Ședința a început cu 30 de minute întârziere. Consilierii au examinat 12 din cele 15 de subiecte de pe ordinea de zi. Dintre ele, șapte au fost trimise la reexaminare, iar două au fost respinse. Printre proiectele trimise la reexaminare se numără aprobarea Nomenclatorului și tarifelor pentru serviciile prestate de Întreprinderea Municipală „Piața Centrală” care a stârnit un val de nemulțumire și schimb de replici ...

La ședință au fost prezenți 28 din 51 consilieri aleși. Aceștia au petrecut cea mai mare parte a ședinței completând ordinea de zi și făcând declarații politice. Conform principiului rotației, Ruslan Verbițchi (DA) a condus ședința CMC. Ordinea de zi inițială conținea proiecte care au stârnit discuții, precum: inventarierea și reabilitarea curților din municipiul Chișinău, executarea bugetului municipal Chișinău pentru semestrul I al anului 2022, ...

Consilierii au finalizat ședința începută la 13 iunie, desfășurată timp de patru zile. Aleșii au aprobat privatizarea mai multor terenuri, au audiat informație despre alimentația copiilor în școli și au respins mai multe solicitări din partea organizațiilor ce administrează blocurile de locuit privind stabilirea dreptului de proprietate asupra suprafeței solului pe care se află blocul, terenurilor aferente și tot ceea ce este deasupra acestora.   ...

Consilierii au aprobat modernizarea sectorului „Legume” din Piața Centrală și instalarea a 440 panouri solare pe teritoriul acesteia, au audiat informații despre prejudiciile acumulate ca urmare a 227 hotărâri judecătorești și au transmis la reexaminare Regulamentului transporturilor auto de călători și bagaje.   Consilierii au continuat ședința începută la 13 iunie 2022, cu examinarea subiectului 13 de pe ordinea de zi.    Înainte de examinarea ...

Consilierii au dezbătut mai mult de două ore noile tarife pentru colectarea și depozitarea deșeurilor. Ulterior, proiectul a fost retras pentru a fi ajustat conform propunerilor consilierilor.  Aleșii au aprobat utilizarea numelui de „Radio Chișinău” de către postul de radio cu acest nume, organizarea taberelor de vară pentru copii, modificarea denumirilor unor instituții de învățământ ș.a. De asemenea, consilierii au aprobat crearea unui grup de ...

Consilierii au examinat un singur punct de pe ordinea de zi – modificarea metodologiei de stabilire a tarifului pentru călătoria cu autobuzul și troleibuzul. Decizia a fost aprobată cu votul majorității consilierilor și permite primarului să sporească tarifele pentru transport public. Ședința s-a desfășurat pe un ton ostil, cu frecvente schimburi de replici între primar, fracțiunea PAS și fracțiunea PSRM.   Ședința a fost deschisă ...