Ședința CMC (1)

După câteva încercări eșuate de a se aduna în ședință, la 12 septembrie  aleșii locali au reușit să se convoace și să examineze mai multe subiecte de pe agendă. Mai exact, din cele 30 de chestiuni incluse pe ordinea de zi, consilierii s-au expus asupra a 24 din acestea. Astfel, după mai multe schimburi de replici între reprezentanții fracțiunilor PL, PSRM și PPEM, acuzații despre „linsul papucilor” și „unde-i miliardul”, discursuri patriotice despre cum am devenit „vasali străinilor”, „sărutăm fundurile străinilor” și „tundra tataro-mongolă”, Chișinăul s-a ales cu: referendum pentru demiterea lui Dorin Chirtoacă pe 19 noiembrie; supliment în mărime de 50% din salariul de bază pentru bucătari, bucătari auxiliari și dădace din grădinițe; un grant de 11 mln de euro de la BERD pentru Apă-Canal; o placă comemorativă, un monument, o biserică ș.a. După mai multe ore de lucru, la un moment dat s-a atestat lipsa cvorumului și ședința a fost amânată pentru 19 septembrie.

 

Ședința a început cu o întârziere de 20 minute și 32 de consilieri prezenți din cei 51 aleși. După felicitările aduse de președintele ședinței, Ion Ștefăniță, consilierului Mihai Ceban (PL) cu ocazia zilei de naștere, aleșii locali au purces la examinarea proiectului ordinii de zi.

Conform propunerilor parvenite de la consilieri, ordinea de zi inițială a fost completată cu 13 subiecte noi, printre care: Stabilirea datei referendumului local pentru demiterea lui  Dorin Chirtoacă; Stabilirea suplimentului la salariu pentru unele categorii de angajați ai grădinițelor;  Ridicarea unei biserici; Majorarea tarifelor Parcului Dendrarium; Informație cu privire la încălcările depistate la RTEC etc.

După o pauză de 40 minute pentru actualizarea ordinii de zi și plasarea pe site-ul Primăriei, ședința a continuat cu 36 de consilieri prezenți în sală. Vedeți în continuare care au fost deciziile aprobate de consilieri și care dintre propuneri nu au fost acceptate de aceștia.

12-septembrie-2017

Ordinea de zi de bază

Ordinea de zi suplimentară


1. Atribuirea unui mandat de consilier in Consiliul municipal Chișinău

Proiectul de decizie nu era plasat pe site-ul primăriei la momentul examinării în CMC

Consilierii au luat act de atribuirea mandatului de consilier candidatului supleant PSRM Nichita Țurcanu, includerea acestuia în componența Comisiei Juridice și transferarea consilierului PSRM Serghei Basiuc-Brînzei în componența Comisiei locativ comunală.


2. Stabilirea datei referendumului local pentru demiterea lui Dorin Chirtoacă

Proiectul de decizie nu era plasat pe site-ul primăriei la momentul examinării în CMC

Statut: Aprobat

 

referendum Chirtoaca

Ion Ceban (PSRM) a propus data de 19 noiembrie 2017 pentru desfășurarea referendumului și a exprimat speranța ca alegerile noi vor avea loc în primăvara anului viitor.

Consilierii PPEM au adresat întrebări reprezentantului Cancelariei de Stat referitor la contradicțiile prevederilor legale referitoare la acest subiect, însă nu au reușit să obțină un răspuns clar.

Reprezentanții fracțiunii PL au avut replici dure și acuzații acide la adresa inițiativei PSRM, dar și a consilierilor care urmau să o susțină.
Vasile Petrea (PL): „Toate haitele aduse pe teritoriul străvechi al românilor s-au aruncat asupra lui.”

Ion Cebanu (PL):  „Dacă vreți să lingeți papucii socialiștilor și, prin ei, a Kremlinului, mergeți înainte!”

Ruslan Codreanu: „Tare n-am vrut ca nici eu, nici colegii mei, să intrăm în polemici.”

Voturi PRO: PSRM – 16, PPEM – 3, PLDM – 2, PD – 1, PCRM – 1, PN – 2, IȘ – 1.

Voturi CONTRA: PL – 15.


3. Stabilirea suplimentului la salariu pentru unele categorii de angajați din cadrul instituțiilor de învățământ preșcolar

Proiectul de decizie nu era plasat pe site-ul primăriei la momentul examinării în CMC

Statut: Aprobat

La propunerea PSRM, a fost aprobat suplimentul în mărime de 50% din salariul de bază pentru bucătari, bucătari auxiliari și dădace din cadrul grădinițelor din Chișinău.

Voturi PRO: PSRM – 16, PPEM – 3, PLDM – 2, PD – 1, PCRM – 1, PN – 2, PL – 15, IȘ – 1.


4. Delegarea de împuterniciri viceprimarului municipiului Chișinău – Nistor Grozavu

Proiectul de decizie

Statut: Aprobat

Viceprimarul municipiului Chişinău, Nistor Grozavu, a fost investit cu dreptul de a negocia şi semna Acordul de Grant între S.A. „Apă-Canal Chişinău”, municipiul Chişinău şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) în vederea acordării de către BERD a unui grant în sumă de până la 11 mln EURO în sprijinul reabilitării sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare şi modernizarea Staţiei de epurare din municipiul Chişinău.

Decizia a fost luată după prezentarea de către directoarea S.A. „Apă-Canal”, Veronica Herța, a raportului privind gestionarea resurselor financiare. PSRM a solicitat o pauză pentru consultări, iar după o oră jumătate Ion Ceban a anunțat că Apă-Canal ar putea intra în faliment în cazul în care nu va fi aprobat acordul de grant. Veronica Herța nu a oferit un răspuns clar la cele spuse de Ion Ceban, însă a propus să prezinte o informație amplă în cadrul unei ședințe separate. Ceban a solicitat să-i fie prezentată în scris informația privind situația la întreprindere. Ghenadie Botnaru (PCRM) a spus că consilierii sunt puși într-o situație în care nu au de ales și că vor susține proiectul pentru a evita eventualele consecințe. Astfel, consilierii au votat proiectul în unanimitate.

Voturi PRO: PSRM – 15, PPEM – 3, PLDM – 2, PCRM – 2, PN – 1, PL -14, IȘ – 1.


5.  Operarea modificărilor în decizia CMC nr. 5/4 din 11.05.2017

Proiectul de decizie

Statut: Aprobat

A fost adoptată majorarea capitalului statutar IM Regia „Autosalubritate” în mărime de 10 425 250 lei – valoarea evaluată de Camera de Comerţ şi Industrie a „Echipamentului compact de epurare a apei reziduale din deşeuri menajere.

Voturi PRO: PSRM -15, PPEM – 3, PLDM – 2, PL – 14, IȘ -1.

Abțineri: PCRM -2, PN – 1.


6.  Aprobarea modificărilor operate la Contractul de împrumut din 02.12.2011, încheiat între Primăria și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare

Proiectul de decizie

Statut: Respins

Modificările la Contractul de împrumut încheiat între Primăria municipiului Chişinău şi BERD nu au fost aprobate. Consilierii s-au arătat nemulțumiți de calitatea lucrărilor realizate până acum din contul acestui împrumut.

Proiectul de decizie propunea ca valoarea împrumutului să se majoreze cu 3 mln EURO, bani necesari pentru executarea lucrărilor de reabilitare ale infrastructurii de alimentare cu apă şi de epurare a apelor uzate pe str. Tighina, Alexandru cel Bun şi 31 August 1989 şi pentru supravegherea lucrărilor din cadrul Proiectului „Chişinău – Proiect Sectorial de Drumuri Urbane”.

Voturi PRO: PL – 14, PLDM – 1.

Voturi CONTRA: PSRM -16, PPEM – 3, PD – 1, PN – 1.

Abțineri: PCRM – 2, IȘ – 1.


7.  Instalarea plăcii comemorative „Timofei MOȘNEAGA” pe fațada instituției medicale din str. Nicolae Testemițeanu 29

Proiectul de decizie

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PSRM – 15, PPEM – 3, PLDM -1, PD – 1, PCRM – 2, PN – 1, PL – 14, IȘ -1.


8. Operarea de modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 6/25- 2 din 19.12.2016

Proiectul de decizie

Statut: Transmis spre reexaminare

Proiectul prevedea excluderea unor puncte din decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 6/25-2 din 19.12.2016 privind atribuirea în folosinţă Centrului Naţional de Asistenţă Medicală Urgentă Prespitalicească a unor loturi de pământ din Drumul Băcioiului şi sos. Balcani, pentru proiectarea şi construirea unor obiective de infrastructură a medicinei de urgenţă. În punctele respective din decizie se solicită compensarea IM EXDRUPO retragerea terenului din Drumul Băcioiului.

Consilierii PSRM au invocat faptul că au fost falsificate unele decizii și avize și au solicitat să fie analizate imaginile video de la ședința comisiei care a emis avizul și au solicitat organelor abilitate să se autosesizeze. Mihai Ceban (PL), în replică, zice ca PSRM duce lumea în eroare și că avizul a fost eliberat

Voturi SPRE REEXAMINARE: PSRM -16, PPEM -3, PLDM – 1, PD – 1, PCRM -2, PL -12, IȘ – 1.


9. Modificări la decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 6/20 din 19.12.2016 „ Cu privire la proiectarea reconstrucţiei şi extinderii străzii Mesager (de la str. Albişoara până la Calea Ieşilor)

Proiectul de decizie

Statut: Aprobat

În scopul asigurării integrităţii hotarelor parcului „La Izvor”, au fost operate următoarele modificări:

1. substituirea anexei nr. 1 a deciziei, în care este prevăzut planul lotului;

2. excluderea sintagmei „cu precizarea hotarelor Parcului « La Izvor»” din pct.7.2., prin care se solicită Direcţiei generale transport public şi căi de comunicaţie să asigure elaborarea documentaţiei de proiect şi deviz, cu precizarea hotarelor Parcului „La Izvor”, prezentarea acesteia spre avizare Ministerului Mediului, Ministerului Culturii, Agenţiei „Apele Moldovei”, Î.S. „Calea Ferată din Moldova”,I.M. „Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi”, Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi relaţii funciare şi serviciilor de resort;

3. excluderea pct.7.4, prin care se solicită Direcţiei generale transport public şi căi de comunicaţie formularea propunerilor referitoare la modificarea hotarelor spaţiilor verzi şi prezentarea lor spre aprobare Guvernului Republicii Moldova.

4. excluderea unor numere cadastrale enumerate la pct.10.2, pentru care se solicită oficiului cadastral teritorial Chișinău să opereze modificări în documentaţia cadastrală, după caz, prin stingerea drepturilor şi radierea terenurilor formate anterior şi excluderea acestora din anexa nr.3, în care se enumeră reprezintă propunerile de retragere a terenurilor proprietate publică.

Voturi PRO: PSRM -15, PPEM – 1, PLDM – 1, PD – 1, PCRM -2, IȘ – 1.

Abțineri: PL – 10.


10. Modificarea Regulamentului cu privire la acordarea titlului de cetăţean de onoare al municipiului Chişinău

Proiectul de decizie

Statut: Aprobat

Au fost operate modificări la Regulamentul cu privire la acordarea titlului de cetăţean de onoare al municipiului Chişinău şi stimularea morală şi materială a cetăţenilor de onoare ce locuiesc pe teritoriul municipiului Chişinău, printre care:

– titlul să fie acordat anual, de regulă, doar unei singure persoane;

– în cazul în care propunerea vine din partea unui consilier municipal, această propunere urmează să fie susţinută de cel puţin 1/3 din cei aleşi;

– propunerile şi documenetele necesare se vor înregistra până la data de 01 martie a anului. Propunerile şi documentele  înregistrate mai târziu nu se vor examina, cu aducerea la cunoştinţă în scris iniţiatorului;

– completarea listei de documente necesare pentru acordarea titlului cu Cazierul judiciar sau declaraţie pe propria răspundere precum că nu a fost condamnat prin hotărâre judecătorească definitivă pentru săvârşirea unei infracţiuni;

– reglementări privind retragerea titlului și contestarea acestui fapt.

Voturi PRO: PSRM -15, PPEM -1, PLDM – 1, PD – 1, PCRM – 2, PL -11, IȘ – 1.


11. Proiectul de decizie cu privire la executarea hotărârii Judecătoriei Centru nr.3-19/15 din 07.08.2015

Proiectul de decizie nu era plasat pe site-ul primăriei la momentul examinării în CMC

Statut: Transmis spre reexaminare

Voturi SPRE REEXAMINARE: PSRM -15, PPEM – 1, PLDM – 1, PD – 1, PL -9, IȘ – 1.


12. Autentiftcarea dreptului de proprietate privată asupra terenului din str. Nuferilor, 19 dnei Angela Budu

Proiectul de decizie nu era plasat pe site-ul primăriei la momentul examinării în CMC

Statut: Aprobat

Acest proiect a fost anterior votat la 25 mai 2017, însă secretarul CMC a refuzat să-l contrasemneze, invocând că astfel va fi blocat accesul către un teren municipal pentru care poate fi scos la licitație.

Beneficiarii au prezentat de la tribună motivele pentru care solicită privatizarea terenului. Angela Budu susține că ar fi căpătat terenul, pe care la moment se află gradina și livada lor, prin moștenire. Pachetul de acte, care conține și acordul vecinilor, a fost depus încă în anul 2009.

Voturi PRO: PSRM -15, PPEM -1,  PD – 1, PCRM – 2, PL -11, IȘ – 1.


13. Stabilirea relațiilor funciare de arendare a lotului de pământ din str. Sargidava, 1 cu Societatea cu răspundere limitată ,,RSM-INVEST”

Proiectul de decizie nu era plasat pe site-ul primăriei la momentul examinării în CMC

Statut: Respins

Acest proiect a fost votat la 25 mai 2017, însă secretarul CMC a refuzat să-l contrasemneze, invocând că agentul economic a ridicat o construcție neautorizată pe acest teren.

Voturi PRO: PL -11.

Voturi CONTRA: PSRM -14, PPEM -1, PLDM – 1, PD – 1, PCRM – 2, IȘ – 1.


14. Darea în arendă a unui lot de pământ din Calea Ieșilor 71 SA Restaurantul ,,BUTOIAȘ”

Proiectul de decizie nu era plasat pe site-ul primăriei la momentul examinării în CMC

Statut: Respins

Acest proiect a fost votat la 25 mai 2017, însă secretarul CMC a refuzat să-l contrasemneze, deoarece s-a constatat că CMC a alocat acest teren din contul Spațiilor Verzi.

Voturi CONTRA: PSRM -14, PPEM -1, PLDM – 1, PD – 1, PCRM – 2, PL – 11, IȘ – 1.


15. Aprobarea PUZ pentru terenul din strada Uzinelor 133

Proiectul de decizie

Statut: Transmis spre reexaminare

S-a propus:  operarea modificărilor în Regulamentul local de urbanism privind modificarea destinației terenului cu nr. cadastral 0100307615 din zonă cu codul „Re” (revitalizare viitoare) în zona cu codul „CI” (comercială, care cuprinde funcţiuni ce asigură comerţul cu amănuntul şi/sau unele servicii pentru care există o cerere cu caracter frecvent şi repetat). Pe terenul menţionat se preconizează amplasarea unui obiectiv comercial.

Beneficiar: Societatea cu Răspundere Limitată „Avi Clima”
Suprafaţa terenului propus: 0,0835 ha (privat)

Voturi CONTRA: PPEM -1, PLDM – 1, PD – 1, PL – 10.
Voturi SPRE REEXAMINARE: PSRM -15.
Abțineri: PCRM – 2, IȘ – 1.


16.  Aprobarea PUZ pentru cartierul situat în limita şos. Munceşti şi str. Liuba Dumitriu, Cetatea Albă şi Dimineţii

Proiectul de decizie

Statut: Respins

S-a propus:  Modificarea destinației terenului din cartierul situat în limita şos. Munceşti şi str. Liuba Dumitriu, Cetatea Albă şi Dimineţii din zonă de revitalizare funcţională (cod Re) în zonă locuinţă unifamilială, izolată sau cuplată (cod R2); zonă locuinţă colectivă (cod R6); zonă locuinţă colectivă (cod R7) şi zonă specială (cod S).

Beneficiar: Boris Lazar
Suprafaţa terenului:
 61274 mp.

Voturi PRO: PCRM – 2, PL – 10
Voturi CONTRA: PPEM -1
Abțineri: PSRM -15, PLDM – 1, PD – 1, IȘ – 1.


17. Darea în arendă a unui lot de pământ din bd. Traian 25

Nu este proiect

Statut: Transmis spre reexaminare

Voturi SPRE REEXAMINARE: PSRM -15, PPEM – 1, PLDM – 1, PCRM -2, PL – 11, IȘ – 1

Voturi CONTRA: PD – 1.


18. Darea în arendă a unui lot de pământ din bd. Traian 5/3

Nu este proiect

Statut: Transmis spre reexaminare

Voturi SPRE REEXAMINARE: PSRM -15, PPEM – 1, PLDM – 1, PD – 1, PCRM -2, PL – 11, IȘ – 1


19. Regulamentul de desfășurare a activității de comerț în municipiul Chișinău

Proiectul de decizie 

Statut: Transmis spre reexaminare

Proiectul a fost trimis spre reexaminare pentru că inițial a fost anunțat că raportorul nu era prezent. Ulterior, s-a constatat că acesta, de fapt, se afla în holul primăriei. Ruslan Codreanu a solicitat ca pe viitor să se evite astfel de situații.

Regulamentul de desfășurare a activității de comerț în municipiul Chișinău prevede, printre altele, stabilirea interdicţiilor şi cerinţelor privind desfăşurarea activităţii de comerţ în următoarele privinţe:

a) interdicţia de a desfăşura activităţi de comerţ sau anumite forme ale activităţii de comerţ, inclusiv comerţul ambulant, în perimetrul anumitor zone sau străzi ori în intervalul anumitor zile sau ore;

b) modul de desfăşurare a activităţilor de comerţ în apropierea edificiilor autorităţilor publice, instituţiilor de învăţământ, instituţiilor medicale, locașurilor de cult, monumentelor, lucrărilor de artă, edificiilor cu valoare arhitecturală, istorică sau arheologică, zonelor istorice, precum şi în locurile (destinaţiile) de interes turistic;

c) distribuirea activităţilor de comerţ între zona centrală şi zonele periferice ale localităţii, precum şi între zonele aglomerate şi cele neaglomerate;

d) raza în care este interzisă comercializarea producţiei alcoolice în preajma instituţiilor de învăţământ, instituţiilor medicale şi a locaşurilor de cult;

e) cerinţe privind regimul de lucru (orarul de funcţionare) al comercianţilor în perimetrul anumitor zone sau străzi;

f) interdicţia de a comercializa anumite produse sau servicii în perimetrul anumitor zone sau străzi;

g) cerinţe privind zonele de parcare de care trebuie să dispună comerciantul la desfăşurarea anumitor forme de comercializare.

Voturi SPRE REEXAMINARE: PSRM -15, PPEM – 1, PLDM – 1, PD – 1, PCRM -2, PL – 11, IȘ – 1


20. Amplasarea monumentului „Hacikar” la intersecția străzilor București și Armenească

Proiectul de decizie nu era plasat pe site-ul primăriei la momentul examinării în CMC

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PSRM -15, PPEM -1, PLDM – 1, PD – 1, PCRM – 2, IȘ – 1.
Abțineri: PL – 11


21. Înălţarea Bisericii Eroilor cu Hramul „Binecredinciosul Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt din str. Gării, 1

Proiectul de decizie nu era plasat pe site-ul primăriei la momentul examinării în CMC

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PSRM -15, PPEM -1, PLDM – 1, PD – 1, PCRM – 2, PL – 11, IȘ – 1.


22. Darea în locaţiune a unor încăperi din incinta fostei grădiniţe de copii nr.90 din str. Gării Asociaţiei veteranilor Războiului din Moldova

Proiectul de decizie nu era plasat pe site-ul primăriei la momentul examinării în CMC

Statut: Aprobat

Voturi PRO: PSRM -15, PPEM -1, PLDM – 1, PD – 1, PCRM – 2, PL – 11, IȘ – 1.


23. Utilizarea profitului net obţinut în anul 2016 de către întreprinderea Municipală Central Stomatologic municipal Chişinău

Proiectul de decizie nu era plasat pe site-ul primăriei la momentul examinării în CMC

Statut: Transmis spre reexaminare

Voturi SPRE REEXAMINARE:  PLDM – 1, PD – 1, PCRM -2, PL – 11, IȘ – 1
Voturi CONTRA: PSRM -15.


24. Majorarea tarifelor pentru serviciile prestate de către I.M. Parcul „Dendrariu”

Proiectul de decizie nu era plasat pe site-ul primăriei la momentul examinării în CMC

Statut: Transmis spre reexaminare

Voturi PRO:  PLDM – 1
Voturi CONTRA: PSRM -15, PPEM – 1
Abțineri: PCRM -2, PL – 11, IȘ – 1.

Responsabil: Natalia Slepuhin

Video partea I

Video partea II

Subscrie

Scrie o petiție

Contacte

Adresa postala:

MD-2012 Chisinau

str. Sciusev 101

E-mail:

echipa@primariamea.md