Ședința CMC din 31 martie 2016

La 31 martie 2016, ora 10:25, a continuat ședința Consiliului municipal Chișinău, începută la 11 februarie 2016.

La ședință au fost prezenți 32 din cei 51 consilieri aleși.

Președinte al ședinței: Maxim Lebedinschi
Secretar: Vadim Brînzaniuc

 

31-martie (1)

 

Subiectele din ordinea de zi care au fost discutate:

 

19. Raportul prezentat de Petru Gontea, şef al Direcţiei generale locativ-comunale şi amenajare privind achitarea compensației pentru perioada rece a anului a agentului termic pentru 2015 – 2016;

 

20. Proiectul de decizie al fracțiunii PSRM privind efectuarea auditului S.A.„Apă-Canal”, Î.M. „Autosalubritate”, S.A.„Termoelectrica”, la Întreprinderile Municipale de Gestionare a Fondului Locativ, precum și revizuirea calculelor pentru majorarea tarifelor la serviciile comunale;

 

21. Autentificarea dreptului de proprietate privată asupra unor loturi de pământ (cu 43 de subpuncte);


Ședința a început cu exprimarea votului de neîncredere secretarului interimar CMC, Alexandra Moțpan, și împuternicirea dlui Vadim Brînzaniuc, șeful Direcției Relaţii Publice din cadrul Primăriei mun. Chișinău, de a exercita atribuțiile secretarului Consiliului municipal, pe durata concediului medical al dlui Valeriu Didencu.

 

Propunerea  de demitere a secretarului Alexandra Moțpan a venit din partea fracțiunii Blocului Electoral „Platforma Populară Europeană – Iurie Leancă”. Principalul motiv invocat pentru demiterea secretarului CMC a fost exercitarea necorespunzătoare a atribuțiilor de serviciu și anume refuzul neîntemeiat și abuziv de a contrasemna deciziile adoptate de Consiliul municipal.

Fracțiunile Partidului Nostru și cea a Partidului Socialiștilor din Republica Moldova au salutat inițiativa.

La rândul său, Alexandra Moțpan a precizat că își menține poziția și consideră că a procedat în conformitate cu legislația. Secretarul CMC a menționat că la ultimele ședințe ale Consiliului municipal au fost adoptate decizii în mod tendențios. La final, Alexandra Moțpan le-a urat succes consilierilor și a părăsit sala de ședințe.

După pauza anunțată pentru redactarea proiectului de decizie, consilierii municipali au supus votului împuternicirea lui Vadim Brînzaniuc, șeful Direcției Relaţii Publice din cadrul Primăriei mun.Chișinău, de a exercita atribuțiile secretarului Consiliului municipal, pe durata concediului medical al dlui Valeriu Didencu.

Proiectul a fost susținut de toți cei 30 consilieri prezenți la ședință, reprezentanți ai fracțiunilor PSRM, PPEM, PN, PCRM, precum și consilierii din partea partidelor PLDM, PD și independentul Ion Ștefăniță.


Fracțiunea PPEM a propus Consiliului Municipal Chișinău solicitarea expertizei Congresului Puterilor Locale și Regionale al Consiliului Europei a proiectului de Lege cu privire la statutul mun.Chișinău, elaborat și înregistrat de un grup de deputați ai Partidului Liberal din Parlamentul Republicii Moldova, în condiții de netransparență totală și fără nicio consultare cu autoritățile administrației publice locale și/sau aviz din partea experților Consiliului Europei.

Consilierii PPEM consideră că modul de înregistrare a acestui proiect de lege fără nicio consultare prealabilă cu autoritățile locale, direct vizate de proiectul legii, încalcă nemijlocit prevederile articolului 4(6) a Cartei Europene a Autonomiei Locale. Iar prin conținutul său, acest proiect de lege este în contradicție cu principiile de bază ale statului de drept și a democrației, prevăzute de Constituția Republicii Moldova și a prevederilor principalelor acte normative din domeniul administrației publice locale.

”Prin conținutul său, acest proiect se referă doar la un singur aspect – preluarea competențelor Consiliului Municipal și transferarea lor Primarului general, care este exponent și vicepreședinte al Partidului Liberal”, este de părere consilierul municipal PPEM, Veaceslav Bulat.

Astfel, Fracțiunea Blocul Electoral „Platforma Popular Europeană – IurieLeancă” a solicitat instanțelor Consiliului Europei să întreprindă următoarele acțiuni:

1.  Să sesizeze autoritățile de stat privind retragerea proiectului de lege privind statutul mun. Chișinău de pe agenda dezbaterilor parlamentare, acest proiect fiind înregistrat cu încălcări de procedură legislativă.
2.  O expertiză legală a proiectului de lege privind statutul municipiului Chișinău în spiritul valorilor promovate de Carta Europeană a Autonomiei Locale și a Recomandării nr. 219/2007 privind statutul de oraș-capitală.
3.  Să fie solicitată autorităților Republicii Moldova, inițierea unor discuții publice privind statutul municipiului Chișinău, în vederea examinării tuturor opiniilor referitor la acest subiect.
4.  Să fie solicitată autorităților Republicii Moldova crearea condițiilor adecvate pentru asigurarea efectivă a accesului liber a oricărui consilier municipal, reprezentanților societății civile și oricăror persoane interesate la procesul de examinare și dezbatere publică a proiectului de lege.
5.  Să fie solicitată autorităților Republicii Moldova crearea unui grup de lucru extins, cu participarea reprezentanților Consiliului Municipal, Primăriei, Parlamentului, societății civile și experților în domeniu, în vederea elaborării, identificării și corelării proiectului de lege cu prevederile cadrului legal în domeniul descentralizării și autonomiei locale, inclusiv cu examinarea mai minuțioasă a unor modele ale altor țări europene în acest sens.

Totodată, consilierii municipalii PPEM, îndeamnă colegii din alte fracțiuni ale Consiliului Municipal Chișinău să subsemneze această adresare, astfel încât proiectul de lege să fie stopat cât mai rapid.

Găsiți aici textul integral al Adresării.

La același subiect s-au referit și reprezentanții societății civile:


Ala Nemerenco, consilier din partea fracțiunii BE ”Platforma Popular Europeană – Iurie Leancă”, a invitat consilierii municipali, specialiștii direcțiilor Primăriei, Asociațiile Profesionale, specialiștii în domeniu și reprezentanții societății civile și mass media la dezbaterile publice cu tema „Panourile stradale în Chișinău – soluții și perspective”. Dezbaterea va avea loc miercuri, 6 aprilie, ora 17:30 în sala de ședințe a CMC.

„Acest anunț este în legătură cu situația creată la tema panotajului stradal în Chișinău. Specialiștii estimează că la moment avem în jur de 50 mii mde panotaj stradal,  inclusiv aproximativ 1700 de bilboard-uri. De asemenea specialiștii declară că 50% din ele nu sunt necesare. Ele sunt amplasate haotic. Această problemă este discutată de foarte mulți ani de către Primărie, dar fără niciun rezultat. Problema este reglementată de un regulament provizoriu din 2007. Vă aduc aminte că suntem în anul 2016”, a menționat consiliera.


Consilierii au purces la examinarea subiectelor din ordinea de zi.

19. Raportul prezentat de Petru Gontea, şef al Direcţiei generale locativ-comunale şi amenajare privind achitarea compensației pentru perioada rece a anului a agentului termic pentru 2015 – 2016;

Gontea a declarat că la moment sunt 34,444 de cereri pentru compensații. S-au achitat 13,1 de milioane de lei pentru agenții economici care prestează servicii. Acum sunt datorii de 44 de milioane pentru agenții economici care până acum au prestat servicii. S-a plătit deocamdată doar gazul. La moment, trebuie de găsit 6 milioane de achitat luna februarie și martie. Moldova-Gaz poate să deconecteze gazul atunci când sunt datorii pe două luni. Bugetul prevede 69 de milioane de lei pentru compensații care nu ajung pentru tot tot anul.

S-a discutat despre posibilitatea majorării contribuției de la 2500 la 3000 de lei. Consilierul Ion Ceban, din partea PSRM, a declarat că bugetul încă nu este votat în lectura a doua, respectiv ar putea fi găsite aceste resurse, pentru că există pături vulnerabile care au nevoie de acest ajutor. Oazu Nantoi, consilier PPEM, a declarat că există o discriminare a persoanelor care s-au deconectat de la încălzire centralizată, dar trebuie să plătească 20% din costul resurselor consumate. Șeful Direcției a spus că aceste 20% sunt stabilite printr-o hotărâre de Guvern, însă în cazuri individuale s-au făcut anumite recalcule.

Consilierii au luat act de informația prezentată.

20. Proiectul de decizie al fracțiunii PSRM privind efectuarea auditului S.A.„Apă-Canal”, Î.M. „Autosalubritate”, S.A.„Termoelectrica”, la Întreprinderile Municipale de Gestionare a Fondului Locativ, precum și revizuirea calculelor pentru majorarea tarifelor la serviciile comunale;

În calitate de raportor, președintele fracțiunii PSRM , Ion Ceban,  a prezentat proiectul de decizie cu privire la efectuarea auditului la S.A. Apă Canal, Î.M. Autosalubritate, S.A. „Termoelectrica”, la Întreprinderile Municipale de Gestionare a Fondului Locativ, precum și revizuirea calculelor pentru majorarea tarifelor la serviciile comunale.

Consilierul a menționat că mai mulți cetățeni nu sunt de acord cu modalitatea de calcul a tarifelor comunale și aplicarea acestora la elaborarea facturilor spre plată, iar răspunsurile la interpelările adresate subdiviziunilor și întreprinderilor municipale privind formarea tarifelor serviciilor comunale au fost nesatisfăcătoare.

”Propun să dejghiocăm încet-încet acest subiect, tot ce este tarif, formarea tarifului, cine răspunde, cine controlează și evaluează și ce trebuie întreprins ca aceste lucruri pe viitor sa fie altfel decât cum sunt astăzi.” – Ion Ceban, PSRM

La dezbaterea proiectului de decizie a fost invitată și  Larisa Cotorobai, șefa direcției Audit Intern din cadrul Primăriei.  Aceasta și-a început discursul cu faptul că Direcția nu este responsabilă de efectuarea unor astfel de audite, argumentând prin faptul că auditele nu vizează întreprinderea, ci vizează procesul. Larisa Cotorobai a subliniat încă o dată că Direcția Audit Intern nu este abilitată și nu este în drept să efectueze asemenea audite în conformitate cu legea nr. 229 privind controlul financiar public intern.

“O alternativă la recomandarea direcției sunt prevederile legale, legea nr. 1134 cu privire la societatile pa actiunilegea nr 146 cu privire la intreprinderile de stat, care prevăd audite obligatorii în cadrul societăților pe acțiuni, unde statul deține mai mult de 50%  în cadrul întreprinderilor de stat, inclusiv întreprinderi municipale care corespund unor criterii prevazute de lege. Asta ar însemna că întreprinderile respective trebuie să contacteze societăți de audit pentru a efectua aceste audite. Iar în cazul în care Consiliul Municipal Chișinău are un scop diferit de auditul financiar, acesta poate fi inclus în termenii de referință pentru o plată suplimentară” a conchis co-raportoarea.

Consilierul PSRM, Petru Burduja, a fost indignat de faptul că Direcția Audit Intern nu poate efectua auditul și a sugerat Larisei Cotorobai să schimbe denumirea direcției, pentru că se creează o confuzie privind atribuțiile acestei direcții și ce anume aceasta auditează. Mai mult ca atât, consilierul a întrebat ce recomandări a oferit Direcția Audit Intern vizavi de problema ”ghișeului unic”. Cotorobai a spus că direcția a venit cu o serie de recomandări în 2011 și 2014, doar că acestea nu au fost implementate și că ar fi mai potrivit ca aceste întrebări să le pună managerului operațional, celor care sunt responsabili de implementarea recomandărilor.

Tatiana Cunețchi, consilier PSRM, a avut și ea o intervenție și a accentuat că CMC a autorizat contractarea a zeci de mii de euro pentru S.A. „Apă Canal” și ramburasarea acestor împrumuturi se face din bugetul CMC, adică din bugetul public și ar fi rațional ca direcția să se implice.

Un schimb de replici tăioase a avut loc între Ion Ceban și  Larisa Cotorobai privind recomandările făcute de către Direcția Audit Intern referitor la serviciile publice și construcțiile neautorizate.

După o scurtă pauză, Larisa Cotorobai și-a încheiat discursul, spunând următoarele: ”Conceptul de control financiar public intern, este un concept relativ nou pentru țara noastră, iar Direcția Audit Intern este dispusă să facă o prezentare pentru a explica conceptul dat.”

La etapa de propuneri privind proiectul de decizie,  Vadim Filipov, consilier PSRM, a venit cu un amendament de modificare a întregului proiect de decizie: 

În consolidarea capacității administrației publice locale și asigurarea transparenței proceselor decizionale în cadrul CMC, având la bază principiile transparenței și corectitudinii în vederea eficientizării gestionării resurselor publice în scopul reglementării optime a modului de reprezentare a mun. Chișinău în societățile comerciale în care CMC deține cote de participare în Întreprinderile Municipale și instituțiile publice al căror fondator este CMC. În conformitate cu decizia CMC nr. 3/7 din 29.12.2015 cu privire la componența nominală a comisiei permanente a CMC pentru atestarea și autorizarea reprezentanților mun. Chișinău în societățile comerciale, întreprinderile municipale și instituții publice, în temeiul art. 14, aln. 2, lit g. Din legea cu privire la administrația publică locală CMC decide:

1. Se constituie comisia pentru organizarea procesului de auditare a întreprinderilor municipale și a societăților în care CMC este fondator sau are cotă parte conform anexei nr. 1 la prezenta decizie.
2. Direcția management financiar, în termen de 15 zile va prezenta comisiei lista întreprinderilor la care pentru perioada 2013 – 2015 nu a fost efectuat audit, care se află în proces de auditare pentru 2013 – 2015, la care a fost efectuat auditul pentru anul 2013-2015 cu anexarea rapoartelor și la care este planificată auditarea în 2016, pentru perioada 2013-2015.
3. În baza informației recepționate, comisia va elabora planul de efectuare a auditului a întreprinderile municipale și a societăților în care CMC este fondator sau are cotă parte.

3.1  În termenii stabiliți de comisie se va lansa concursul de licitație de către consiliile de administrare pentru a selecta auditorul și a asigura auditul întreprinderilor muncipale. Cheltuielile de efectuare a auditului vor fi prevăzute  în bugetul anului 2016 de către direcția Finanțe.

4. După analizarea și examinarea rezultatelor auditului, comisia va informa CMC și Primarul privind rezultatele auditului și va înainta Consiliului Municipal Chișinău la ședința imediat următoare a consiliului propunerile ce urmează a fi întreprinse în raport cu fiecare întreprindere municipală și societate pe acțiuni în parte.
5. Se modifică anexa de la decizia CMC nr. 3/7 din 29.10.2015 cu privire la componența nominală a comisiei permanente a CMC pentru atestarea și autorizarea reprezentanților mun. Chișinău în societățile comerciale, întreprinderile municipale și instituții publice și se aprobă noua componență nominală a comisie permanente a CMC pentru atestarea și autorizarea reprezentanților mun. Chișinău în entitățile economice în care CMC este fondator sau are cotă parte conform anexei nr. 2 la prezenta decizie.
5. Secretarul CMC va asigura controlul executiv implementării prevederilor prezentei decizii.

Anexa nr.1: Componența comisiei pentru organizarea procesului de auditare (7 membri – 5 membri din CMC și 2 membri reprezentanți ai societății civile): Cunțchi Tatiana (fracțiunea PSRM), Ilian Cașu (fracțiunea Partidului Nostru), Burduja Petru (fracțiunea PSRM), Lutenco Victor (fracțiunea PPEM), Codreanu Ruslan (fracțiunea PPEM). / Societatea civilă cu drept de vot consultativ – Sergiu Tofilat, Sergiu Ungureanu.

Anexa nr. 2 (noua componență nominală a comisie permanente a CMC pentru atestarea și autorizarea reprezentanților mun. Chișinău în entitățile economice în care CMC este fondator sau are cotă parte –  9 membri): Culai Andrian, Ștefăniță Ion, Lutenco Victor, Codreanu Ruslan, Țîpovici Nicolai, Ceban Ion, Dinari Cojocari, Vîsotina Natalia, Talmazan Igor.

Proiectul final a fost aprobat cu 26 voturi Pro și 1  vot Contra.

Voturi Pro: PSRM – 17, PPEM – 5, PCRM -1, PN – 1, CN – 1.
Contra: PSRM – 1 (Oleg Onișcenco).


Adrian Pleșca a venit la ședința CMC din 31 martie 2016 în calitate de reprezentant al societății și, mai exact, reprezentant a 10 534 de semnatari ai petiției cu privire la transportul public de noapte în Chișinău, dar și alte 23 de organizații non-guvernamentale care au subsemnat această petiție.

Tânărul a încercat să explice consilierilor ce s-a întâmplat la Regia Transport Electric, întreprindere pe care consilierii urmează să o auditeze și anume faptul că Primăria, dar și RTEC, a supus proiectul tinerilor unui blocaj. Pleșca a menționat că RTEC dorește sa testeze transportul public în regim de noapte pe data de 1 aprilie, fără vreo campanie de informare, sondaj sau studiu de fezabilitate; cu toate că s-a insistat pe un studiu de fezabilitate, însă RTEC a refuzat ca acest studiu sa fie efectuat.

Adrian Pleșca a solicitat ca societatea civilă să fie pusă la curent cu procesul de monitorizare a efectuării auditelor tuturor întreprinderilor municipale. Acesta a mai solicitat următoarele:

1. Să se organizeze un tender pentru selectarea companiei care va efectua studiul de fezabilitate;
2. Să se auditeze Regia Transport Electric și să fie sancționați funcționarii care s-au comportat ipocrit cu reprezentanții societății civile;
3. CMC să atragă atenția asupra problemei transportului public care este măcinat de corupția din RTEC.


21. Autentificarea dreptului de proprietate privată asupra unor loturi de pământ (cu 43 de subpuncte);

În calitate de raportor a fost prezent Ivan Carpov, şef interimar al Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi relaţii funciare. Consilierii s-au expus asupra fiecărui subpunct separat. Chestiunile care nu au trezit întrebări și la care consilierii nu au avut obiecții, au fost aprobate. Celelalte au fost transmise la reexaminare. Ion Ceban a menționat că aceste chestiuni funciare au fost analizate minuțios în cadrul ședințelor Comisiilor specializate și, acolo unde au exisat dubii, consilierii s-au deplasat la fața locului.

Astfel, din cele 42 de subpuncte ale acestui subiect din ordinea de zi, care au fost examinate, 36 au fost aprobate, iar 6 – transmise la reexaminare.

Subpunctele aprobate:

1.  Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra terenului din str-la Sf. Andrei, 19 dnei Rodica Coptu;
2.  Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra terenului din str. Nucarilor, 30 dnei Polina Kijner;
4.  Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de pământ din str-la L. Damian, 4 dlui Vladimir Baltaga.
6.  Cu privire la autentificarea dreptului de prorpietate privată asupra lotului de pământ din str. Doina și Ion Aldea-Teodorovici, 38 dlui Serghei Cataranciuc.
7.  Cu privire la autentificarea dreptului de prorpietate privată asupra lotului de pământ din str. George Călinescu, 30 Pavel Zaporojan.
9.  Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de pământ din str. V. Cupcea, 3 dnei Ludmila Costîșina.
10. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de pământ din str. Vasile Coroban, 15 Raisa Iova.
12. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de pământ din str. Sucevița, 47 A dlui Nicolae Crăciun.
13. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de pământ din str. Dante, 16 dnei Valentina Hrîciova.
14. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra terenului din str. Ipotești, 53 dlui Ivan Josan
15. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra terenului din str. Str.Călărași, 60 dlui Vladimir Cebotari
16. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de pământ din str-la Calarași, 12 „a” dnei Elena Condurachi
17. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de pământ din str. Cetatea Albă, 132 dlui Igor Grigoraș
18. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de pământ din str. Cărăușilor, 16 dnei Aureia Delimarscaia
19. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de pământ din str.Nilolae H.Costin, 27 dnei Ecaterina Popa
20. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de pământ din str-la Hrușcă, 2 dlui Oleg Burlea
21. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de pământ din str-la Hrușcă, 2 dnei Elena Troițcaia
22. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de pământ din str. Pitulicii, 29 dlui Andrei Chirtoaca.
23. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de pământ din str. Lipcani, 6 dlui Vladimir Bunescu.
25. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de pământ din str. Vlad Țepeș, 58 dlui Victor Nirco.
26. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra terenului din str. Milești, 12/1 dnei Svetlana Florean.
27. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra terenului din str. Milești, 12/3 dnei Elena Guzun.
28. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra terenului din str. Călătorilor, 45 dlui Nicolae Ungureanu.
29. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra terenului din str. Milești, 12 dlui Pavel Vacari.
30. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de pământ din str-la 2 Pietrăriei, 26 ”A” dnei Alla Vladova.
31. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de pământ din str. Pietrăriei, 13 dlui Fiodor Mihni.
32. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de pământ din str. Iazului, 57 dnei Axenia Stăvilă.
33. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de pământ din str. Dragomirna, 6 dnei Angela Coman.
35. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de pământ din str. Arhanghelul Mihail, 36 dnei Galina Peșterev.
36. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de pământ din str. V. Belinschi, 91a dnei Liudmila Bulatova.
37. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de pământ din șos. Muncești, 286 dnei Ala Cutișceva.
38. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de pământ din str. Aviatorilor, 4 dlui Nicolai Macarenco.
39.Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra terenului din str. Lacului, 1 dnei Svetlana Haritonova.
40. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra terenului din șos. Hâncești 136/1 dlui Pavel Zaporojan.
41. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de pământ din str-la M. Lermontov, 25 dlui Igor Goriţă.
42. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de pământ din str. Liviu Rebreanu, 83 dlui Ghennadi Vedenţev.

Subpunctele transmise la reexaminare:

3. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de pământ din str. Grătiești, 23 dlui Anatoli Androneac.
5. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de pământ din str. Frumoasa, 56 dnei Elvira Ciuntu.
8. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de pământ din str-la Criuleni, 53a dlui Ion Camenschi.
11. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de pământ din șos. Muncești, 39 dlui Vladimir Țuguțchi.
24. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de pământ din str. V. Zarzăr, 1 dlui Alexandru Badiu.
34. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de pământ din str. Otopeni, 10 dlui Victor Bivol.

Ședința a fost întreruptă. Aceasta va continua vineri, 1 aprilie, începând cu ora 10:00.

Video integral de la ședință îl puteți urmări aici.

Subscrie

Scrie o petiție

Contacte

Adresa postala:

MD-2012 Chisinau

str. Sciusev 101

E-mail:

echipa@primariamea.md