La ședința din 3 octombrie  2017, consilierii s-au întrunit în număr de 39. În cadrul acestei ședințe s-a discutat situația societății pe acțiuni S.A. „AUTOCOMTRANS” și anume decizia de a iniția procurarea creanțelor creditorilor întreprinderii și de a coordona procesul de faliment al acesteia. Chestiunile cu nr. 8 și 9 incluse pe ordinea de zi a ședinței, au fost transmise spre reexaminare.

Înainte de începerea ședinței propriu-zise, locatarele blocului de pe bd. Moscovei 17/1 au solicitat repetat consilierilor să întreprindă măsuri  privind  construcției din apropierea blocului care, potrivit acestora, este ilegală. Problema este că zonele verzi sunt folosite în scopul unor construcții ilegale, din spusele cetățenilor, iar locatarii nu pot beneficia de spațiile verzi și porțiunile de teren care le asigură accesul locatarilor din bloc spre utilități și stradă.

 

Președintele ședinței CMC, Adrian Culai, a oferit asigurări că consilierii se ocupă de acest caz și că în decursul unei săptămâni vor reveni cu noutăți. Totodată, consilierul municipal Vasile Chirtoca a menționat că aleșii locali au adoptat deja o decizie în cadrul ședinței din 18 iulie 2017prin care nu se admit construcții ale obiectivelor noi în spațiul din interiorul cartierelor locative cu clădiri existente din sub-zonele rezidențiale de tipul ,,R6″ și ,,R7″, cu excepția astfel de obiective: de sport și joacă, cu caracter cultural și artistic, locurilor de agrement și odihnă.

 

Ședința a început cu o întârziere de 30 de minute, cu prezența a 39 din 51 de consilieri aleși.  După o scurtă pauză de 15 minute, în sală au revenit 30 consilieri municipali. 

Timp de mai bine de o oră, consilierii au discutat formularea, elaborarea și adoptarea proiectului de decizie privind aprobarea inițiativei de procurare a creanțelor creditorilor S.A.„AUTOCOMTRANS” în proces de faliment.

 

8. Cu privire la aprobarea inițiativei de procurare a creanțelor creditorilor S.A. „AUTOCOMTRANS”  în proces de faliment.

 

Consilierul municipal Veaceslav Bulat, a fost delegat pentru reprezentarea intereselor CMC în cadrul adunării generale a creditorilor S.A. „AUTOCOMTRANS”  în proces de faliment.

În cadrul proiectului de decizie, consilierii au inclus și posibilitatea ca societatea pe acțiuni să fie restructurată, conform unui plan bine-stabilit de către instituțiile sau întreprinderile abilitate conform legislației.

 

Proiectul de decizie  
StatutAprobat cu 35 de voturi
Voturi:  PSRM – 14 pro , PPEM – 3 pro , PLDM – 1 pro, PCRM – 3 pro, Consilieri neafiliați – 2 pro, PL – 12 pro.
Decizia finală


Ordinea de zi suplimentară a ședinței extraordinare a Consiliului municipal Chișinău din 26 septembrie 2017

 1. Modificarea planului cadastral cu nr. 0100518002 al terenului aferent obiectivului privat din piața Dmitrie Cantemir, 1

Proiectul de decizie – Nu a fost publicat în momentul examinării în CMC
StatutAprobat cu 31 de voturi
Voturi:  PSRM – 13 pro , PPEM – 3 pro , PLDM – 1 pro, PCRM – 2 pro, Consilieri neafiliați – 2 pro, PL – 10 pro.
Decizia finală

 


 

2. Privatizarea terenului din șos. Muncești 58/1 aferent obiectivelor private ale dnei Svetlana Pavlic 

Proiectul de decizie – Nu a fost publicat în momentul examinării în CMC
StatutAprobat cu 29 de voturi
Voturi:  PSRM – 13 pro , PPEM – 3 pro , PLDM – 1 pro, PCRM – 1 pro, Consilieri neafiliați – 2 pro, PL – 10 pro.
Decizia finală

 


 

3. Operarea modificărilor în decizia 8/12 din 12.09. 2017

Proiectul de decizie – Nu a fost publicat în momentul examinării în CMC
StatutTransmis spre reexaminare cu 29 de voturi
Voturi:  PSRM – 14 pro , PPEM – 3 pro , PLDM – 1 pro, PCRM – 2 pro, Consilieri neafiliați – 1 pro, PL – 10 pro.
Decizia finală

 


 

4.  Transmiterea autobuzelor școlare preconizate pentru deplasarea la studii a elevilor din instituțiile de învățământ secundar din municipiul Chișinău de la balanța Consiliului Municipal Chișinău la balanța Direcției generale educație, tineret și sport

Proiectul de decizie 
StatutAprobat cu 32 de voturi
Voturi:  PSRM – 15 pro , PPEM – 3 pro , PLDM – 1 pro, PCRM – 2 pro, Consilieri neafiliați – 1 pro, PL – 10 pro.
Decizia finală


 

5.  Aprobarea principiilor generale de implementare a sistemului de taxare electronică în transportul public din municipiul Chișinău

Proiectul de decizie 
StatutTransmis spre reexaminare cu 30 de voturi
Voturi:  PSRM – 15 pro , PPEM – 3 pro , PLDM – 1 pro, PCRM – 1 pro, Consilieri neafiliați – 1 pro, PL – 9 pro.
Decizia finală


 

6.  Operarea unor modificări în rețeaua instituțiilor de învățământ general din mun. Chișinău 

Proiectul de decizie – Nu a fost publicat în momentul examinării în CMC
StatutTransmis spre reexaminare cu 32 de voturi
Voturi:  PSRM – 15 pro , PPEM – 3 pro , PLDM – 1 pro, PCRM – 1 pro, Consilieri neafiliați – 1 pro, PL – 11 pro.
Decizia finală


 

7. Darea în locațiune din str. Liviun Deleanu 5/4, lit. A (etajul 3) , A.O. Asociației pentru promovarea și dezvoltarea tezaurului cultural național

Proiectul de decizie – Nu a fost publicat în momentul momentul examinării în CMC
StatutRetras


Ședința din 3 octombrie 2017 s-a încheiat la propunerea consilierului Ruslan Codreanu, cu transmiterea spre reexaminare a punctelor 8 și 9 de pe ordinea de zi suplimentară. Subiectele erau în legătură cu autentificarea dreptului de proprietate asupra unui lot de pământ din str. M. Lermontov 67/1 și privatizarea unui teren aferent obiectivului privat din str. Kiev 7 „Regata Imobiliare”.

 

Responsabil: Paulina Cernăuțanu

 

Vezi ședința integrală a Consiliului municipal Chișinău:

Subscrie

Scrie o petiție

Contacte

Adresa postala:

MD-2012 Chisinau

str. Sciusev 101

E-mail:

echipa@primariamea.md