BUGET MODIFICAT, TROLEIBUZE FĂRĂ TICHETARE ELECTRONICĂ ȘI CETĂȚENI SUPĂRAȚI

La 10.00, când trebuia să înceapă ședința, sala de ședințe era încă goală. La tribună însă se afla deja activistul civic Vitalii Voznoi care a atenționat locuitorii capitalei, consilierii și funcționarii primăriei că proiectele de decizie se adoptă cu încălcări de procedură.

Consilierii au examinat 15 proiecte (p. 9 – 24) de pe ordinea de zi, au aprobat modificări la bugetul municipal 2019, au audiat cetățenii de pa str. Mihail Arhanghel 55 și 55/1, reprezentantul unei parohii și asociații religioase și au convenit să amâne tichetarea electronică. 

Ședința a luat sfârșit din lipsă de cvorum când consilierii examinau subiectul 25 de pe ordinea de zi. Subiectele rămase pe ordinea de zi au fost transmise spre reexaminare pentru o altă ședință.

 

PROIECTELE SE APROBĂ CU ÎNCĂLCAREA PROCEDURILOR

 

Activistul civic Vitalii Voznoi a atenționat consilierii, funcționarii și locuitorii capitalei că proiectele de decizie se adoptă cu încălcări de procedură:

– Proiectele de decizie nu se publică pe pagina web a primăriei.

– 40 din 120 de proiecte de pe ordinea de zi nu au decizia comisiei.

– Unele proiecte sunt avizate de comisii care nu corespund domeniului acestora.

– Lipsesc procesele verbale de la consultările publice sau se examinează proiecte fără desfășurarea consultărilor publice.

– Se adaugă proiecte de decizie la început de ședință.

– Nu se respecta rotația președintelui. Adrian Culai exercită această funcția mai multe ședințe la rând.

– Votul nominal nu a fost implementat

– Pe ordinea de zi se regăsesc mai multe proiecte funciare dubioase, precum arenda la preț redus a terenurilor de pe str. Pelivan 2/1, Ismail 83 sau arendarea gratuită a unui teren de pe Decebal 93 unei biserici.

 

Ședința a început cu 26 de consilieri prezenți în sală: PSRM – 13, PPEM – 1, NV, GB, AC, PL – 9.

 

TICHETAREA ELECTRONICĂ – DIN NOU AMÂNATĂ

Subiectul tichetării electronice nu era pe ordinea de zi. Acesta a fost examinat la propunerea consilierului Ion Ceban (PL), care a acuzat primăria că a făcut modificări în caietul de sarcină  pentru a avantaja un agent economic și fără a consulta consiliul. Principale modificări sunt: 

2.10 – ofertanții pot aplica oferte alternative – parteneriat public-privat. Această modificare ar permite companiei private să încaseze venituri din transportul public electric.

14.4 – la licitația publică pot participa doar firme care au 10000 euro rulaj ș.a.

PL a cerut consilierilor și organelor abilitate:

1. anularea licitației, anchetă pe persoanele care au făcut modificările;

2. investigarea cazului și 

3. revizuirea caietului de sarcini pentru că proiectul, zice liberalul, este necesar și bun. 

Funcționarii primăriei urmează să pregătească o scrisoare circulară semnată de toți consilierii prin care se vor adresa la organele abilitate pentru a le informa despre ilegalitatea licitației și necesitatea anulării acesteia.

Consilierul Victor Chironda (PPEM) a atenționat liberalii și restul consilierii că sunt responsabili de situația creată pentru că l-au numit pe Nistor Grozavu președinte a comisiei pentru elborarea caietul de sarcină pe tichetare electronică. Conform consilierului parteneriatul public-privat nu trebuie să se regăsească în caietul de sarcini, iar suma alocată pentru implementarea proiectului (800 mii MDL) este prea mică. Conform evaluărilor BERD sunt necesare minim 4 milioane. 

 

CONSILIERII VOTEAZĂ, CANCELARIA ATACĂ ÎN JUDECATĂ 

În timpul ședinței, consilierii au oferit cuvântul unui părinte, reprezentant al unei parohii și asociații religioase din municipiul Chișinău căreia i s-a oferit spațiu pentru construcția unei biserici și unui magazin bisericesc. Conform părintelui, timp de 30 de zile după ce a fost luată decizia, parohia a fost atacată în judecată de Cancelaria de Stat. Pentru a putea construi biserica, asociația a pregătit un proiect de decizie de modificare a deciziei precedente și a rugat consilierii să îl examineze la comisii și să îl examineze în ședință.

 

UNDE SUNT BANII?

Consilierul Ghenadie Butnaru (neafiliat) a atenționat Direcția finanțe că deși a crescut impozitul de 3 ori pentru agenți economici, încasările au crescut doar cu 40%. În 2018 nu s-au colectat taxele pe loterie în sumă de 40 de miii. Primăria nu a oferit explicații.

Primăria de asemenea a pierdut din veniturile pentru anul 2018 din cauza schimbărilor privind impozitarea persoanelor fizice. Încasările s-au redus cu 3.1% (74 milioane). Ministerul finanțelor nu a oferit compensații în 2018, dar în 2019 urmează să aloce 120 milioane suplimentar lunar.

 

LOCUITORII DE PE STR. ARHANGHEL MIHAIL 55 și 55/1 CER CONSILIERILOR SĂ ÎȘI FACĂ TREABA

În timp ce examinau proiectul nr. 25 de pe OZ consilierii au depistat că nu au cvorum. În speranța că unul dintre colegii lor vor reveni în sală, consilierii au decis să aștepte și cuvântul i s-a oferit unui cetățean care aștepta în sala. 

Acesta este reprezentantul a unui grup de locatari pe str. Mihail 55 și 55/1 cărora în 2001 li s-a luat din terenul care le aparține. În 2005 Curtea Supremă a decis că terenul le aparține, dar până acum nu s-au făcut modificări la cadastru. Cetățeanul a cerut consilierilor să se concentreze pe problemele cetățenilor și să rezolve astfel de chestiuni (sub. 68, p. 8 de pe OZ).


Ordinea de zi a ședinței (modificată)

*La ședința de pe 4 iulie 2019, consilierii au intervenit cu modificări la ordinea de zi iniţială


9. Aprobarea raportului privind executarea bugetului municipal Chișinău pe anul 2018

Proiect de decizie

 

Statut: Respins

VOTURI PSRM PL PPEM PN PLDM PD GD NV VC GB TOTAL
PRO 14 1 1 1 1 18
Abțineri 9 9

Decizia finală


10. Modificarea bugetului municipal Chișinău pe anul 2019

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

VOTURI PSRM PL PPEM PN PLDM PD GD NV VC GB TOTAL
PRO 13 9 1 1 1 25
Abținere 1 1 2

 Decizia finală


11. Aprobarea Regulamentului, organigramei și structurii Direcției generale finanțe

Proiect de decizie

 

Proiectul prevede aprobarea a trei documente interne care reglementează organizarea și activitatea direcției:

  1. Regulamentul de funcționare a direcției.

Conform raportoarei, regulamentul nu a fost aprobat din 2006, precum multe regulamente a altor direcții. 

  1. Organigrama direcției.
  2. Structura direcției.

Nu s-au făcut modificări majore la structură – s-au închis unele servicii și s-a transferat personalul acestora în alte subdiviziuni. 

 

Statut: Aprobat

VOTURI PSRM PL PPEM PN PLDM PD GD NV VC GB TOTAL
PRO 13 1 1 1 16
Abțineri 9 1 10

 Decizia finală


12. Darea în folosință prin contract de comodat a unor încăperi din str. Alexei Mateevici, 42/str. Mihai Eminescu nr. 1 B (etajul 1, subsol) Direcției cultură a Primăriei municipiului Chișinău (amplasarea muzeului „Grigore Vieru”)

Proiect de decizie

 

Imobilul cu o suprafață de 390,2 mp2 urmează a fi oferit gratuit Direcției culturii pe un termen de 10 ani pentru amplasarea unui muzeu în memoria lui Grigore Vieru. Imobilul se află la intersecția străzilor Alexei Mateevici 42 și Mihai Eminescu 1. În prezent imobilul nu se utilizează.

 

Statut: Aprobat

VOTURI PSRM PL PPEM PN PLDM PD GD NV VC GB TOTAL
PRO 13 9 2 1 1 26

 Decizia finală


13. Reorganizarea Liceului Teroretic „Kiril și Metodii” în complexul educațional Liceul-grădiniță „Kiril și Metodii”

Proiect de decizie

 

 Proiectul a fost aprobat fără discuții.

 

Statut: Aprobat

VOTURI PSRM PL PPEM PN PLDM PD GD NV VC GB TOTAL
PRO 13 9 2 1 1 26

 Decizia finală


14. Formarea Scuarului în memoria președintelui polonez Lech Kaczynski pe șos. Hâncești ( pe o suprafață de 26 h)

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

VOTURI PSRM PL PPEM PN PLDM PD GD NV VC GB TOTAL
PRO 13 9 2 1 1 26

 Decizia finală


15. Amplasarea unui teren de sport pe terenul Liceului Teoretic „Bogdan Petriceicu Hașdeu”

Proiect de decizie

 

Stadionul va fi instalat de Societatea cu Răspundere Limitată „Urbanconstruct-TT” în schimbul terenului de sport nocturn iluminat de pe teritoriul parcului „Valea Trandafirilor”.

 

Statut: Aprobat

VOTURI PSRM PL PPEM PN PLDM PD GD NV VC GB TOTAL
PRO 14 9 2 1 1 27

 Decizia finală


16. Organizarea întremării și odihnei elevilor în vara anului 2019

Proiect de decizie

 

 Proiectul a fost aprobat fără discuții.

 

Statut: Aprobat

VOTURI PSRM PL PPEM PN PLDM PD GD NV VC GB TOTAL
PRO 14 9 2 1 1 27

 Decizia finală


17. Transmiterea în gestiune economică a Direcției educație, tineret și sport sectorul Râșcani a imobilului grădiniței de copii nr. 28 din str. Magda Isanos, 16

Proiect de decizie

 

 Proiectul a fost aprobat fără discuții.

 

Statut: Aprobat 

VOTURI PSRM PL PPEM PN PLDM PD GD NV VC GB TOTAL
PRO 14 9 2 1 1 27

 Decizia finală


18. Acceptarea inițiativei pentru procurarea bunului imobil situat pe Calea Ieșilor, municipiul Chișinău

Proiect de decizie

 

Proiectul prevede procurarea unui teren cu suprafața de 0,07 h cu prețul de 2,660 mln lei de către autorități pentru trecerea acestuia în proprietatea publică. Terenul se află pe teritoriul unui parc și a fost privatizat printr-un proces de judecată.

 

Statut: Respins

VOTURI PSRM PL PPEM PN PLDM PD GD NV VC GB TOTAL
PRO 14 1 1 1 1 18
Abțineri 9 2 11

 Decizia finală


19. Asigurarea funcționării Gimnaziului internat nr. 3 din municipiul Chișinău

Proiect de decizie

 

Statut: Aprobat

VOTURI PSRM PL PPEM PN PLDM PD GD NV VC GB TOTAL
PRO 14 10 3 1 1 29

 Decizia finală


20. Aprobarea, în redacție nouă, a Regulamentului privind bugetul civil în municipiul Chișinău

Proiect de decizie

 

Statut: Respins

VOTURI PSRM PL PPEM PN PLDM PD GD NV VC GB TOTAL
PRO 14 3 1 1 19
Abțineri 10 10

 Decizia finală


21. Delegarea de împuterniciri

Proiect de decizie

 

Prin această decizie consilierii deleagă doi funcționari al Serviciului de asistență juridică să reprezinte în instanța de judecată CMC.

 

Statut: Aprobat

VOTURI PSRM PL PPEM PN PLDM PD GD NV VC GB TOTAL
PRO 14 10 3 1 28

 Decizia finală


22. Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, organigramei-tip, efectivului-limită al statelor de personal și structurii preturilor de sector

Proiect de decizie

 

Regulamentele interne de organizare și funcționarea a preturilor, adoptate în 2005, au fost actualizate conform legislației în vigoare.

 

Statut: Aprobat

VOTURI PSRM PL PPEM PN PLDM PD GD NV VC GB TOTAL
PRO 13 3 1 1 18
Abțineri 8 8

 Decizia finală


23. Operarea de modificări în Contractul de Finanțare FIN 81.429 Serapis N2011 0448 semnat între Primăria municipiului Chișinău și Banca Europeană de Investiții la 21.09.2012 și în decizia nr. 3/5 din 02.04.2013

Proiect de decizie

 

Proiectul prevede reconstrucția mai multor străzi din capitală. Șeful interimar a direcției Transport și căi de comunicație, care trebuia să prezinte proiectul de decizie nr. 23 nu s-a prezentat la ședință. Consilierii au refuzat din acest motiv să examineze subiectul. 

Consilierul Victor Chironda (PPEM) a propus consilierilor de revizuit proiectul, inclusiv etapa a doua a proiectului – BERD II, din motiv că e prost realizat din punct de vedere tehnic.

Proiectul de decizie prevedea extinderea contractului de finanțare până pe 31 decembrie 2020 și actualizarea definiției de rata fixă, care devine echivalentă cu rata flotantă.

 

Statut: Transmis la reexaminare

VOTURI PSRM PL PPEM PN PLDM PD GD NV VC GB TOTAL
Reex 13 9 2 1 1 26
Abținere 1 1

 Decizia finală


24. Operarea unor modificări în decizia nr. 9/55 din 18.12.2013 „Delegarea unor împuterniciri primarului general al municipiului Chișinău”

Proiect de decizie

 

În decizia inițială este sintagma „primarul general Dorin Chirtoacă”. Se propune înlocuirea acesteia cu „primarul general al municipiului Chișinău”.

 

Statut: Aprobat 

VOTURI PSRM PL PPEM PN PLDM PD GD NV VC GB TOTAL
PRO 12 10 2 1 1 26
Abținere 1

 Decizia finală


Ședința s-a încheiat din lipsă de cvorum în timp ce consilierii examinau subiectul 25 de pe OZ –  Aprobarea structurii și componenței comisiilor administrative de pe lângă preturile de sector.

 

Video de la şedinţă:

Subscrie

Scrie o petiție

Contacte

Adresa postala:

MD-2012 Chisinau

str. Sciusev 101

E-mail:

echipa@primariamea.md