Ședința CMC din 9 iulie 2019

8 iulie, 2019

 

Marți, 5 iulie, va continua ședința Consiliului municipal Chișinău care a început pe 4 iulie.

 

PRIMĂRIAMEA va monitoriza ședința în timp real și va comunica deciziile și discuțiile consilierilor. Comentariile vor fi plasate pe pagina de Facebook a platformei.


Ordinea de zi a ședinței


1. Atribuirea mandatelor de consilier în Consiliul municipal Chișinău

2. Încorporarea recruților din municipiul Chișinău în serviciul militar în termen, serviciul militar cu termen redus sau în serviciul civil (de alternativă) în aprilie-iulie 2019

3. Aprobarea raportului privind executarea bugetului municipal Chișinău pe anul 2018

4. Modificarea bugetului municipal Chișinău pe anul 2019

5. Aprobarea Regulamentului, organigramei și structurii Direcției generale finanțe

6. Darea în folosință prin contract de comodat a unor încăperi din str. Alexei Mateevici, 42/str. Mihai Eminescu nr. 1 B (etajul 1, subsol) Direcției cultură a Primăriei municipiului Chișinău (amplasarea muzeului „Grigore Vieru”)

7. Organizarea întremării și odihnei elevilor în vara anului 2019

8. Reorganizarea Liceului Teroretic „Kiril și Metodii” în complexul educațional Liceul-grădiniță „Kiril și Metodii”

9. Transmiterea în gestiune economică a Direcției educație, tineret și sport sectorul Râșcani a imobilului grădiniței de copii nr. 28 din str. Magda Isanos, 16

10. Abrogarea deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 7/31 din 23.10.2018 „Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la modul de acordare a tichetelor de masă unor categorii de angajați din domeniul protecției sociale și culturii

11. Acceptarea inițiativei pentru procurarea bunului imobil situat pe Calea Ieșilor, municipiul Chișinău

12. Asigurarea funcționării Gimnaziului internat nr. 3 din municipiul Chișinău

13. Reamplasarea obiectivului preconizat în str. N. Dimo, 7/3

14. Aprobarea, în redacție nouă, a Regulamentului privind bugetul civil în municipiul Chișinău.

15. Delegarea de împuterniciri

16. Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, organigramei-tip, efectivului-limită al statelor de personal și structurii preturilor de sector

17. Operarea de modificări în Contractul de Finanțare FIN 81.429 Serapis N2011 0448 semnat între Primăria municipiului Chișinău și Banca Europeană de Investiții la 21.09.2012 și în decizia nr. 3/5 din 02.04.2013

18. Operarea unor modificări în decizia nr. 9/55 din 18.12.2013 „Cu privire la delegarea unor împuterniciri primarului general al municipiului Chișinău”

19. Aprobarea structurii și componenței comisiilor administrative de pe lângă preturile de sector

20. Desemnarea membrilor Comisiei pentru soluționarea întâmpinărilor expropriaților la propunerile de expropriere pentru lucrările de interes național de construcție a conductei de transport gaze naturale pe direcția Ungheni-Chișinău

21. Stabilirea Procedurii de elaborare a proiectelor de decizie

22. Aprobarea intenției de aderare a Municipiului Chișinău la Convenția Primarilor privind Clima și Energia

23. Dizolvarea, prin lichidare, a Instituliei Publice „Teatrul municipal de Marionete”

24. Operarea unor modificări și completări în Statutul Întreprinderii municipale „Piața Centrală”

25. Aprobarea Programului municipal de susținere a tinerilor antreprenori

26. Aprobarea în redacție nouă a Regulamentului, organigramei și statelor de personal ale Centrului Municipal de Plasament și Reabilitare a Copiilor de Vârstă Fragedă

27. Aprobarea Regulamentului, organigramei și structurii Direcției generale urbanism și amenajare a teritoriului a Consiliului municipal Chișinău.

28. Delimitarea unui teren proprietate publică a statului din str. Cucorilor, 49A (gestionar: Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova (Inspectoratul General pentru Situații de Urgență).

30. Aprobarea însemnelor heraldice ale municipiului Chișinău și a Regulamentului de utilizare a acestora.

31. Operarea unor modificări în decizia CMC nr. 6/18 din 25.10.2012 „Cu privire la transmiterea în proprietate privată a unor apartamente din contul stingerii datoriei la plata pentru arenda funciară”.

32. Operarea de modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 6/30-10 din 02.10.2014 „Cu privire la reperfectarea relațiilor funciare de arendă a lotului de pământ din str. Carierei, 5 cu Uniunea conducătorilor auto din Republica Moldova, dl Igor Neznaico și dna Irina Lejniova

33.  Operarea unor modificări în decizia CMC nr. 7/41 din 23.10.2018 „Cu privire la transmiterea unor mijloace fixe din gestiunea Î.M. „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi” către Consiliul local al or. Vadul lui Vodă 

34. Repartizarea profitului net obținut în anul 2018 de către Întreprinderea municipală Regia „Autosalubritate”

35. Casarea creanțelor nerecuperabile ale Întreprinderii Municipale Regia „Autosalubritate”

36. Reorganizarea, prin fuziune (absorbție), a Întreprinderii Municipale „Regia Transport Electric” (entitatea absorbantă) și Întreprinderii Municipale „Parcul Urban de Autobuze” (entitate absorbită)

37. Recepționarea și transmiterea relațiilor electrice exterioare cu punctul de transformare ale obiectivului „Rețelele inginerești exterioare la Complexul locative pentru angajații din sfera bugetară, familii tinere și a unui complex de garaje din str. Ghioceilor, mun. Chișinău”

38. Operarea de modificări la decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 7/30 din 23 octombrie 2018 și decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 9/29 din 16 ianuarie 2019

39. Formarea Scuarului în memoria președintelui polonez Lech Kaczynski pe șos. Hâncești

40.   Amplasarea unui teren de sport

41.   Aprobarea Regulamentului, organigramei și a efectivului limită al statutului de personal ale Direcției cultură a Consiliului municipal Chișinău

42.   Substituirea anexei nr. 1 la Regulamentul Comisiei municipale privind restituirea valorii bunurilor prin achitarea de compensații persoanelor supuse represiunilor politice, precum și achitarea compensațiilor în cazul decesului ca urmare a represiunilor politice, aprobat prin decizia nr. 13/6 din 27 decembrie 2007

43.   Achiziționarea containerelor cu volum de 1.1 m

44.   Aprobarea procesului verbal de casare a mijlocului fix  al Întreprinderii Municipale „Autosalubritate”

45.   Eficientizarea sistemului de gestionare integrala a deșeurilor municipale prin colectare separată, transportare, valorificare și eliminare finală a deșeurilor

46.   Aprobarea Regulamentului privind întreținerea animalelor de companie cu și fără stăpân în municipiul Chișinău și a Regulamentului privind capturarea, transportarea, evidența și îngrijirea câinilor și a pisicilor fără supraveghere și fără stăpân din municipiul Chișinău

47. Excluderea costului de bilanț a apartamentelor privatizate din evidența contabilă a Autorităților administrației publice locale și a Direcției generale locativ-comunală și amenajare

48. Transmiterea la balanță Direcției educație, tineret și sport sectorul Buiucani a valorii contabile în urma investițiilor capitale în imobilul din str. Ștefan Neaga, 19, de Î.S. CRIS „Registru” (succesor Agenția Servicii Publice)

49. Transmiterea în administrare a unor încăperi nelocative (bazine de înot), din str. Independenței, 28, lit. A (parter)

50. Aprobarea actelor de inventariere a bunurilor imobile aflate în proprietatea Consiliului municipal Chișinău și a societăților pe acțiuni în care Consiliul municipal Chișinău deține cote-părți, la situația datei de 01.01.2017

51. Prelungirea relațiilor contractuale de locațiune cu reamplasarea din încăperile situate pe str. Trandafirilor, 13/3 lit. A (demisol) în încăperile din bd. Traian, 23/1 lit. A secția 6 nivelul 1P și în încăperile din str. Kiev, 2 lit. A (demisol, etajul 1) Asociației Obștești „Liga Veteranilor Războiului din Afganistan”

52. Operarea unor modificări în decizia Primăria municipiului Chișinău nr. 14/4-7 din 03.04.2003 „Cu privire la darea în arendă a unor încăperi din bd. Dacia, 37/1 lit. A (subsol, parter, etaj tehnic) Societății invalizilor din municipiul Chișinău”

55. Autorizarea comercializării automobilului VAZ 21102

56. Inițierea procedurii de reorganizare prin transformare a Î.M. „Binefăcătorul” în Instituția Publică „Institutul de Cercetare și Inovare în Economia Locală”

57. Reorganizarea, prin fuziune (absorbție) a Întreprinderii Municipale „Piața Centrală” (entitate absorbantă) și a Întreprinderilor Municipale de alimentație publică „Adolescența” și „DIETA – VITAS” (entități absorbite)

58. Reorganizarea și aprobarea Statutelor întreprinderilor de alimentație publică din municipiul Chișinău

59. Edificarea  bustului „VESPASIAN ERBICEANU” pe adresa str. Teilor, 4

60. Delimitarea unor terenuri proprietate municipală în domeniul privat în cartierul locativ str. Bucovinei/Calea Orheiului

61. Expunerea la licitație funciara prin vânzare – cumpărare a unui lot de pământ din str. Vitalie Tulnic, pentru deținătorii de terenuri adiacente

62. Executarea unei hotărâri de judecată și stabilirea relațiilor funciare de arendare a lotului de pământ din str. Alba Iulia, 79 cu SRL „GONVARO-CON”

63. Executarea hotărârii de judecată irevocabilă și operarea unor modificări în configurația lotului de pământ cu numărul cadastral 0100309127 din str. Uzinelor, 203, proprietate privată a Societății cu răspundere limitată  „CONSOR & COM”

64. Vânzarea-cumpărarea unor loturi de pământ din str. Vovințeni, suplimentare terenurilor proprietate privată ale Societății cu răspundere limitată „GONVARO CON”

65. Examinarea unor cereri privind transmiterea în arendă a unui lot de pământ din str. Lev Tolstoi și adjudecarea terenului la licitație

66. Atribuirea în proprietate privată

67. Atribuirea în proprietate privată comună

68Autentificarea dreptului de proprietate privată asupra lotului de pământ din str. Timiș, dnei M. Patlati.

69. Autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului de pământ din str. Sf. Vineri, dlor M. Baractariu, P. Baractariu, S. Baractariu și E. Baractariu

70. Autentificarea dreptului de proprietate privată comună asupra lotului de pământ din str. Simeon Murafa, dlui A. Grajdean și dnei S. Gorbatîi

71. Stabilirea relațiilor funciare de arendăCu privire la stabilirea relațiilor funciare de arendă

72. Privatizarea terenului aferent

73. Operarea unor modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău 

 

Sursa: chisinau.md

Sala de ședințe a Consiliului municipal Chișinău Data: 09-07-2019 / 10.00

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Subscrie

Scrie o petiție

Contacte

Adresa postala:

MD-2012 Chisinau

str. Sciusev 101

E-mail:

echipa@primariamea.md