctul 1 și 2 al prezentei decizii în registrul bunurilor imobile.”   

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Pro 21 13 2 2 1 1 1 1
Contra
Abțineri 3 1

Decizia finală

 

 

15.14 Transmiterea în proprietate privată comună a unui lot de pământ de 300 m.p. din str. Bulgară 46

 

Consilierii nu au avut întrebări, iar proiectul a fost supus votului și aprobat. 

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Pro 21 13 2 2 1 1 1 1
Contra
Abțineri 4 1

Decizia finală

 

 

15.15 Operarea unor modificări în configurația unui lot de pământ din str. Pietrarilor

 

Ion Macovei (Platforma DA) a întrebat dacă a fost inspectat terenul, în special pentru a afla dacă acesta a fost ocupat abuziv sau nu. Conform consilierului, proiectul de decizie va însemna transferul terenului public în proprietate privată, pentru ca ulterior să înceapă lucrări de construcție. Terenul ar fi fost ocupat abuziv în trecut de un alt proprietar și nu cel curent. Proprietarul precedent ar fi îngrădit și parcul adiacent. Macovei a solicitat ca situația să fie examinată de către procuratură.

 

Alexandru Bondarenco (PSRM) a completat propunerile colegului de fracțiune, solicitând să fie oferit un raport nou de evaluare, cel prezentat fiind învechit.

 

Consilierii au votat unanim pentru trimiterea subiectului la reexaminare. 

 

Statut: Reexaminare 

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Pro 21 13 4 2 2 1 1 1 1 1
Contra
Abțineri

 


 

 

 

16. Privatizarea terenului

 

16.1 Privatizarea terenului aferent obiectivului privat Societății pe acțiuni „ESTATE GROUP” din str. Feredeului, 4, cu suprafața de 0.1299 ha, cerere depusă în 2015

 

Ion Macovei (Platforma DA) a propus trimiterea proiectului la reexaminare și examinarea la fața locului, mai ales în contextul în care comisia funciară are aviz negativ. 

 

Alexandru Bondarenco (PSRM) a declarat că a ieșit și a inspectat situația pe teren, iar totul este conform. Astfel, acesta a solicitat ca proiectul să fie supus votului. 

 

Andrei Năstase (Platforma DA), după ce președintele ședinței a început procedura de vot pentru susținerea proiectului, a întrerupt procesul pentru a reitera că prima propunere a fost de trimitere la reexaminare. Mai mult, proiectul continuă să aibă aviz negativ, indiferent de motiv. 

 

Vasile Chirtoca (PSRM) a menționat că, dacă Alexandru Bondarenco a fost în teren, înseamnă că a fost, iar avizul negativ este pentru că doi membri ai comisiei, printre care Ion Macovei, nu au reușit să ajungă să examineze situația. Totuși, la inspectare, atât el, cât și Bondarenco, nu ar fi găsit neconformități.

 

Dinari Cojocaru (PSRM) a întrerupt procedura de vot, menționând că rolul comisiilor este anume de a discuta și rezolva neclaritățile privind proiectele, înainte ca acestea să ajungă să fie examinate în plen. Mai mult, acesta a declarat că această discuție trebuia să aibă loc la ședința Biroului Permanent, iar în cadrul ultimei întruniri, consilierii au avut neclarități privind mai multe subiecte, care însă au ajuns pe ordinea de zi. Totodată, unele întrebări care trebuiau să se regăsească pe ordinea de zi, nu au ajuns. Astfel, Cojocaru a cerut explicații de la secretarul consiliului, Adrian Talmaci și a solicitat ca Notă protocolară ca ordinea de zi este creată de Biroul permanent și ulterior trebuie doar executată.

 

Valerii Klimenko (P. Șor) a amintit consilierilor că Veaceslav Nedelea (consilier neafiliat) a părăsit funcția de secretar al Comisiei funciare și a insinuat că motivul adevărat ar fi faptul că în comisie se întâmplă lucruri dubioase. Amintim că, pe 4 noiembrie, Veaceslav Nedelea a anunțat că părăsește funcția de secretar al comisiei funciare în semn de protest față de tergiversările executivului în susținerea antreprenorilor din Zona Liberă Economică Chișinău.

 

După mai multe dezbateri și luări de cuvânt proiectul a fost supus votului pentru reexaminare.   

 

Statut: Reexaminare 

Voturi PSRM DA PAS PL* PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Pro 21 11 5 1 1 1
Contra
Abțineri 2 1

Votul fracțiunii PL nu a fost repetat la microfon și enunțat clar.

 

 

16.2 Privatizarea terenului din str. Lunca Bâcului, aferent obiectivului privat, cu suprafața de 0.0511 ha, cerere depusă în 2015

 

Consilierii nu au avut întrebări, iar proiectul a fost supus votului și aprobat, inclusiv amendamentul din partea executivului.

 

Amendamente:

Se include p. 11, cu conținutul: „Se împuternicește Veaceslav Bîrca să asigure prin cheltuiala sa prin intermediul executanților de lucrări cadastrale perfectarea documentației cadastrale prevăzute în punctul 2 și 3 al prezentului proiect de decizie, în baza soluției urbanistice și în limitele specificate în planul anexă și va solicita serviciului cadastral teritorial „Cadastru” operarea modificărilor în documentația cadastrală pentru terenurile specificate în punctul 2 și 3 al prezentei decizii în registrul bunurilor imobile.”

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Pro 22 11 2 2 1 1 1
Contra
Abțineri 4 1

Decizia finală

 

 

16.3 Privatizarea terenului aferent obiectivelor private ale Societății comerciale „NELIMOT-COM” S.R.L. din Calea Orheiului, 13, cu suprafața de 824 m.p., cerere depusă în 2013

 

Valerii Klimenko (P. Șor) a comentat că proiectul este din anul 2013. Conform lui Adrian Grigorițchi mai sunt astfel de proiecte și se lucrează la ele. Astfel, cu dosarele persoanelor fizice s-a reușit examinarea, însă problemele legate de agenții economici stârnesc multe discuții și necesită o examinare mult mai îndelungată.

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Pro 22 11 2 2 1 1 1
Contra
Abțineri 4 1

Decizia finală

 

 

16.4 Privatizarea terenului din str. Doina 154/7, aferent obiectivului privat al Societății cu răspundere limitată „ACOR-ORIGINAL-COM” cu suprafața de 0.1279 ha, cerere depusă în 2014

 

Proprietara terenului și administratoarea companiei s-a prezentat în consiliu cu toate actele adunate pe parcursul anilor pentru a răspunde la întrebările consilierilor. Consilierii nu au avut întrebări către proprietară, însă mai mulți consilieri s-au abținut de la vot.

 

 

Andrei Năstase (Platforma DA) a declarat că fracțiunea pe care o reprezintă s-a abținut de la votarea proiectului ca bază pentru că ar fi fost mai multe neclarități față de executiv. Totuși, aceasta a susținut amendamentul executivului. Ulterior, după sfârșitul procedurii de vot, consilierul i-a mustrat pe colegii din alte fracțiuni care au votat pentru pentru proiect ca bază, fără însă a vota pentru versiunea finală a proiectului.

 

Amendamente: 

Se include p. 3.8, cu conținutul: „Se împuternicește SRL „ACOR-ORIGINAL-COM” să asigure prin cheltuiala sa prin intermediul executanților de lucrări cadastrale perfectarea documentației cadastrale prevăzute în punctul 2 al prezentului proiect de decizie, în baza soluției urbanistice și în limitele specificate în planul anexă și va solicita serviciului cadastral teritorial „Cadastru” operarea modificărilor în documentația cadastrală pentru terenurile specificate în punctul 2 al prezentei decizii în registrul bunurilor imobile.”

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA* PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Pro 22 2 1 1 1
Contra
Abțineri 11 5 1 1

* Voturile Platformei DA nu au fost exprimate clar. 

Decizia finală

 

 

16.5 Modificarea hotarelor lotului de pământ cu numărul cadastral 0100306333 din str. Uzinelor 13/A, proprietate privată a Societății cu răspundere limitată „GTRADE GROUP”

 

Andrei Năstase (Platforma DA), referindu-se la amendamentul privind mărirea prețului, că în comisia funciară s-a discutat privind o majorare la 1,1 mil. și nu 1,5. Totuși, acesta a declarat că Platforma DA va susține majorarea. 

 

Dinari Cojocaru (PSRM), după terminarea procedurii de vot, a clarificat necesitatea de a majora prețul. Astfel, amplasarea lotului ar fi foarte favorabilă, iar accesul către acesta este în proprietatea agentului economic. Astfel, valoarea modificată a lotului ar reflecta de fapt valoarea lui adevărată.

 

Amendamente: 

– Se include p. 2.6, cu conținutul: „Se împuternicește SRL GTRADE GROUP să asigure prin cheltuiala sa prin intermediul executanților de lucrări cadastrale perfectarea documentației cadastrale pentru operarea planului cadastral al terenului cu numărul cadastral 0100306333 cu suprafața actualizată de 0,3888 din str. Uzinelor 13 A în baza soluției urbanistice și în limitele specificate în planul anexă și va solicita serviciului cadastral teritorial „Cadastru” operarea modificărilor în documentația cadastrală pentru terenurile specificate în punctul 1 al prezentei decizii în registrul bunurilor imobile.”

– P.1 se modifică prețul, astfel încât acesta să fie de 1,5 mil. lei.

 

Statut: Aprobat

Voturi* PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Pro 22 13 1 2 1 1 1
Contra
Abțineri 5

Numărul de voturi enunțat de președintele ședinței, 44, nu corespunde cu voturile consilierilor. 

Decizia finală

 


 

 

 

17. Privind formarea bunului imobil din str. Mesager 1

Proiect de decizie

 

La subiect a raportat Valerii Klimenko (P. Șor), care a vorbit repetat despre acesta pe parcursul anului. Astfel, pe str. Mesager 1 se află fabrica „Viorica Cosmetics”, parte a grupului DAAC-Hermes, condus de consilierul Vasile Chirtoca (PSRM). Compania ar pretinde și la un hectar de pământ care face parte din Parcul „La Izvor”. Consilierul propune schimbarea destinației hectarului respectiv și amenajarea pe acel teren a unui scuar cu toate facilitățile. Proiectul ar fi fost avizat de mai mulți executori ai primăriei, în afară de comisia funciară care, conform lui Klimenko, ar fi controlată de fracțiunea socialiștilor și l-ar susține pe Chirtoca. 

 

Alexandru Bondarenco (PSRM) a declarat că atât el, cât și consilierul Vasile Chirtoca și Ghenadie Botnaru se vor abține de la vot.

 

Marin Macari, director interimar al „Viorica Cosmetics” a declarat că, din nefericire, se încearcă atragerea unor interese personale. Astfel, acesta a clarificat că terenul respectiv nu face parte din Parcul „La izvor” și a fost destinat chiar de la începutul construcției fabricii pentru utilizarea de către întreprindere. Pe teren s-ar afla deja bunuri ale companiei, inclusiv un bazin de răcire al întreprinderii. 

 

Valerii Klimenko (P. Șor) l-a întrerupt pe Macari, declarând că runda respectivă este dedicată întrebărilor și nu luărilor de cuvânt. Astfel, Macari s-a interesat despre specialiștii cu care s-ar fi consultat Klimenko ajungând la concluzia că, divizarea terenului nu va întrerupe procesul tehnologic al fabricii. Klimenko a declarat că procesul tehnologic nu trebuie să aibă loc pe terenul public. Macari a declarat că terenul deja a fost format, încă în 2014, în acord cu toți specialiștii. Klimenko a menționat că e la curent cu planul respectiv și anume asta dorește să schimbe, astfel încât acolo să fie scuar. 

 

Serghei Burgudji (P. Șor) a declarat că intențiile fiecărei părți sunt clare și a propus supunerea proiectului la vot. Totuși, propunerea nu a fost luată în considerație de președintele ședinței, mai fiind consilieri în așteptarea oferirii cuvântului. 

 

Victor Poleacov (PSRM) a punctat că proiectele de decizie trebuie să fie avizate de către comisie, dar și șeful direcției responsabile de proiect, în acest caz Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare (DGAURF). Poleacov a declarat că, consilierul Klimenko (P. Șor) ar fi dus consilierii în eroare declarând că sunt avizele persoanelor responsabile, iar proiectului îi lipsește semnătura reprezentantului DGAURF. Astfel, Victor Poleacov a întrebat secretarul CMC, Adrian Talmaci, de ce a ajuns proiectul pe ordinea de zi, chiar dacă era neconform. Conform lui Talmaci, ordinea de zi a fost hotărâtă de comun acord cu Biroul Permanent, deci cu consensul consilierilor. 

 

Ulterior, consilierii au început să se contreze cu tonuri de voce ridicate, în particular stârnindu-se un schimb de replici acide între Valerii Klimenko (P. Șor) și Alexandr Odințov (PSRM). 

 

Roman Cojuhari (PAS) a întrebat dacă pe teren sunt construcții care sunt incluse în balanța întreprinderii. Klimenko a declarat că nu ar fi elemente construite legal. Acesta a fost contrazis de unii consilieri PSRM, care au menționat că există construcții, însă ele sunt legale. Ulterior, Cojuhari (PAS) s-a interesat de codul urbanistic al teritoriului. Klimenko a declarat că nu cunoaște ce cod urbanistic are terenul. 

 

Andrei Năstase (Platforma DA) a declarat că proiectul nu poate fi admis și este departe de orice valabilitate. Motivele sunt inclusiv lipsa semnăturilor, avizul comisiei funciare. Mai mult, acest proiect ar putea fi un precedent, ca în viitor agenților economici să le fie luate terenurile din jur, deși au dreptul la acestea. Totodată, Năstase a reiterat că un alt motiv este dorința de a nu lua parte la niște reglări de conturi între fracțiunea PSRM și P. Șor și a îndemnat consilierul să meargă la procuratură dacă are suspiciuni sau dovezi. Ulterior, Năstase a menționat că Klimenko ar trebui să-și ceară scuze de la cetățeni și consilieri pentru ofensele aduse.

 

Corneliu Pântea (PUN) a declarat că Klimenko are „vreo 20 de ani de când se plimbă prin Consiliul municipal” și, în tot acest timp, nu a învățat să facă un proiect cap coadă. Mai mult, consilierul a declarat că este o rușine că inclusiv Nota informativă atașată este în limba rusă. 

 

Roman Cojuhari (PAS) l-a întrebat pe Marin Macari dacă întreprinderea are un plan de dezvoltare și dacă planul include utilizarea terenului. Conform lui Macari, bazinul aflat pe terenul respectiv va fi reparat în curând pentru a putea asigura în continuare producerea bunurilor create de întreprindere. Mai mult, acesta a declarat că procesul actual este defectuos, motiv pentru care repararea bazinului de răcire și utilizarea acestuia este necesară. Cojuhari s-a interesat dacă pe teren este acces liber, lucru confirmat de Macari, care a declarat că terenul este, de asemenea, îngrjit. Urmare a întrebărilor, Cojuhari a menționat că proiectul într-adevăr nu este pregătit conform, ceea ce se întâmplă este o reglare de conturi, iar Klimenko nu a putut să răspundă întrebărilor adresate. Astfel, fracțiunea pe care o reprezintă nu va participa la vot. 

 

Statut: Reexaminare 

Voturi PSRM DA PAS* PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Pro 2
Contra 19 11 1 1
Abțineri 1 1

* Fracțiunea PAS s-a abținut de la vot

 


 

 

 

18. Modificarea contractului de Finanțare FIN 81.429 Separis N 2011 0448 semnat între Primăria municipiului Chișinău și Banca Europeană de Investiții la 21.09.2012 și a deciziei nr. 3/5 din 02.04.2013 pentru renovarea capitală a șase străzi din municipiu

Proiect de decizie

Banca Europeană de Investiții acordă Primăriei finanțare pentru reparația capitală a șase străzi din oraș, începând cu străzile Alexandru cel Bun, Tighina și 31 august 1989. Termenii de executare au fost încălcați și negociați termeni noi, care reprezintă și modificările aduse contractului. Conform raportorului, licitația pentru procurarea lucrărilor s-a terminat. Mai multe despre proiectul de renovare a străzii 31 august 1989 puteți citi în articolul: „Strada 31 august și viziunea autorităților pentru transportul alternativ”.

 

Finalizarea lucrărilor ar trebui să aibă loc până la finele anului 2023, deși se propune prelungirea termenului până în anul 2024.

 

Alexandr Odințov (PSRM) a solicitat ca, o dată cu începerea lucrărilor, cetățenii să fie anunțați. 

 

Amendamente: 

– Punctele 1.1 și 1.3: s-au modificat termenele de la 31 decembrie 2024 la 30 noiembrie 2023; 

– Punctul 1.4: se modifică termenul de la 31 decembrie 2024 la 31 decembrie 2023. 

 

Statut: Aprobat

Voturi PSRM DA PAS PL PP Șor PD PCRM PUN Neafiliat

Nedelea

Neafiliat

Bunescu

Pro 18 10 4 1 1 1 1
Contra
Abțineri

Decizia finală

 


 

 

 

19. Informația referitor la executarea deciziei CMC nr. 13/13 din 04.08.2020 „Demontarea barierelor și limitatoarelor de acces de pe străzile municipiului Chișinău” (demontarea porții instalate ilegal pe teren municipal, str. Mitropolit Varlaam, 74, demontarea gardului din str. Ismail, 84, etc.)

 

Pavel Rusu, pretor sectorului Centru și raportor, a prezentat consilierilor lista integrală a barierelor demontate. Conform acestuia, lista ar include 24 de bariere, dintre care 9 demontate de către pretura Centru, iar celelalte dispun de acte permisive. Multe s-ar afla pe terenuri private. La fel ar fi fost demontate bare, blocaje, blocuri de beton și alte elemente ce împiedică traficul. 

 

Adițional, au fost înlăturate panouri publicitare mari, parcări ilegale, garaje și altele. 

 

În ce privește str. Mitr. Varlaam 74, acolo s-ar afla o curte comună. În zilele precedente a fost organizată o ședință, la care au participat și consilierii Platformei DA, și s-a ajuns la concluzia de a nu demonta poarta instalată de cetățeni. Motivul ar fi că, pretura ar fi dezinstalat-o anterior, iar ulterior aceasta a fost pusă la loc. În cadrul ședinței, s-a hotărât ca fiecare locatar al curții să primească o telecomandă pentru poarta respectivă. 

 

Privind situația la Ismail 84, la fel a avut loc o ședință cu locatarii și consilierii municipali. Pe teren a fost instalat repetat un gard. În urma ședinței, s-a hotărât demontarea gardului, însă cu restricționarea fluxului de transport în zona respectivă. 

 

Iurie Tesa (Platforma DA) a declarat că în sală este un locatar al curții din str. Mitr. Varlaam 74 care, în continuare, se confruntă cu probleme. Astfel, consilierul se arată neîncrezut că situația va fi soluționată pe calea declarată anterior de cetățeni. Tesa a solicitat pretorului să țină situația sub control și, în cazul în care problema nu va fi soluționată în curând, să fie iarăși demontată poarta și evacuată la depozit. 

 

Andrei Năstase (Platforma DA) a declarat că abordarea de a înlătura barierele și a limita accesul în spațiile private ale cetățenilor este bună. Totodată, Năstase a solicitat pretorului să menționeze care sunt problemele în implementarea deciziei. Pretorul a declarat că conlucrarea cu forțele de ordine din capitală este bună, iar primăria la fel oferă sprijin prin alocarea surselor financiare pentru demontarea acestor bariere. Totodată, banul public este recuperat prin acționarea în judecată a agenților economici responsabili de bariere, anume pe suma cheltuită pentru demontare. Consilierul s-a interesat și privind o parcare publică, pentru care consiliul municipal a votat în trecut și care, la moment, nu ar fi funcțională. Conform pretorului, terenul parcării nu e bun municipal, astfel încât pretura nu poate interveni. Năstase a declarat că ar fi posibilă utilizarea parcării în baza unui memorandum semnat între Primărie și Ministerul de Interne, care viza mai multe proiecte, inclusiv benzi reversibile la Ciocana, crearea parcărilor etc.

 

Un agent economic care activează în curtea din str. Mitr. Varlaam a declarat că ce a făcut pretura nu a fost demontare, ci pur și simplu scoaterea din balamale a porții. Astfel, nu ar fi fost urmărită deloc procedura necesară. Mai mult, agentul economic a declarat că, pentru a justifica „nedemontarea” porții, s-ar fi făcut referire la o hotărâre de judecată, care însă nu există. Astfel, cauza pentru care nu a fost demontată poarta ar fi lipsa acțiunii și dorinței pretorului. 

 

 

Consilierii au hotărât închiderea ședinței. Subiectele 20 – 25, toate informări solicitate de consilieri pe diverse subiecte de interes, vor fi trimise consilierilor pe poșta electronică. Consilierul Dinari Cojocaru (PSRM) a solicitat ca întrebarea privind reabilitarea havuzului din Parcul „Valea Morilor” să fie inclusă pe ordinea de zi a următoarei ședințe, sub numărul 3. Andrei Năstase (Platforma DA) a solicitat ca la ședința următoare totuși să fie audiate toate informările care au rămas. Totodată, acesta a solicitat coordonare strictă a ordinei de zi cu fracțiunile municipale, astfel încât să nu se repete situațiile anterioare.

Responsabilă de monitorizare: Cristina Sîrbu

VIDEO DE LA ȘEDINȚĂ: 

Subscrie

Scrie o petiție

Contacte

Adresa postala:

MD-2012 Chisinau

str. Sciusev 101

E-mail:

echipa@primariamea.md