Şedința serviciilor primăriei din 12 martie 2018

La ședința din 12 martie, Silvia Radu a făcut apel către pretorii de sector să iasă din birouri pentru a merge mai mult în teren și i-a mustrat pentru atitudinea neprietenoasă față de agenții economici. Reprezentantul IMP „Chişinău-Proiect” a prezentat Proiectul 3D de reparaţie capitală a trecerii pietonale subterane pe bd. Dacia (Viaduct Centru – Botanica), iar  Compania „Absolut Energie” SRL a făcut publice prevederile Proiectului privind reconstrucţia Parcului „Valea Trandafirilor”. În mod tradițional, au fost prezentate rapoartele privind menţinerea ordinii publice şi situația epidemiologică şi au fost analizate plângerile parvenite de la cetăţeni.

APEL CĂTRE PRETORII DE SECTOR
Silvia Radu a îndemnat pretorii de sector să intervină pentru asigurarea ordinii publice și a curățeniei din Chișinău. „Vreau ca orașul să fie „lună” până la Paști!” a declarat edilul, “Nu stați în birouri, mergeți în teren!”. Ea a ordonat pretorilor să controleze șantierele de construcții, pentru a verifica dacă pe acestea se respectă prevederile care impun șoferii să spele roțile mașinilor specializate care ies de pe teritoriul acestora.
Silvia Radu a făcut trimitere și la cazul localului “Smokehouse” din sectorul Centru al capitalei. Conform spuselor ei, principalele cauze ale conflictului iscat au fost fumatul în loc neautorizat și încălcarea ordinii publice în preajma localului. Astfel, pentru soluționarea conflictului, reprezentanții “Smokehouse” urmează să semneze un acord cu autoritățile pentru a înlătura aceste deficiențe și a-și prelungi activitatea în regimul anterior. În această ordine de idei, edilul s-a exprimat nemulțumită de faptul că pretorul sectorului Centru nu a intervenit corespunzător în soluționarea acestui caz și a fost necesară implicarea nemijlocită a primarului. Ea a îndemnat pretorii să fie imparțiali și să nu se “atârne față de agenții economici de parcă ar fi „dușmanii poporului”.

SOLUȚII PENTRU SESIZĂRILE DE LA CETĂȚENI
1. Finalizarea evacuării mașinilor amplasate la intrarea în oraș de la Aeroport și de pe str. Calea Ieșilor

Şeful-adjunct al Direcţiei de Poliţie a municipiului Chişinău, Silviu Muşuc, a declarat că 2 mașini amplasate pe str. Calea Ieșilor deja au fost evacuate și altele 2 amplasate pe traseul spre Sângera urmează a fi evacuate până săptămâna viitoare.

2. În urma evaluării realizate de către direcția situații excepționale, s-a constatat că în fiecare sector există blocuri la care nu este posibil accesul autospecialelor sau autoturnului, în caz de incendiu sau situații excepționale.

S-a intervenit pentru înlăturarea obstacolelor pentru accesul autospecialelor, însă urmează să se mai lucreze la crearea condițiilor necesare pentru accesul autoturnului. În sectorul Ciocana, s-a intervenit la 11 din cele 35 de adrese din lista întocmită de Direcția situații excepționale. Problema urmează a fi soluționată definitiv până la sfârșitul lunii următoare. Pretorii vor continua să lucreze la lista adreselor care le-a fost prezentată.

3. Evacuarea gheretelor care nu funcționează timp de o perioadă îndelungată sau nu au autorizații de activitate

În sectorul Ciocana, de la începutul anului nu a fost evacuată nicio gheretă, din cauza lipsei unui spațiu de stocare. Pretorul de sector a propus utilizarea în acest scop a unui teren cu suprafața de 550 mp din strada Uzinelor 14. Odată ce această adresă va fi aprobată, gheretele urmează a fi evacuate timp de două săptămâni. În sectorul Ciocana sunt peste 30 de gherete care trebuie demontate.

În sectorul Râșcani au fost identificate 6 gherete abandonate. Agenții economici au fost notificați despre necesitatea de a evacua aceste gherete în decurs de 10-15 zile.

În sectorul Botanica a fost evacuată o gheretă din cele peste 100 care necesită a fi evacuate. Pretorul de sector a raportat că nici în Botanica nu este suficient spațiu de stocare a acestora. Silvia Radu i-a propus să vândă gheretele demontate întreprinderii “Metalferos”, iar banii încasați să fie transmiși în bugetul local.

În sectorul Centru au fost evacuate 7 gherete și tonete și altele 7 care nu activează au fost depistate. Problema depozitării gheretelor a fost soluționată de către pretor printr-o Dispoziție cu privire la casarea materialelor depozitate.

În sectorul Buiucani au fost evacuate 11 gherete și 10 puncte mobile. Alte 20 de gherete urmează a fi evacuate.

4. În zona porților oraşului, gheretele din apropierea unui centru comercial îşi dezvoltă activitatea

Pretorul sectorului Botanica a declarat că agentul economic, care deține contract de arendă a zonei respective, a elaborat un proiect de reconstrucție a gheretelor în pavilioane și deține autorizația de construcție necesară. Silvia Radu a atenționat asupra faptului că agentul economic nu respectă prevederile proiectului care i-a fost aprobat, fapt care a fost infirmat de către pretor.

5. În fiecare an se adaugă câte o gheretă pe str. Testemiţeanu, nr. 22

Pretorul sectorului Centru a declarat că, săptămâna trecută, pe strada N. Testemiţeanu au fost evacuate 3 gherete. Silvia Radu a atenționat și asupra problemei comerțului neautorizat din această zonă, în rezolvarea căreia urmează să se implice Pretura și Direcţia de Poliţie a municipiului Chişinău.

6. Locatarii din str. Calea Ieşilor 14/3 se plâng că un agent economic, care activează pe aceeași adresă, aruncă gunoiul în tomberonul lor din str. Calea Ieşilor 16/3

Pretorul sectorului Buiucani a confirmat existența acestei probleme. În adresa agentului economic responsabil a fost întocmit proces verbal .

7. Întreprinderea Municipală MCFL nr. 11 solicită reamplasarea platoului din Drumul Schinoasei 1/1, destinat colectării deșeurilor, pentru că este un impediment atât pentru locuitorii din zonă, cât şi pentru întreprindere

Problema are o vechime de peste 20 de ani. Autoritățile urmează să stabilească un nou loc pentru reamplasarea platformei.

8. În fața școlii primare a Liceului Teoretic „Mircea Eliade”, din strada Columna, s-au format gropi foarte adânci

Planul de intervenție a fost deja elaborat. Problema urmează să fie soluționată odată cu îmbunătățirea condițiilor meteo.

MENȚINEREA ORDINII PUBLICE
Pe parcursul săptămânii precedente, pe teritoriul municipiului Chișinău au fost înregistrate 191 de infracțiuni, dintre care 153 au fost descoperite pe parcursul a 24 de ore. Totodată, au fost descoperite 20 de infracțiuni săvârșite anterior.
Au fost întocmite 583 de procese contravenționale și aplicate amenzi în mărime de 355 mii de lei, dintre care 110 mii de lei s-au achitat pe parcursul a 72 de ore. Dispeceratul 902, a recepționat în total 1273 apeluri, dintre care s-a reacționat operativ la 933 informații. În flagrant au fost reținute 15 persoane, iar 58 de persoane au fost documentate contravențional.
21 de manifestări în masă au avut loc în săptămâna trecută, toate fără careva încălcări.
Au avut loc 17 de accidente rutiere, în urma cărora 21 persoane au rămas traumatizate, iar 2 persoane au decedat. Pe trecerea de pietoni a avut loc 1 accident. Săptămâna trecută au fost înregistrate 2 anunțuri de minare la obiective, ambele au fost false, iar persoanele care au făcut anunțurile au fost identificate. Autoritățile intervin la fața locului pentru a verifica toate anunțurile de minare, însă pierderile suferite din cauza anunțurilor false pot ajunge la 45 000 lei.

SITUAȚIA EPIDEMIOLOGICĂ
În perioada 26 februarie – 4 martie au fost înregistrate aproximativ 4447 cazuri noi de infecții respiratorii virale acute. S-au atestat 2871 de cazuri de îmbolnăvire la copii (1542 de cazuri la copii sub 6 ani). Au fost internate în spitale 84 de persoane, 36 din ei fiind copii. Au fost înregistrate 134 de cazuri de gripă sezonieră, dintre care 111 de cazuri la copii.

PROIECTULUI 3D DE REPARAŢIE CAPITALĂ A TRECERII PIETONALE SUBTERANE PE BD. DACIA (VIADUCT CENTRU – BOTANICA), CC „MALLDOVA” – SPITALUL CLINIC MUNICIPAL NR. 1.
Vladimir Comerzan, arhitect în cadrul IMP „Chişinău-Proiect”, a prezentat propunerea de proiect pentru reparaţie capitală a trecerii pietonale subterane pe bd. Dacia (Viaduct Centru – Botanica), CC „MallDova” – Spitalul Clinic Municipal nr. 1. Acesta a prezentat starea curentă a pasajului subteran și a prezentat propuneri privind îmbunătățirea acesteia. Proiectul vizează reconstrucția capitală a scărilor, pereților și a tavanului; iluminarea pasajului subteran; crearea rampelor de acces și montarea platformelor mecanice pentru accesul persoanelor cu dizabilități locomotorii. Pentru a crește durata de exploatare a subteranei, arhitectul a propus instalarea unei copertine din sticlă triplex sau sticlă organică pe carcasă din metal.
Silvia Radu a atenționat asupra necesității de a lua în calcul sugestiile făcute de către reprezentanții asociației non-guvernamentale “Motivație”, pentru a facilita accesul persoanelor cu necesități speciale și a mamelor cu cărucioare.
Costul estimativ al proiectului este de 3-4 milioane de lei. Edilul a sugerat proiectarea unor elemente decorative pe pereții pasajului subteran.
Silvia Radu nu a exclus implicarea agenților economici în procesul de reparație a subteranelor.
Puteți accesa proiectul aici.

RECONSTRUCŢIA PARCULUI „VALEA TRANDAFIRILOR” – REABILITAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC ŞI A ALEILOR PIETONALE, CU TRASAREA PISTELOR PENTRU BICICLIŞTI
Igor Ionel, proiectant din cadrul companiei „Absolut Energie” SRL, a prezentat un proiect de reabilitare a rețelei de iluminat public pe bază de LED, restaurarea aleilor pietonale și trasarea pistelor de bicicliști din parcul „Valea Trandafirilor”.  El a raportat despre situația actuală a parcului și a propus instalarea noilor corpuri de iluminat pe bază de LED-uri, pentru a optimiza consumul de energie electrică.
Costul estimativ al proiectului este de 13, 7 milioane de lei.
Puteți accesa proiectul aici.

SESIZĂRI DE LA CETĂȚENI
Silvia Radu a citit și a comentat câteva sesizări recepționate de la chișinăuieni:
1. Pe str. Ismail 84, o bară limitează accesul la drum

Pretorul sectorului Centru va investiga situația.

2. Este blocat accesul spre curtea blocurilor din bd. Mircea cel Bătrân 28, 28/1și 28/2

Pretorul sectorului Ciocana va examina problema.

3. Comerț neautorizat pe străzile Armenească și Bulgară, în preajma Pieței Centrale

Pretorul sectorului Centru și Şeful-adjunct al Direcţiei de Poliţie a municipiului Chişinău au fost însărcinați să rezolve problema.

4. Veceul public din Parcul Afgan nu funcționează

Pretorul sectorului Râșcani va verifica situația.

5. Murdărie în stația de așteptare din str. Petricani

Pretorul sectorului Râșcani  va interveni pentru a soluționa problema.

6. Țevile din subsolul casei din str. Alba Iulia 122 sunt ruginite

Pretorul sectorului Buiucani va interveni pentru soluționarea problemei.

7. Murdărie în Parcul Valea Morilor

Pretorul sectorului Buiucani a fost desemnat pentru a soluționa problema.

Puteți urmări video de la ședință aici:

Responsabilă: Taisia Haritonova

Subscrie

Scrie o petiție

Contacte

Adresa postala:

MD-2012 Chisinau

str. Sciusev 101

E-mail:

echipa@primariamea.md