Ce fac consilierii

În această rubrică, înțelegem cu ce se ocupă Consiliul Municipal. Descifrăm treptat ședințele și urmărim cum votează fracțiunile din Consiliu.

Legea cu privire la administrația publică locală ne zice că „administrarea publică a municipiului Chişinău se realizează de către consiliul municipal, consiliile sectorale, orăşeneşti şi săteşti (comunale), ca autorităţi deliberative, şi de către primarul general al municipiului Chişinău, primarii sectoarelor, satelor (comunelor) şi oraşelor, ca autorităţi  executive.” –  art. 55, alin. (2)

Cetățenii aleg o dată la patru ani un primar al municipiului și 51 de consilieri municipali.

Legea privind statutul alesului local ne amintește că: „alesul local este dator să fie demn de încrederea alegătorilor, să contribuie prin exemplu personal la consolidarea autorităţii administraţiei publice locale pe care o reprezintă, onorarea obligaţiilor civice, asigurarea ordinii publice şi la respectarea legislaţiei.” – art. 10 alin. (1)

Vă invităm să urmăriți activitatea consilierilor pe care i-ați ales.