Ședința Consiliului municipal din 6 februarie 2020

5 februarie, 2020

 

Joi, 6 februarie 2020, ora 11:00, în incinta Sălii de Ședințe a Primăriei, va avea loc ședința extraordinară a Consiliului municipal Chișinău. Conform ordinii de zi a ședinței, consilierii urmează să examineze 27 de proiecte de decizie.


Ordinea de zi


1. Aprobarea, în redacție nouă, a Regulamentului privind bugetul civil în municipiul Chișinău

2. Corelarea bugetului municipal Chișinău pe anul 2020

3. Efectuarea achizițiilor publice prin intermediul platformelor electronice de achiziții

4. Transmiterea valorii lucrărilor de reparație capitală (17 instituții)

5. Transmiterea valorii lucrărilor de reparație capitală (20 instituții)

6. Transmiterea valorii lucrărilor de reparație capitală (LT „Hyperion”)

7. Transmiterea calculatoarelor preconizate pentru dotarea laboratorului de informatică în Instituția Publică Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” de la balanța Ministerului Educației, Culturii și Cercetării la balanța Direcției generale educație, tineret și sport

8. Aprobarea în redacție nouă a Regulamentului, organigramei și statelor de personal ale Centrului Municipal de Plasament și Reabilitare a Copiilor de Vârsta Fragedă.

9. Aprobarea statelor titulare ale instituțiilor municipale de învățământ artistic extrașcolar subordonate Direcției cultură

10. Transmiterea pavilionului ,,Melancolie” de la balanța Direcției cultură la balanța Î.M. ,,Asociația de gospodărire a spațiilor verzi”.

11. Preluarea în proprietatea autorității publice municipiul Chișinău a rețelelor electrice publice de iluminat stradal ale obiectivului „Complex de blocuri locative cu obiective de menire social-culturală din str. Florilor, 28/2  mun. Chișinău” și transmiterea acestora Î.M. Rețele electrice de iluminat „Lumteh”.

12.  Repartizarea profitului net (4 proiecte de decizie)

13.  Recepționarea și transmiterea unui obiect.

14. Excluderea costului de bilanț a apartamentelor privatizate din evidența contabilă a Autorităților administrației publice locale și a Direcției generale locativ-comunală și amenajare.

15. Transmiterea unor veceuri publice în gestiune economică întreprinderii municipale „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi

16. Atribuirea în proprietate privată a unui lot de pământ din str. A. Corobceanu, 19.

17. Instalarea bustului „Alexei Stârcea” în curtea Școlii de artă din str. Matei Millo, 9/3, or. Chișinău

18. Amplasarea panoului decorativ din mozaic ,,Arta”

19. Modificarea deciziei CMC nr. 6/17 din 19.12.2016 „Registrul monumentelor de for public, Lista de evidență prealabilă a bunurilor sculpturale, Listele de evidență a inscripțiilor comemorative și mozaicurilor din spațiile publice ale municipiului Chișinău”

20. Utilizarea toponimicului ,,Chișinău” în denumirea mărcii FEZ-Free Economic Zone, Moldova „Expo-Business-Chișinău”

21. Acceptarea donației din partea municipiului București

22. Îmbunătățirea serviciului managementului deșeurilor menajere solide în municipiului Chișinău pe anul 2020.

23. Operarea unor modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 6/4 din 26.12.2019 ,,Cu privire la aprobarea bugetului municipal pe anul 2020 în lectura a doua”

24. Completarea Regulamentului privind compensarea cheltuielilor persoanelor defavorizate din municipiul Chișinău la efectuarea plăților pentru serviciile comunale și resurse energetice în sezonul rece aprobat prin decizia nr.15/6 din 22.12.2017

 

Sursa: chisinau.md

Sala de ședințe a Consiliului municipal Chișinău Data: 06-02-2020 / 11.00

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Subscrie

Scrie o petiție

Contacte

Adresa postala:

MD-2012 Chisinau

str. Sciusev 101

E-mail:

echipa@primariamea.md