PL și PPEM și-au prezentat proiectele de legi cu privire la statutul municipiului Chișinău

La 6 aprilie, Comisia parlamentară administrație publică, dezvoltare regională, mediu și schimbări climatice a organizat dezbateri publice pe marginea proiectelor de lege înregistrate în Parlamentul Republicii Moldova ce vizează statutul municipiului Chișinău. Au fost examinate inițiativele legislative ale deputaților din partea fracțiunii Partidului Liberal, dar și a deputaților Iurie Leancă și Eugen Carpov. În cadrul dezbaterilor au fost aduse critici prevederilor ambelor proiecte de legi, fiind prezentată și alternativa Grupului de lucru pentru definitivarea proiectului de lege privind statutul municipiului Chișinău. În cele din urmă, s-a convenit la modificarea prevederilor ambelor proiecte înaintate pe ordinea de zi a dezbaterilor, pentru ca ulterior să se treacă la procedura legislativă parlamentară. 

Evenimentul s-a desfășurat în sala de conferințe a Ministerului Agriculturii, pentru a fi accesibil nu doar deputaților și consilierilor municipali, ci și reprezentanților societății civile.

După o scurtă prezentare a proiectului deputaților Eugen Carpov și Iurie Leancă, pe de o parte, și a deputaților din fracțiunea Partidului Liberal, pe de altă parte, invitații au avut posibilitatea să exprime sugestii și recomandări cu privire propunerile legislative.

Deputatul din partea PSRM în Parlamentul Republicii Moldova, Vlad Bătrîncea, a prezentat, în luarea sa de cuvânt, și câteva prevederi ale proiectului de lege elaborat de către Grupul de lucru nominalizat de  Parlamentul RM în acest sens în anul 2015. Acestea se referă la supremația acordată Consiliului Municipal asupra Primarului în luarea deciziilor, constituirea aparatului care să gestioneze activitatea Consiliului, dar și aducerea unei clarități în politica de cadre a Primăriei. În același timp, spre deosebire de celelalte două acte prezentate, acesta are și un raport din partea Centrului Național Anticorupție. Drept justificare pentru întârzierea de a prezenta proiectul, deputatul Bătrîncea a menționat indisponibilitatea președintelui grupului de lucru, Vlad Filat, de a participa la lucrări.  Cei prezenți, însă, nu au fost de acord să discute pe marginea raportului Grupului de lucru, întrucât acesta nu a fost introdus pe ordinea de zi a dezbaterilor publice.

Proiectul cu numărul 245 din 10 iunie 2015, înregistrat de către deputații PPEM, Iurie Leancă și Eugen Carpov, a fost criticat pentru prevederile sale inovatoare cu privire la crearea instituțiilor Președintelui, Vicepreședinților, Biroului și Secretariatului Consiliului Municipal. Președintele fracțiunii Partidului Liberal în CMC, Ion Cebanu, a menționat că această prevedere ar putea duce la suprapunerea atribuțiilor aparatului Primăriei și a instituțiilor care se propun a fi create. Unul din autori, Eugen Carpov, s-a arătat indignat de faptul că din iunie, anul trecut, proiectul nu a fost supus nici discuțiilor în comisia de specialitate, nici consultărilor publice.

Proiectul liberalilor, pe de altă parte, a fost criticat pe mai multe direcții. Consilierul municipal Maxim Lebedinschi s-a referit la atribuțiile Primarului prevăzute de acesta:

  • De a delega în deplasări în interes de serviciu  angajații aparatului Primăriei municipiului Chișinău conducătorii preturilor de sector, direcții generale, direcții, inclusiv conducătorii entităților economice fondate de Consiliul municipal Chișinău 
  • De a delega viceprimarilor, pretorilor, prin dispoziție, exercitarea unor din atribuțiile ce îi revin 
  • De a dispune de sigiliu, care se păstrează la el și se aplică pe actele emise de primărie și  
  • De a numi, stabi atribuțiile şi a elibera din funcție pretorii, vicepretorii şi secretarii preturilor din municipiu, a numi, a stabili atribuțiile şi a înceta raporturile de serviciu sau de muncă cu șefii de subdiviziuni, direcții generale, direcții, servicii, regii, întreprinderi municipale din municipiu, personalul primăriei, a conduce şi controla activitatea acestora, a contribui la formarea şi reciclarea profesională. 

Proiectul a fost acuzat că nu corespunde principiilor Cartei Europene pentru Autonomia Locală, care prevăd ”supremația Consiliilor Locale în exercitarea autonomiei locale asupra Primarului” și cer ca ”Consiliul să aibă pârghii eficiente de asigurare a controlului asupra activității Primarului”. Potrivit opozanților, aceste cerințe nu se resimt în actul liberalilor.

În cele din urmă, părțile au fost de acord că este necesară o lege care să nu se conducă de situația politică la momentul adoptării, ci de interesele municipiului Chișinău. Parlamentul urma să ia una din lucrările prezentate drept bază pentru un proiect final, care să fie supus votului în plen.

Mai târziu în aceeași zi, Parlamentul a inclus proiectul de lege nr. 84 din 04.03.2016 a deputaților liberali în suplimentul proiectului ordinii de zi a ședinței plenare din 8 aprilie.

Subscrie

Scrie o petiție

Contacte

Adresa postala:

MD-2012 Chisinau

str. Sciusev 101

E-mail:

echipa@primariamea.md